Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 11 vargust, üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati seitse. Väärtegusid registreeriti 335.

Põhja prefektuur

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine

29. oktoobril teatati, et C. R. Jakobsoni tänaval asuvas korteris tõukas 44-aastane mees korduvalt oma elukaaslast, 41-aastast naist, põhjustades sellega talle tervisekahjustusi.

Vargused

29. oktoobril teatati, et J. Kappeli tänaval on murtud sisse autosse ja varastatud sealt käekott, kus oli kosmeetikatooted, prillid ja ehted. Kahju 320 eurot.

Juhtum piiril

29. oktoobril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1973. aastal sündinud Kameruni Vabariigi kodaniku suhtes, kelle viisaga lubatud viibimisaeg Schengeni viisaruumis (sealhulgas Eestis) lõppes 9. oktoobril. Kuna mees ei ole Schengeni viisaruumist lahkunud ja viibib Eestis seadusliku aluseta, koostati talle ettekirjutus Eestist lahkumiseks 30 päeva jooksul.

Lõuna prefektuur

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine

29. oktoobril kella 18 paiku puhkes Palamuse alevikus Staadioni tänava korteris ühiselt alkoholi tarvitanud abikaasade vahel tüli, mille käigus lõi joobes 45-aastane mees oma abikaasat. Naine meedikute abi ei vajanud. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning viis esmalt arestikambrisse kainenema.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

29. oktoobri keskpäeval teatati politseile, et Tartus Võru tänava kaupluses ründas agressiivne mees turvatöötajat. Politsei pidas 24-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetas politseimajja.

Valeraha teated

29. oktoobril teatati politseile, et Tartus Võru tänava sularahakeskuses avastati kolm võltsimistunnustega 2-eurost münti, mis saadeti ekspertiisi.

Juhtum piiril

29. oktoobril kella 15.30 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 30-aastasel Moldova Vabariigi kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikul asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Isik suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Ida prefektuur

Lääne-Virumaal olulisi juhtumeid ei registreeritud

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

29. oktoobril lõi Jõhvis Narva maanteel asuva kortermaja trepikojas 23-aastane mees talle tuttavat 78-aastast meest. Teo toimepanija on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud.

Vargused

Ajavahemikul 05. – 29. oktoober varastati Sillamäel Ranna tänaval asuvast garaažist talverehvid ja soojendi. Tekitatud varaline kahju on ligikaudu 335 eurot.

29. oktoobril alustati kriminaalmenetlus selles, et Jõhvis Kaare tänaval asuvast korterist varastati mobiiltelefon. Varaline kahju on 585 eurot.

Lääne prefektuur

Raplamaa

Omavoliline sissetung

29. oktoobril sai politsei teate, et Rapla vallas siseneti omaniku loata lukustatud elamusse ja selle kõrvalhoonesse ning loobiti laiali ruumides olnud asju.