Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 102 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 62 varavastast kuritegu, sealhulgas 44 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 27.

Juhtimiselt kõrvaldati viis joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kelmused
31. jaanuaril teatas 65-aastane naine, et tema nimel on sõlmitud laenuleping BB Finance OÜ-s summas 710 eurot ning kaks laenulepingut Placet Group OÜ-s summades 2500 eurot ja 1600 eurot. Raha kanti üle naise kontole, siis paluti tal kanda summad üle LHV-kontole ning seejärel võeti need summad pangaautomaatidest välja.

31. jaanuaril 60-aastane naine teatas, et 14. oktoobril 2022 aastal sõlmiti naise teadmata tema isikuandmeid kasutades ettevõttega ESTO AS laenuleping summas 3972,04 eurot.

Piiriturvalisus
31. jaanuaril tahtis 1963. aastal sündinud Kasahstani Vabariigi kodanik lennata Istanbuli. Naine oli viibinud Schengeni alal ebaseaduslikult 14 päeva. Seetõttu koostati naisele ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul, määrati sissesõidukeeld üheks aastaks ja kuueks kuuks ning määrati ka rahatrahv 400 eurot. Naine soovitud lennule ei jõudnud.

31. jaanuaril kontrolliti Tallinna sadama D-terminalis laevaga Megastar Soome reisida soovivat 1976. aastal sündinud Nigeeria Liitvabariigi kodanikku. Naine oli esitanud Poolas elamisloataotluse, otsust pole veel langetatud ning seetõttu puudus tal seaduslik alus Schengeni viisaruumis reisimiseks. Ta peeti kinni ja toimetati kinnipidamiskeskusesse ning määrati rahatrahv summas 152 eurot. Naine lahkub 1. veebruaril Varssavi.

31. jaanuaril tehti 1986. aastal sündinud Kirgiisi Vabariigi kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul, sissesõidukeeld Schengenisse kolmeks aastaks ning rahatrahv summas 100 eurot, kuna mehe Ungari elamisluba oli kehtetuks tunnistatud alates 4. veebruarist.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
31. jaanuari sai politsei teate 22-aastaselt naiselt, kelle sõnul lõi Tartu linnas Mõisavahe tänaval teda konflikti käigus 34-aastane mees. Naine sai viga ja kiirabi viis ta haiglasse. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kuuel Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks või nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

31. jaanuaril avastasid Mustvee kordoni piirivalvurid Lämmijärvel ühe inimese piirirežiimi rikkumise. Piirivalvurid pidasid kinni Läti kalamehe, kes toimetati menetlustoiminguteks Mehikoorma teenistuskohta. Mehele määrati piirirežiimi rikkumise eest 80-eurone rahatrahv.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kelmus
31. jaanuaril sai Jõhvis elav naine telefonikõne väidetavatelt ametnikelt, kelle sõnul toimus andmeleke ning tema nimele võeti laenu. Olukorra lahendamiseks instrueeriti naist enda telefoni laadima AnyDesk programmi, mille kaudu paluti tal sisestada oma pin-koodid. Seejärel laekus naise kontole aga 4000-eurone laen ning tema nimel suurendati ka sularaha välja võtmise limiite. Mõistes, et midagi on valesti, pöördus naine politsei poole. Laenuraha kelmidel naise kontolt kätte saada ei õnnestunud. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Surnu mälestuse teotamine
Ööl vastu 31. jaanuari avastati, et Sinimäe alevikus on punase värviga soditud kolme mälestusmärki. Täpne kahju ja teo toimepanija selgitatakse alustatud kriminaalmenetluse käigus.

Lääne-Virumaa

Kelmus
Politseisse pöördus Rakveres elav naine, kes sai läbi instagrami pakkumise teenida krüptoraha ligemale 20 000 euro ulatuses. Selleks pidi naine tegema ette antud kontole ülekandeid summas 2540 eurot, kuid lubatud tulu naine ei saanud. Kelmusjuhtumit lahendab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
31. jaanuaril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kuuel Moldova, kahel Venemaa, ühel Austraalia ja ühel Kanada kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

31. jaanuaril palus piirivalvurite abi Alutaguse vallas järvistule läinud kalur, kes ei leidnud tihedas udus enam ATVga tagasipääsu kaldale. Esialgu püüdsid piirivalvurid kalurit telefonitsi tagasi kalda suunas juhendada, ent mees siiski õiget sihti ei leidnud. Talle läks appi hõljukipatrull, kes maastikusõiduki juhi tagasi kaldale aitas.

30. jaanuaril saabus Narva piiripunkti Venemaa kodanik, kes oli viibinud Schengeni riikide territooriumil seadusliku aluseta 396 päeva ning veetnud neist ühe Eestis. Välismaalasele koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks, kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeelt, määrati 700-eurone rahatrahv ning seejärel lubati inimesel lahkuda Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
31. jaanuaril sai politsei teate, et Kohila vallas läks 44-aastane mees kallale oma 43-aastasele elukaaslasele. Kiirabi andis naisele esmaabi ja politsei pidas 43-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Saaremaa

Kelmus
31. jaanuaril andis Saaremaal elav mees politseile teada, et ta oli tellinud 11. detsembril veebipoest vantowood.eu lapsevoodi, ning tasus ülekandega Poola panga arveldusarvele nii voodi kui selle kohaletoimetamise eest. Pärast ülekande tegemist ei ole mees enam saanud kontakti müüjaga ning pole ka kaupa kätte saanud. Tekitatud varaline kahju on 376 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.