Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust. Registreeriti 206 väärtegu, mille hulgas oli 4 narkoväärtegu ja 8 varavastast süütegu väheväärtuslikuma asja vastu. Lähisuhtevägivalla teateid oli 17.

Ööpäevaga tuli üle piiri Eestisse 107 Ukraina kodanikku, kellest 32 teatasid, et plaanivad esialgu Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
23. novembril teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänava kasiinos lõi alkoholijoobes 40-aastane mees 29- ja 34-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni.

23. novembril teatati, et Haabrestis Paldiski maantee kortermajas lõi alkoholijoobes 29-aastane naine 31-aastast meest.

Piiriturvalisus
23. novembril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks kümne päeva jooksul ja kohaldati Schengeni sissesõidukeeld kuueks kuuks 1995. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikule. Mehe viisa oli kehtetuks tunnistatud ja ta viibis Eestis ebaseaduslikult alates 11. novembrist.

23. novembril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 30 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kolmeks kuuks 2001. aastal sündinud Serbia Vabariigi kodanikule. Mees viibis Schengeni alal seadusliku aluseta kaheksa päeva.

23. novembril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kuueks kuuks 1979. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikule. Mees viibis alates 10. oktoobrist Schengeni alal seadusliku aluseta 45 päeva. Isikul on Eestis kehtiv lühiajalise töötamise registreerimine, kuid ta ei arvestanud õigesti lubatud viibimisaega.

23. novembril koostati ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kuueks kuuks 1961. aastal sündinud Venemaa kodanikule. Naine viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 49 päeva.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Omavoliline sissetung
23. novembril avastati, et Mustvees Kaluri tänaval on sisse murtud eramusse ja kõik segamini paisatud. Tekitatud kahju ja täpsemad üksikasjad selgitatakse kriminaalmenetluses.

23. novembril teatati, et Mustvees Liiva tänaval on sisse murtud suvilasse. Esialgse info kohaselt midagi ei varastatud. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaaluurimises.

Tartumaa

Vargus
Politseile laekus teade, et 17. novembril varastati Tartu vallas õppeasutuse eest elektriline tõukeratas. Kahju on selgitamisel.

Valgamaa

Kehaline väärkohtlemine
23. novembril laekus politseile teade, et Valgas Petseri tänava korteris rünnati meest, kes sai viga ning kelle meedikud viisid haiglasse. Juhtunu asjaolusid selgitatakse kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
23. novembril tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktis riiki sisenemise Venemaa kodanikul, kel puudus seaduslik alus Schengeni territooriumile sisenemiseks. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Venemaale.

23. novembril tõkestasid piirivalvurid riiki sisenemise 5-liikmelisel perekonnal, kellega suhtluses ilmnes, et isikud olid ligemale kümme aastat elanud ja toimetanud Venemaal ega ole seetõttu ka sõjapõgenikud. Kuivõrd isikutel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks, väljastati neile sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
23. novembril sai politsei teate, et Jõhvis Kaare tänava kortermajas tõukas 32-aastane naine 47-aastast meest, kes sai viga. Politseinikud pidasid naise kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
23. novembril alustati menetlust selles, et Narvas Kangelaste prospektil korterist on varastatud tahvelarvuti ja tööriistad. Kahju on 2000 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
23. novembril tuvastasid iirivalvurid Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumise ühe Venemaa kodaniku poolt. Naisele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ning kohaldati kaheks aastaks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

23. novembril tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise kaheksal Ukraina, kuuel Venemaa, ühel Colombia, ühel Moldova ja ühel Kirgiisi kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid ebaselgeid ütlusi või tuvastati, et inimene võib olla ohuks Eesti riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Saaremaa

Vargus
23. novembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 19. novembril keskpäeval varastas mees Kudjape alevikus poest tooteid. Kahju on ligemale 230 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.