Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 48 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (kaks eluruumidest; kaks sõidukitest). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 269 väärtegu.

Piiril väljastati kaheksa sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
23. mail teatati, et 43-aastane mees lõi Põhja-Tallinnas Helme tänaval kruusiga oma abikaasat, 40-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

23. mail teatati, et 46-aastane mees ründas Lasnamäel Pae tänaval asuvas korteris oma abikaasat, 46-aastast naist ja tekitas talle valu.

Juhtumid piiril
23. mail saabusid Kiievist Tallinna lennujaama viis Ukraina kodanikku, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Neljale mehele ja ühele naisele väljastati sisenemiskeeld ja nad viibivad lennujaama kinnisel Non-Schengeni alal kuni tagasilennuni.

23. mail leiti Tallinna lennujaamas relvaluba omava reisija käsipagasist padrunid. Karp padruneid võeti hoiule ja reisija lubati lennule.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Vargus

Ööl vastu 22. maid varastati Jõgeva vallas Torma aleviku garaažist 150 liitrit diislikütust, vasest elektrikaablit ja sanitaartehnilisi liitmikke. Vargusega tekitatud kahju on 285 eurot.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

22. mai õhtul sai politsei väljakutse Elva valda Puhja alevikku, kus joobes pereisa oli vägivaldne olnud oma abikaasa ning teismelise poja suhtes. Politsei pidas 41-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning viis ta esmalt arestikambrisse kainenema. Naine ja tema teismeline poeg esmaabi ei vajanud. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Võrumaa

Vargus

Ööl vastu 22. maid murti Võrus F. R. Kreutzwaldi tänaval sisse baari, kust varastati tahvelarvuti ja sularaha. Varguse ja lõhkumisega tekitatud kahju on selgitamisel.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Lähenemiskeelu rikkumine

Politseile teatati 23. mail, et Tamsalu linnas rikkus 37-aastane mees kohtuotsusega kehtestatud lähenemiskeelu, viibides lähenemiskeeluga kaitstava isiku elukohale lähemal kui 30 meetrit. Mees on kahtlustavana kinni peetud.

Vargus

23. mail varastati Rakvere vallas Muru külas metsas järelhaagis TIKI CP300-LH. Kahju on 1700 eurot.

Ida-Virumaa

Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm

23. mail juhtus Narva-Jõesuus Auvere külas asuvas õlitehases tööõnnetus ja 47-aastane töötaja sai raskeid põletushaavu. Mees toimetati haiglasse, kus ta hiljem saadud vigastustesse suri.

Kehaline väärkohtlemine

23. mail tekkis Narvas Fama tn asuvas kaubanduskeskuses konflikt 34-aastase mehe ja kaubanduskeskuse turvatöötaja vahel, mille käigus haaras turvatöötaja mehel käest kinni, tekitades talle füüsilist valu.

Juhtumid piiril

22. mail kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1977. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes juhtis Venemaa Föderatsioonis registreeritud sõiduautot Peugeot. Kontrolli käigus tuvastati, et mootorsõiduki kindlustuspoliis on osaliselt võltsitud. Juhile määrati rahatrahv ja ta lubati koos sõidukiga Venemaa Föderatsiooni.

23. mail kontorollisid Vasknarva kordoni piirivalvurid Vasknarva külas Narva jõe kaldal hoitavate ujuvvahendite kaldale kinnitamise nõuete täitmist. Neli paati ei olnud kinnitatud vastavalt nõuetele, paatide omanikele tehti suusõnaline hoiatus ja määrati aeg puuduste kõrvaldamiseks.

23. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel liinibussiga piiripunkti saabunud 1954. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna naisel polnud ei viisat ega elamisluba, talle väljastati sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

23. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel liinibussiga piiripunkti saabunud 1985. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikku. Kuna mehel polnud ei viisat ega elamisluba, talle väljastati sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

23. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1964. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna naisel polnud ei viisat ega elamisluba, talle väljastati sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

23. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1991. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku. Mehe ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged ja tal puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Talle väljastati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

23. mail avastas Vasknarva kordoni Alajõe teenistuse paadipatrull Peipsi järvelt püügivahendi tähise, mille külge olid kinnitatud nakkevõrgud. Info edastati Keskkonnainspektsioonile, mis tegeleb juhtumiga võimaliku rikkumise tuvastamiseks.

23. mail avastas Narva kordoni Mustajõe teenistuse patrull tähistamata kalapüügivahendi, mis eemaldati püügilt ja võeti hoiule.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised

23. mail alustati kriminaalmenetlus selles, et Paikusel lõi 41-aastane mees oma 31-aastast sugulast, kes sai viga.