Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 140 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli neli avaliku korra rasket rikkumist, 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (üks eluruumidest, kolm sõidukist). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada üheksa inimest. Tabati 49 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 478 väärtegu.

Piiril väljastati 28 sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja kuus isikut, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi avastati kaks ning tuvastati üks ebaseaduslik riigipiiri ületamine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

18. jaanuaril teatati, et 44-aastane mees lõi Lasnamäel Raadiku tänaval asuvas korteris 41-aastat naist.

18. jaanuaril teatati, et Põhja-Tallinnas Pelguranna tänaval toimus konflikt alkoholijoobes 39-aastase naise ja tema abikaasa, samuti alkoholijoobes 45-aastase mehe vahel, mille käigus sai mees kehavigastusi. Politseinikud pidasid 39-aastase naise kinni.

18. jaanuaril teatati, et 18-aastane mees ja veel üks tuttav mees ründasid Lasnamäel Kivila tänaval asuvas korteris 20-aastast meest ja tekitasid talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid 18-aastase mehe kinni.

18. jaanuaril teatati, et J. Koorti tänaval toimus ühise alkoholitarbimise käigus konflikt 29-aastase mehe, 39-aastase mehe ja 41-aastase mehe vahel, kes said kõik kehavigastusi. 39-aastane mees ja 41-aastane mees toimetati haiglasse, 29-aastane mees viidi kainenema.

Ööl vastu 19. jaanuarit teatati, et 22-aastane mees lõi Põhja-Tallinnas Telliskivi tänaval 26-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid 22-aastase mehe kinni.

Ööl vastu 19. jaanuarit teatati, et Kesklinnas Vana-Posti tänaval asuvas meelelahutusasutuses toimus konflikt alkoholijoobes 19-aastase mehe ja samuti alkoholijoobes 19-aastase mehe vahel, mille käigus lõi üks teist joogiklaasiga ja tekitas talle kehavigastusi.

Ööl vastu 19. jaanuarit teatati, et Kesklinnas Vana-Viru tänaval löödi 32-aastast meest ja tekitati talle kehavigastusi.

Ööl vastu 19. jaanuarit teatati, et Lasnamäel Läänemere teel asuvas meelelahutusasutuses löödi 32-aastast naist ja tekitati talle kehavigastusi.

19. jaanuaril teatati, et 41-aastane mees lõi Lasnamäel Mahtra tänaval asuvas korteris oma abikaasat, 36-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi.

19. jaanuaril teatati, et Pirital Merivälja teel asuvas majutusasutuses toimus konflikt kolme mehe ja kolme naise vahel, mille käigus said kehavigastusi 22-aastane naine ja 21-aastane mees. Politseinikud pidasid 21-aastase mehe kinni kahtlustatuna kehalises väärkohtlemises.

19. jaanuaril teatati, et Lasnamäel Asunduse tänaval asuvas korteris toimus konflikt 37-aastase mehe ja 43-aastase naise vahel, kes said mõlemad kehavigastusi.

19. jaanuaril teatati, et 45-aastane mees ründas Lasnamäel Mahtra tänaval asuvas korteris oma elukaaslast, 36-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

19. jaanuaril teatati, et alkoholijoobes 35-aastane mees lõi Põhja-Tallinnas Puhangu tänaval asuvas korteris oma elukaaslast, 38-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Ööl vastu 20. jaanuarit teatati, et väidetavalt tundmatu mees lõi Põhja-Tallinnas Põhja puiesteel asuvas meelelahutusasutuses 33-aastast meest ja tekitas talle valu.

Avaliku korra raske rikkumine

Ööl vastu 19. jaanuarit teatati, et Kesklinnas Vana-Viru tänaval asuvas meelelahutusasutuses toimus konflikt alkoholijoobes 22-aastase mehe ja samuti alkoholijoobes 39-aastase mehe vahel, mille käigus lõi noorem mees vanemat ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid 22-aastase mehe kinni.

Ööl vastu 20. jaanuarit teatati, et Nõmmel Pärnu maanteel asuva meelelahutusasutuse juures löödi 19-aastast meest.

Vargus
19. jaanuaril teatati, et Kesklinnas Ahtri tänaval murti sisse haagissuvilasse, kust varastati arvuti ja teisi isiklikke esemeid. Kogukahju on ligikaudu 3000 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised

18. jaanuaril teatati, et alkoholijoobes 39-aastane mees lõi Klooga alevikus Liiva tänaval 42-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

20. jaanuaril teatati, et 43-aastane mees ründas Maardus Veeru tänaval asuvas korteris oma abikaasat, 42-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.


Juhtumid piiril

18. jaanuaril saabus Moskvast Tallinna lennujaama Usbekistani Vabariigi kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele väljastati sisenemiskeeld ja ta viibib lennujaama kinnisel Non-Schengeni alal kuni tagasilennuni.

18. jaanuaril saabusid Kiievist Tallinna lennujaama kuus Ukraina kodanikku, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Viiele mehele ja ühele naisele väljastati sisenemiskeeld ja nad lendasid tagasi Kiievisse.

19. jaanuaril saabus Istanbulist Tallinna lennujaama Iraani Islamivabariigi kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele väljastati sisenemiskeeld ja ta lendas tagasi Istanbuli.

20. jaanuaril saabus Istanbulist Tallinna lennujaama Kasahstani Vabariigi kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele väljastati sisenemiskeeld ja ta lendas tagasi Moskvasse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised

19. jaanuaril kella 16.30 paiku lõi joobes 49-aastane mees Tartus Riia tänava kaubanduskeskuses 31-aastast turvatöötajat. Politsei pidas joobes mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetas esmalt arestikambrisse kainenema. Turvatöötaja meedikute abi ei vajanud.

