Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 42 varavastast kuritegu, sh 24 vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 13.
Piiril väljastati üks sisenemiskeeld.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
23. augustil tuli teade, et Lasnamäel Läänemere teel asuva maja korteris tõukas 64-aastane mees oma abikaasat, 60-aastast naist. Tõukamise tagajärjel naine kukkus ja sai viga. Mõlemad osapooled olid joobes. Kiirabi toimetas naise haiglasse, politseinikud pidasid mehe kinni.

23. augustil anti teada, et Haaberstis Õismäe teel asuva maja korteris lõi 18-aastane naine erinevate esemetega talle tuttavat, 67-aastast meest ja tekitas talle valu ja kehavigastusi. Politsei saabudes oli naine korterist lahkunud. Kiirabi toimetas mehe haiglasse.

Vargus
23. augustil teatati, et Kesklinnast Aia tänavalt on varastatud jalgratas. Vargusega tekitatud kahju on 600 eurot.

Kelmus
23. augustil tuli teade, et 71-aastasele naisele helistas väidetav Swedbanki töötaja, kes ütles, et keegi üritab varastada naise pangakontolt raha. Tal paluti sisestada PIN-kood, et saaks paigaldada kaitseprogrammi. Naine sisestaski PIN-koodi ja avastas lõpuks, et tema kontolt COOP Pangast on kadunud 5000 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Vargus
20. augustil avastati, et Jõgeva vallas Laiuse alevikus on sisse murtud eramusse, kust varastati digitaalne fotoaparaat. Vargusega tekitatud kahju on 250 eurot.

Tartumaa

Vargused
Politseile laekus teade, et 15. augustil varastati Tartus Võru tänava toidukohast sõrmus. Vargusega tekitatud kahju on 1000 eurot.

Politseile teatati, et 13. augustil varastati Tartus Kuu tänaval mobiiltelefon Xiaomi. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Piiriturvalisus
23. augustil tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused. Isikud suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Ida-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
23. augustil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1964. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Isik oli seoses kohtueelse menetlusega kuulutatud tagaotsitavaks. Mees anti üle Narva politseijaoskonna patrullile.

23. augustil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1993. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Mehe reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Isik soovis tulla Eestisse tööle, kuid tema töötamine ei olnud registreeritud. Talle väljastati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

23. augustil saadeti Narva-1 piiripunktist tagasi kaks Venemaa Föderatsiooni kodanikku, sest nad ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargused
23. augustil sai politsei teate, et Pärnus Lille tänaval siseneti ehitusjärgus majja ning varastati tööriistu. Vargusega tekitatud varaline kahju on esialgsel hinnangul ligi 2300 eurot.

Raplamaa

Asja omavoliline kasutamine
23. augustil alustati kriminaalmenetlust selles, et nädalavahetuse jooksul võttis Märjamaa vallas 42-aastane mees luba küsimata oma tuttava auto, millega sõitis ringi ja põhjustas varalise kahjuga liiklusõnnetuse. Täpne tekitatud kahju on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.