Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati 12 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 139 väärtegu.

Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu. Registreeriti üheksa Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
24. oktoobril teatati, et 32-aastane mees lõi Kesklinnas Ravi tänaval 58-aastast naist ja tekitas talle valu.

Vabaduse võtmine seadusliku aluseta
24. oktoobril teatati, et Lasnamäel Loitsu tänaval rünnati 28-aastast meest. Peale rünnakut tõsteti mees sõidukisse, millega sõideti sündmuskohalt minema. Politseinikud peatasid sündmuskohalt põgenenud auto koos kannatanuga Lasnamäel Virbi tänaval. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Politseinikud pidasid lööjad, 32- ja 40-aastase mehe kinni ning toimetasid menetlustoiminguteks jaoskonda.

LÕUNA PREFEKTUUR

Põlvamaa

Ähvardamine

24. oktoobril teatati politseile, et kuu keskpaigas ähvardas endine elukaaslane Põlva vallas Rasina külas 51-aastast naist.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

Politseile teatati, et 21. oktoobril lõi 23-aastane mees Tartu vallas Lähte aleviku ühes eramus 18-aastast noormeest, kes sai viga ning esmaabiks traumapunkti pöördus. Juhtunu üksikasju uurib politsei.

Vargus

23. oktoobril teatati, et Kambja vallas Mäekülas murti sisse töökotta, kust varastati keevitusmasin, plasmalõikur ja teisi elektrilisi tööriistu kogukahjuga 10 000 eurot. Juhtunu üksikasju asus selgitama kriminaalpolitsei. Politseitöös kogutud infole tuginedes kontrollisid politseinikud 24. oktoobril Tartus Põhja puiesteel seisnud sõidukit Mitsubishi, millest hulk erinevaid tööriistu leiti. Sõiduk ühes leitud tööriistadega teisaldati edasisteks menetlustoiminguteks politseimaja õuele ning alustatud kriminaalmenetluses selgitatakse kõik täiendavad asjaolud.

Valgamaa

Vargus

Ööl vastu 23. oktoobrit varastati Valgas vabaduse puiestee ehitusobjekti katuselt valveta jäänud ehitustööriistu. Esialgne kahju on 4351 eurot.

Viljandimaa

Omastamine

Politseile teatati, et 18. oktoobril omastati Viljandi vallas Sultsi külas majahoovis seisnud sõiduauto Opel Vectra, milles olid ka omanikule kuuluvad tööriistad. Kahju ja juhtunu üksikasjad on veel selgitamisel.

Juhtumid piiril

24. oktoobril kella 13.30 paiku kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis kahte Ukraina kodanikku, kel puudusid piiriületuseks kehtivad viisad. 43-aastastasele ukrainlasele ja tema pojale väljastati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

24. oktoobril kella 16.15 ajal avastas piirivalve radarivaatleja Lämmijärvel aluse, mis ei olnud piiriveekogule minekut registreerinud. Piirivalvurid kontrollisid järvel liikunud purjelauda ning juhtisid sellel seilanud 42-aastase mehe tähelepanu sellele, et piiriveekogul viibimine mistahes ujuvvahendiga tuleb kordonis igal juhul registreerida.

25. oktoobri varahommikul kella 5 paiku saabus Luhamaa piiripunkti 18-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik, kellel polnud kehtivat viisat. Naisele väljastati sisenemiskeeld ja ta lahkus Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

Politseile teatati, et 20. oktoobril tungis 22-aastane mees kallale oma 20-aastasele elukaaslasele.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

24. oktoobril tuli Narva-Jõesuus 36-aastane mees kallale oma 31-aastasele õele.

Juhtumid piiril

22. oktoobril viisid Ida prefektuuri ametnikud koostöös Tööinspektsiooniga läbi reidi Rakveres, kontrollimaks ehitusobjektidel välismaalaste Eestis töötamise ja viibimise seaduslikkust. Kokku kontrolliti 14 ehitusobjekti, 15 juriidilist isikut ning 27 välismaalast. Tuvastati, et 1986. aastal sündinud Ukraina kodanikul puudus kontrollimise hetkel lühiajalise töötamise registreerimine. Mees saabus Eestisse biomeetrilise passi alusel. Välismaalane sai suulise hoiatuse ja tal puudub õigus viibida ehitusobjektil kõigi vajalike dokumentide vormistamiseni.

24. oktoobril kontrollisid Ida prefektuuri Narva raudteepiiripunktis Eestisse sisenemisel reisirongiga Moskva-Tallinn saabunud kahte Sierra Leone Vabariigi kodanikku, 1996. aastal sündinud naist ja 1995. aastal sündinud mees. Välismaalaste Itaalia Vabariigi elamisloakaardid olid täielikult võltsitud. Reisijatele koostati sisenemiskeelud ja anti üle Venemaa Föderatsiooni piirivalvele.

24. oktoobril tuvastasid Ida prefektuuri Vasknarva kordoni Punamäe teenistuse piirivalvurid, et piiri vahetus läheduses soovitakse teostada metsas raietöid, mis ei olnud PPA-ga kooskõlastatud. Kuni kooskõlastuse saamiseni raietöid ei alustata.

24. oktoobril kontrollisid Ida prefektuuri Narva-1 piiripunkti ametnikud Eestisse sisenemisel 1994. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku. Mehel puudusid rahalised vahendid ning reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged, puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Välismaalasele väljastati sisenemiskeeld ja ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Vargus

25. oktoobril sai politsei teate, et nädalavahetusel varastati Haapsalus meelelahutusasutuses käekotist mobiiltelefon ja sularaha. Kahju on 419 eurot.

Pärnumaa

Vargus

24. oktoobril sai politsei teate, et Pärnus varastati elumaja keldrist kaks lööktrelli ja kaks ketaslõikurit. Kahju on kokku 2000 eurot.

Raplamaa

Vargus

24. oktoobril sai politsei teate, et Märjamaa vallas varastati ehitusjärgus alajaamast vasklatte. Kahju on kokku umbes 2000 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.