Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 21.

Juhtimiselt kõrvaldati neli joobekahtlusega sõidukijuhti. Juhtus kuus inimkannatanutega liiklusõnnetust.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
16. aprillil teatati, et Kesklinnas Viru tänaval tekitas 41-aastane mees 54-aastasele mehele vigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

16. aprillil teatati, et Lasnamäel Peterburi tee korteris tekkis konflikt 31-aastase mehe ja tema 34-aastase elukaaslase vahel, mille käigus tekitasid nad teineteisele vigastusi. Konflikti osapooled olid alkoholijoobe kahtlusega.

Piiriturvalisus
16. aprillil koostati 2004. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati Schengeni sissesõidukeeld üheks aastaks ja kuueks kuuks, kuna mees viibis Schengeni viisaruumis 13 päeva ebaseaduslikult.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine ühel Venemaa ja ühel Kasahstani kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

16. aprillil saabus Tartu teenindusse Ukraina kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et inimene oli seadusliku aluseta viibinud Eestis 69 päeva. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja määrati sisenemiskeeld üheks kuuks.

IDA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Ida prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
16. aprillil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine neljal Venemaa, kolmel Moldova ning ühel Iisraeli, Tšiili ja Ukraina kodanikel. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargus
16. aprillil anti politseile teada, et ööl vastu 12. aprilli on Tori vallas Sauga alevikus varastatud kortermaja terrassilt lukustatud meeste jalgratas Scott Aspect. Tekitatud kahju on 600 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.