Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks röövimine ja 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 42 vargust (üks eluruumist ja üks sõidukist). Lähisuhtevägivalla teateid oli 26.

Juhtus viis inimkannatanutega liiklusõnnetust ja juhtimiselt kõrvaldati viis joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
10. oktoobril teatati, et Kesklinnas Uue Maailma tänava kortermajas toimus konflikt endiste elukaaslaste vahel, milles sai kannatada 36-aastane naine.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise kahel Ukraina kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

10. oktoobril viisid piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnikud Tartus ja Tartu maakonnas läbi tegevused, et avastada Eestis seadusliku aluseta viibivad või töötavad inimesed. Samuti keskenduti tagaotsitavate leidmisele. Kontrolliti nelja aadressi. Rikkumisi ei tuvastatud ning seadusliku aluseta inimesi ei tabatud.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Röövimine
11. oktoobril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Tuuslari tänaval rünnati 52-aastast meest, mille käigus võeti ära ohvrilt tema isiklikud asjad. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
10. oktoobril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Usbekistani kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

10. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kaheksal Moldova, viiel Ukraina, neljal Venemaa ning ühel Peruu ja Valgevene kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
10. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et nädalavahetusel lõi Haapsalus seni tuvastamata inimene 24-aastast meest, mille tagajärjel ta kukkus ja sai viga. Mees toimetati haiglasse.

Pärnumaa

Vargus
10. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et 8. oktoobril varastati Pärnus baaris laualt mobiiltelefon Xiaomi. Vargusega tekitatud kahju on 449 eurot.

Omastamine
10. oktoobril alustati kriminaalmenetlust omastamises, kus Pärnus elava naise pangakontolt omastati mitme aasta jooksul ülekandeid tehes raha. Tekitatud kahju hinnati esialgselt 6 000 eurole. Täpne kahjusumma on selgitamisel.

Saaremaa

Vargus
10. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et 8. oktoobri öösel varastati Kuressaares tänavalt ettevõtte reklaamtahvel. Vargusega tekitatud kahju on umbes 350 eurot.

Arvutikelmus
10. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et 5. augustil saadeti Saaremaal elava mehe meiliaadressile näiliselt Omnivalt laekunud e-kiri lingiga tollimaksu tasumiseks, milleks oli vaja sisestada pangakaardi andmed. 8. oktoobril avastas mees, et umbes kuu aja jooksul on tema kontolt tehtud erinevaid tehinguid. Kannatanule tekitati kahju umbes 975 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.