Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti politsei- ja piirivalveametis 57 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 25.

Toimus kolm inimkannatanutega avariid, milles hukkus üks inimene ja sai viga neli inimest. Juhtimiselt kõrvaldati 10 joobetunnustega sõidukijuhti.

Ööpäevaga tuli üle piiri Eestisse 81 Ukraina kodanikku, kellest 44 teatas, et plaanib esialgu Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
1. märtsil teatati, et Lasnamäel Linnamäe teel tekkis seltskonnas konflikt, milles sai viga 25-aastane mees. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

1. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänaval ründas seni tuvastamata isik 68-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Harjumaa

Vargus
1. märtsil teatati, et Jõelähtme vallas murti sisse ehituskonteinerisse ja varastati sealt tööriistu. Vargusega põhjustatud orienteeruv kahju on umbes 11 000 eurot.

Piiriturvalisus
1. märtsil saabus Tallinna lennujaama Istanbulist 1998. aastal sündinud Etioopia Demokraatliku Liitvabariigi kodanik, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged, tal puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Samuti puudusid rahalised vahendid. Mehele koostati piiril sisenemiskeeld ja tema viisa tunnistati kehtetuks. Mees toimetati kuni tagasilennuni kinnipidamiskeskusesse.


LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
1. märtsil tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine Venemaa kodanikul, keda peetakse ohuks avalikule korrale ja Eesti julgeolekule. Talle väljastati sisenemiskeeld ning saadeti tagasi Venemaale.


IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
1. märtsil teatati politseile, et Sillamäel Kesk tänava korteris lõi 57-aastane mees konflikti käigus oma ema. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

1. märtsil teatati politseile, et Sillamäel Viru puiesteel asuvas kortermajas löödi 33-aastast naist. Politseinikud pidasid 56-aastase mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
1. märtsil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine seitsmel Moldova ja Ukraina kodanikul, neljal Venemaa, kahel Korea ja ühel Serbia kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
1. märtsil sai politsei teate, et Põhja-Pärnumaa vallas vigastas 48-aastane mees oma elukaaslast. Lähisuhtevägivalla juhtumi asjaolud selgitatakse kriminaalmenetluses.

Vargus
1. märtsil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 24. veebruari varahommikul varastati Pärnus Rüütli tänaval meelelahutusasutusest käekott sularaha, dokumentide, võtmete ja mobiiltelefoniga. Vargusega tekitatud varaline kahju on umbes 400 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
1. märtsil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 23. veebruaril lõid Märjamaa vallas kaks seni kindlaks tegemata naist kolmandat naist.


Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.