Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (üks eluruumist ja üks sõidukist). Lähisuhtevägivalla teateid oli 23. Registreeriti viis liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kolm ning narkojoobes sõidukijuhte neli.

Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Registreeriti viis Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
28. oktoobril tuli teade, et Kesklinnas Endla tänaval lõi 74-aastane mees liinibussis 70-aastast naist, põhjustades talle valu.

Vargus
28. oktoobril teatati, et Lasnamäel on öösel vastu 27. oktoobrit Pallasti tänava maja korterist varastatud erinevaid esemeid ja sularaha. Vargusega tekitatud kahju on üle 1700 euro.

Kelmused
28. oktoobril anti teada, et 25. oktoobril helistas Kesklinnas elavale 70-aastasele mehele vene keelt kõnelev mees, kes tutvustas end Swedbanki turvatöötajana ja teatas, et avaldaja nimele keegi võttis keegi laenu summas 5100 eurot. Helistaja käskis mehel minna Smart-ID abil oma arvele ja küsis kasutajatunnust, mille mees ka ütles. Siis saadeti mehele mingid numbrid, mida ta kinnitas PIN1 ja PIN2-koodiga. Telefonivestlus kestis kaks tundi ja hiljem kontrollis mees oma pangaarvet ning avastas, et tema arvele oli laekunud 5100-eurone laen firmast Bondora AS summas, millest 5000 eurot oli üle kantud tundmatule inimesele.

28. oktoobril laekus teade, et 22. oktoobril helistati Lasnamäel elavale 61-aastasele mehele, esitleti ennast Swedbanki töötajana ja teavitati meest tema pangakontol toimuvatest kahtlastest tehingutest. Nende peatamiseks pidi avaldaja edastama enda isikukoodi ja internetipanga kasutajatunnuse. Seejärel paluti mehel kinnitada Smart-ID abil toiminguid, mida mees vastavalt juhistele ka tegi. Selle tulemusena võeti mehe nimele Bondora AS-ist laenu üle 2100 euro, millest 2000 eurot laekus mehe pangakontole. Mees pöördus kiiresti panka ja edasised tehingud õnnestus ära hoida. Kelmusega tekitatud kahju on üle 100 euro.

28. oktoobril teatati, et 15. oktoobril helistati 21-aastasele Haaberstis elavale naisele, tutvustati end Swedbanki töötajana ja taheti teada, ega avaldaja ei ole teinud hetkel ülekannet. Helistaja selgitas, et parajasti püütakse kinni pidada pangas töötavat kelmi. Hiljem helistati naisele korduvalt uuesti, küsiti tema isikukoodi, nime ja perekonnanime ning elu- ja töökohta. Naine andis ka enda internetipanga kasutajatunnuse ning vastavalt juhistele kinnitas tehingud Smart-ID PIN-koodidega, mille tulemusena võeti tema nimele Bondora AS-ist 10 000-eurone laen ning arvelt kanti mujale üle 5200 euro.

Piiriturvalisus

28. oktoobril koostati lahkumisettekirjutus Ukraina kodanikust naisele, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta alates 99 päeva. Lisaks kehtestati naisele viieks aastaks sissesõidukeeld.

28. oktoobril koostati lahkumisettekirjutus Ukraina kodanikust mehele, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta 59 päeva. Lisaks kehtestati talle neljaks kuuks sissesõidukeeld.

28. oktoobril koostati lahkumisettekirjutus Ukraina kodanikust mehele, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta 70 päeva. Lisaks kehtestati mehele neljaks kuuks sissesõidukeeld.

28. oktoobril koostati ettekirjutus seitsme päeva jooksul Eestist lahkumiseks Ukraina kodanikust naisele, kes oli viibinud seadusliku aluseta Schengeni viisaruumis 18 kalendripäeva. Naisele määrati ka üheks kuuks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kelmus
20. oktoobril pöördus politsei poole Tartumaal elav mees, kelle pangakontolt oli tema teadmata ülekandeid tehtud. Mehele tekitatud kahju on 1293 eurot.

Vargus
Politseile laekus teade, et 24. oktoobril varastati Tartus Turu tänava kauplusest toidukaupu, alkohoolseid ja karastus jooke ning muid kaupu. Vargusega tekitatud kahju on 218 eurot.

Piiriturvalisus
28. oktoobril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud Jõgeva linna ettevõtetes töötavaid välismaalasi selgitamaks, kas neil on riigis viibimiseks ja töötamiseks seaduslik alus. Kontrollkäigul tuvastati viis Ukraina kodanikku, kellel puudus lühiajalise töötamise registreering. Isikutele määrati välismaalase seaduse rikkumise eest rahatrahvid. Lisaks määrati karistusena rahatrahv inimesele, kes võimaldas välismaalastel registreeringuta töötada.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
28. oktoobril sai politsei teate, et Narvas Võidu tänava korteris on noahaavaga 21-aastane mees. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

28. oktoobril sai politsei teate, et Jõhvis Hariduse tänaval läks 46-aastane mees kallale 30-aastasele mehele ja tekitas talle füüsilist valu ja kehavigastusi. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Kelmused
Politseile teatati, et 28. oktoobril helistas Narvas elavale 56-aastasele naisele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ja palus avaldajal sisestada internetipanga koodid, mida kannatanu ka tegi. Kahju on 2385 eurot.

Politseile teatas Kohtla-Järvel elav 53-aastane mees, et 5. oktoobril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast Swedbanki töötajana. Helistaja juhendamisel paigaldas mees enda arvutisse tarkvara. Hiljem avastas kannatanu, et tema pangakontolt on teostatud ülekanded summas 9890 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
28. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel sõiduautode terminalis kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes esitasid kontrolliks võltsitud Covid tõendi. Välismaalastele määrati trahv 200 eurot.

28. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel liinibussiga piiripunkti saabunud 1976. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

28. oktoobril saadeti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktist tagasi kolm isikut, sest nad ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
28. oktoobril teatati politseile, et Paides ühes kortermajas lõi 28-aastane mees 24-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Vargus
27. oktoobril teatati politseile, et Türi vallas murti sisse kuuri, kust varastati murutraktor Yardman. Esialgsel hinnangul tekitati kahju 2400 eurot.

Arvutikelmus
Politseile laekus 28. oktoobril teade, et kaks nädalat tagasi helistas 60-aastasele naisele tundmatu mees, kes esitles ennast ühe panga töötajana. Helistaja ütles, et naise kontolt on tehtud kahtlane ülekanne ning selleks, et raha alles jääks, peab naine tegema ülekande teisele kontole. Naist juhendati telefoni teel, kuidas luua endale SMART-ID. Pärast seda kandis naine 1500 eurot ühele pangakontole. Hiljem avastas naine, et tema konto on blokeeritud ja ta pöördus oma kodupanga poole, kus selgus, et raha on läinud võõrale pangakontole. Tekitatud varaline kahju on ligi 1500 eurot.

Pärnumaa

Vargus
Politseile laekus teade, et 28. oktoobril tungis Pärnus Papiniidu tänaval parkiva sõiduauto Škoda salongi seni tuvastamata inimene, kes varastas sealt mobiiltelefoni, käekoti, rahakoti koos dokumentidega ja sularaha. Vargusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul üle 500 euro.

Saaremaa
Kelmus
28. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et käesoleva aasta juulist septembrini loodi 49-aastasele naisele seni tuvastamata inimese poolt ebaõige ettekujutus tegelikest asjaoludest. Selle tulemusel kandis naine ühele välismaisele pangakontole ligi 24399 eurot. Juhtumi asjaolud on täpsustamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.