Politseis registreeritud sündmused

Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine, üks avaliku korra raske rikkumine, 23 varavastast kuritegu, seal hulgas 14 vargust ning kaks sõiduki vargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 14, narkootikumide omamisi või tarbimisi avastati kolmel korral. Registreeriti 399 väärtegu. Piiril väljastati kaheksa sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vargus

15. aprillil teatati, et Lasnamäel Vikerlase tänaval asuvast korteri seifist on seni teadmata asjaoludel kadunud hinnalised paberid, sularaha ja kulda. Kahju kokku on 6000 eurot.

Harjumaa

Vargus

15. aprillil teatati, et Rae vallas asuvast autolammutusest on varastatud kaheksa veoauto akut ning lõigatud katki kaableid. Kahju on 1600 eurot.

Juhtumid piiril

15. aprillil saabusid Tallinna Lennujaama Kiievist neli Ukraina kodanikku: 1966. aastal sündinud mees, 1982. aastal sündinud mees, 1981. aastal sündinud mees ja1990. aastal sündinud mees. Meestel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning piisavad elatusvahendid arvestades riigis viibimise kestust. Neile koostati sisenemiskeelud ning kuni esimese võimaluseni riigist lahkuda viibivad nad Tallinna lennujaama kinnisel transiitalal.

15. aprillil viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1987. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodaniku suhtes. Mees teostas plaatimistöid ehitusobjektil Tallinnas ja oli viibinud Schengeni riikides (ja Eestis) ebaseaduslikult 67 päeva. Mehele koostati lahkumisettekirjutus ja kohaldati 3 aastaks sissesõidukeeld.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargused

15. aprillil sai politsei teate, et Pärnus Mauri teel varastati ettevõttele kuuluvalt lukustatud ehitusplatsilt ehitustellinguid. Vargusega tekitati varalist kahju 1200 eurot.

15. aprillil sai politsei teate, et Pärnus Eha tänaval varastati ehitusettevõtte soojakust tööriistu, sealhulgas akulöökkruvikeeraja, ketaslõikur, akupakett. Vargusega tekitati varalist kahju hinnanguliselt 900 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus

14. aprillil teatati, et Tartus Ida tänava kortermaja keldrist varastati Bottechia jalgratas. Kahju on 290 eurot.

Kehalised väärkohtlemised

15. aprilli hilisõhtul lõi joobes 36-aastane mees Tartus Kaunase puiestee korteris 31-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning juhtunu üksikasju selgitatakse kriminaalmenetluses.

15. aprillil puhkes Tartu vallas Tabivere aleviku korteris endiste elukaasaste vahel tüli, mis päädis rüselusega. Kähmluses käigus kukkus 39-aastane naine trepile ning sai viga. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Juhtum piiril

15. aprillil kella 21.40 ajal peeti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel kinni 22-aastane Kasahstani Vabariigi kodanik, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 558 päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eesti Vabariigis. Isikule kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeeld ja lubati riigist lahkuda.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

14. aprillil tungis 63-aastane mees Haljala vallas kallale oma 50-aastasele elukaaslasele.

Ida-Virumaa

Avaliku korra raske rikkumine

15. aprillil sai politsei teate, et Narvas sooritati õhkrelvast lask Võidu tänaval liikuva auto aknasse. Aken sai kahjustada. Kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kehalised väärkohtlemised

15. aprillil teatati, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Lehola tänaval asuvas korteris tungis 30-aastasele naisele kallale tema 33-aastane abikaasa.

15. aprillil teatati, et Jõhvis Narva maanteel asuvas korteris tungis 41-aastasele naisele kallale tema elukaaslane. Politseinikud pidasid 37-aastase mehe kinni.

15. aprillil teatati, et Sillamäe linnas löödi 37-aastast meest terariistaga, mille tagajärjel tekkis lõikehaav ning mees tundis valu.

Vargus

15. aprillil teatati, et Narvas linnas lõhuti Vaivara tänavale pargitud sõiduauto klaas ning varastati automakk Xtrons. Kahju on 375 eurot.

Juhtumid piiril

15. aprillil saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1982. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik ning 1971. aastal ja 1982. aastal sündinud Ukraina kodanikud, kes andsid ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeelud ning isikud saadeti tagasi Venemaale.