Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 52 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas vargusi 39. Registreeriti kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Lähisuhtevägivalla teateid oli 26. Möödunud ööpäeval tabati liikluses üks narko- ja neli alkoholijoobes mootorsõiduki juhti.

Üle piiri tuli Eestisse 130 Ukraina kodanikku, kellest 63 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
17. novembril teatati, et 58-aastane mees lõi Mustamäel Keskuse tänaval endale tuttavat 58-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi.

Harjumaa
Vargused
17. novembril alustati menetlust selles, et Lääne-Harju vallas Padise külas varastati erinevaid ehteid. Kahju on üle 2500 euro.

17. novembril alustati menetlust selles, et Rae vallas Lagedi alevikus varastati veoautost kütust väärtusega 570 eurot.

Piiriturvalisus
17. novembril koostati lahkumisettekirjutus, sissesõidukeeld kolmeks kuuks ja määrati rahatrahv 1971. aastal sündinud Aserbaidžaani Vabariigi kodanikule. Mees viibis Eestis 305 päeva seadusliku aluseta.

17. novembril koostati lahkumisettekirjutus ning sissesõidukeeld kaheks ja pooleks aastaks 2003. aastal sündinud Korea Vabariigi kodanikule. Mees viibis Eestis 18 päeva seadusliku aluseta.

LÕUNA PREFEKTUUR

Põlvamaa

Kehaline väärkohtlemine
17. novembril sai politsei väljakutse Põlvas Uuele tänavala, kus 53-aastane mees lõi tuttavat 80-aastast meest. Tüli tagamaid ja juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Tartumaa

Vargus
Ööl vastu 17. novembrit murti Tartus Anne tänaval sisse kauplusesse, kust püüti varastada kassaaparaadi rahasahtlit, ent sündmuskohale saabunud turvafirma patrulli tõttu jäi vargus lõpule viimata. Sündmuskohal peeti kinni joobes 35-aastane mees, kes esmalt Tartu vanglasse kainenema viidi. Juhtunu asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
17. novembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus seaduslik alus sisenemiseks Schengeni territooriumile. Mehele väljastati sisenemiskeeld ja ta saadeti tagasi.

17. novembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Ukraina kodanikul, kes juba pikemat aega oli elanud ja töötanud Venemaal. Kuivõrd mees sõjapõgenikuks ei kvalifitseerunud, väljastati talle sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Ööl vastu 18. novembril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 34 päeva päeva seadusliku aluseta, neist kaks Eestis. Talle koostati lahkumisettekirjutus, kohaldati kolmeks aastaks Schengeni alale sissesõidukeeld ja määrati 100-eurone rahatrahv, misjärel lahkus ta Venemaa Föderatsiooni.

Ööl vastu 18. novembrit tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kahel Kuuba kodanikul, kellel puudus seaduslik alus sisenemiseks Schengeni territooriumile. Neile väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
17. novembril sai politsei teate, et Narvas Kreenholmi tänaval asuvas kortermajas tekitas 58-aastane mees füüsilisi vigastusi 33-aastasele naisele. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

17. novembril sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Katse tänaval asuvas kortermajas tekitas 59-aastane mees füüsilisi vigastusi 48-aastasele naisele. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

17. novembril sai politsei teate, et Sillamäel V.Majakovski tänaval asuvas kortermajas tekitas 39-aastane mees füüsilisi vigastusi 37-aastasele naisele. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

17. novembril sai politsei teate, et Narvas Tallinna maanteel tekitati füüsilisi vigastusi 17-aastasele noormehele. Politseinikud pidasid 23 ja 24-aastase mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
17. novembril sai politsei teate, et Narvas Fama tänaval asuvast kauplusest varastas 46-aastane mees alkoholipudeli. Turvamees pidas mehe kinni ja andis üle politseile. Kaup tagastati rikkumata kauplusele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
17. novembril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, koostati Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase arvestuskaart ning ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul.

17. novembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine neljal Venemaa Föderatsiooni kodanikul ja neljal Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastame vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
16. novembril alustas politsei kriminaalmenetlust sellest, ajavahemikul 11.-15. november varastati Türil Viljandi tänaval garaažist akutööriistu ja muud tehnikat. Vargusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul ümmarguselt 1000 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.