Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti politsei- ja piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 27 varavastastest kuritegu, sh 19 vargust. Registreeriti kaks inimkannatanuga liiklusõnnetust, neist üks tõukerattaga. Liikluses sai viga kaks inimest. Juhtimiselt kõrvaldati kaks narkootikumide või alkoholi tarvitamistunnustega sõiduki juhti. Ööpäeva jooksul tuli üle piiri Eestisse 78 Ukraina kodanikku, kellest 37 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Põhja prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

LÕUNA PREFEKTUUR
Tartumaa

Valeraha teade
25. aprillil laekus politseile teade, et Tartus Võru tänava sularahakeskuses avastati 1-eurone münt.

Kehaline väärkohtlemine
24. aprillil sai politsei teate, et 23-aastane mees on korduvalt löönud 19-aastast naist. Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust.

Valgamaa

Kehaline väärkohtlemine
25. aprillil teatati politseile, et Valga linnas Piiri tänaval lõi 62-aastane mees 57-aastat naist. Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust.


Piiriturvalisus
25. aprillil kontrolliti Luhamaa piiripunktis veoauto roolis olnud Kasahstani kodanikku, kes oli viibinud Schengeni territooriumil seadusliku aluseta 12 päeva ning veetnud neist seitse päeva Eestis. Mehele koostati ettekirjutus ja talle kehtestati Schengeni alale sissesõidukeeld kolmeks kuuks, mis hakkab kehtima lahkumiskohustuse täitmise päevast. Samuti määrati talle trahv summas 120 eurot. Peale menetlustoiminguid lahkus mees Venemaale.

25. aprillil kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunkti saabunud Saksamaa numbrimärgiga veokit ja selle juhti ning avastasid, et sõiduk oli kehtestatud korras registreerimata. Veokijuhile määrati mõjutustrahv 80 eurot. Juht lahkus pärast menetlustoiminguid Venemaale.

25. aprillil kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunkti saabunud Saksamaa numbrimärgiga sõiduautot. Juhi ja tema dokumentide kontrollimisel avastas piirivalvur, et inimese esitatud juhiluba on võltsitud. Kuna juht oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamise maksega riigituludesse, siis kriminaalmenetlust ei alustatud. Ta tasus riigituludesse 500-eurot, võltsimistunnustega dokument võeti hoiule ning juht suundus peale menetlustoiminguid tagasi Eestisse.

26. aprillil tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kahel Moldova kodanikul. Piirivalvurid tuvastasid, et inimestel puudusid dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki. Moldaavlastele väljastati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
24. aprillil sai politsei teate, et Narvas Rahu tänaval asuvas korteris lõi 22-aastane mees enda endist elukaaslast. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

25. aprillil teatati politseile, et Narvas Partisani tänaval asuvas korteris lõi 30-aastane mees enda abikaasat. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
25. aprillil sai politsei teate, et Kiviõlis Lepa teel asuvast garaažist on ukselukkude lõhkumise kaudu varastatud jalgratas. Vargusega tekitatud kahju on 500 eurot.

Lääne-Virumaa

Kelmus
Politseisse pöördus Kundas elav 61-aastane naine, kes leidis internetist krüptorahaga teenimise võimaluse Binance nimelisel saidil. Naine sisestas saidil enda isikuandmed, peale mida helistas kelm talle välismaa numbrilt, tutvustades end Binace töötajana ning palus Binance firmale kanda 200 eurot. Seejärel paluti naisel firmale kanda veel raha, millest naine keeldus. Raha tagasi saamiseks palus kelm avada blockchain.com lehel elektroonilise rahakoti, millele naine pidi kandma 500 eurot, mida ta ka tegi. Raha tagasi saamise eesmärgil on naine teinud makseid summas 8500 eurot.

Piiriturvalisus
25. aprillil tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine kolmel Kirgiisi kodanikul. Kodanikele määrati rahatrahv ning kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

25. aprillil tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise kaheksal Moldova, kuuel Venemaa, kahel Tadžikistani ja ühel Colombia kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Vargus
25. aprillil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 12. aprillil varastati Haapsalus Tallinna maanteel kauplusest elektriline tõukeratas. Vargusega tekitatud kahju on 390 eurot.