18. jaanuaril puhkes Elvas Valga maanteel asuva tankla ees kahe mehe vahel sõnelus, mis päädis kähmlusega. Jageluse käigus lõi võõras mees 24-aastast meest. Meedikute abi kannatanu ei vajanud. Juhtunu üksikasju selgitab politsei edasises uurimises.

Vargused

19. jaanuaril teatati, et Tartus Peetri tänaval on sisse murtud eramusse, kust esialgse info kohaselt varastati alkohoolseid jooke. Kahju on selgitamisel.

18. jaanuari keskpäeval teatati, et Elvas Herne tänava eramu eest on varastatud Respo järelhaagis. Vargusega tekitatud kahju on 3000 eurot.

Viljandimaa

Vargus

19. jaanuari hommikul avastati, et Põhja-Sakala vallas Pilistvere külas on sisse murtud kauplusesse, kust varastati alkohoolseid jooke ja tubakatooteid. Lõhkumise ja vargusega tekitatud kahju on veel selgitamisel.

Juhtumid piiril

18. jaanuaril kella 10 paiku kontrollisid piiriametnikud Luhamaa piiripunktis Venemaa numbrimärgiga sõidukit, kust avastasid kumminuia, mille omamine ja kasutamine on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Mees keelatud esemega anti menetlustoiminguteks üle tolliametnikele.

19. jaanuaril kella 7 ajal saabus Luhamaa piiripunkti riiki sisenevale suunale 32-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik, kellel puudus piiriületuseks kehtiv viisa. Piiripunkti saabunud mehele väljastati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

19. jaanuaril kella 8.30 paiku kontrollisid piiriametnikud Luhamaa piiripunktis Läti numbrimärgiga Volkswageni väikebussi, kust avastasid kumminuia, mille omamine ja kasutamine on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Keelatud ese võeti juhilt ära, talle koostati väärteoprotokoll ja seejärel lubati mehel oma sõitu jätkata.

19. jaanuaril kella 11.30 paiku tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid neil vajalikud dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Isikutele väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

20. jaanuaril kella 11.15 ajal saabus Luhamaa piiripunkti riiki sisenevale suunale 46-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik, kellel puudus piiriületuseks kehtiv viisa. Piiripunkti saabunud naisele väljastati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

20. jaanuari keskpäeval tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 27-aastasel Moldova Vabariigi kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

18. jaanuaril tungiti Rakveres Rohuaia tänaval kallale 22-aastasele mehele.

19. jaanuaril tungis Rakveres Lennuki tänaval 34-aastasele naisele kallale tema elukaaslane. Politsei pidas 41-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Ida-Virumaa

Avaliku korra raske rikkumine

19. jaanuaril teatati, et Narvas Viru tänaval ähvardati 18-aastast neiut relvataolise esemega. Politseinikud pidasid kahtlustatavana kinni 34-aastase mehe.

Kehalised väärkohtlemised

17. jaanuaril löödi Narvas Oru tänaval 18-aastast noormeest.

19. jaanuaril teatati, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Lehola tänaval asuvas korteris tekkinud peretüli käigus kriimustas 36-aastane naine oma 44-aastast abikaasat, kes tundis valu.

19. jaanuaril tungis Narvas Rakvere tänaval asuva ühiselamu toas 31-aastasele naisele kallale tema 51-aastane elukaaslane. Politseinikud pidasid mehe kinni.

19. jaanuaril teatati, et Sillamäel Kesk tänaval asuvas korteris lõi 49-aastast naist tema poeg. Politseinikud pidasid 18-aastase noormehe kinni.

19. jaanuaril teatati, et Narvas A. Puškini tänaval asuva meelelahutusasutuse juures tungiti kallale 45-aastasele mehele.

20. jaanuaril teatati, et Jõhvis Veski tänaval asuvas korteris tungis 39-aastane mees kallale oma 31-aastasele abikaasale.

Vargus

19. jaanuaril teatati, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas tungiti sisse Ahtme maanteel asuvasse tööruumi ning varastati 700 eurot sularaha.

Juhtumid piiril

18. jaanuaril saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1977. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kellel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

18. jaanuaril saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1971. aastal, 1988. aastal ja 1986. aastal sündinud Ukraina kodanikud, kellel puudusid piisavad rahalised vahendid ja asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Mehed andsid ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta. Piiril väljastati sisenemiskeelud ning mehed saadeti tagasi Venemaale.

19. jaanuaril avastasid Vasknarva kordoni ametnikud, et Peipsi järvel ületasid kaks meest koos ATVga ebaseaduslikult ajutise kontrolljoone Eesti Vabariigist Venemaale ja tagasi. Hõljukipatrull toimetas mehed asjaolude selgitamiseks kordonisse. Tegemist oli 1989. aastal ja 1983. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanikega. Meestele määrati rahatrahvid.

19. jaanuaril saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1986. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kellel puudusid piisavad rahalised vahendid ja asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

20. jaanuaril saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1985. aastal sündinud Ukraina kodanik, 1999. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik ning 1975. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kellel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeelud ning mehed saadeti tagasi Venemaale

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Avaliku korra raske rikkumine

18. jaanuaril sai politsei teate, et Pärnus Hommiku tänaval lõi seni tuvastamata mees 25-aastast meest.