Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 28 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 20 vargust (üks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning kolm sõidukuvargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 462 väärtegu.

Piirilt väljastati 13 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Kehalised väärkohtlemised

11. juulil teatati, et Pirital Hõbekuuse teel tekkis konflikt 34-aastase ja 22-aastase mehe vahel, mille käigus kannatanu kasutas enesekaitseks pipragaasi. Politsei pidas ründaja kinni ning toimetas jaoskonda, kiirabi vaatas üle mõlema osapoole vigastused.

11. juulil teatati, et Lasnamäel Ümera tänaval ründas 40-aastane mees oma elukaaslast, 40-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni ning toimetasid jaoskonda.

Juhtumid piiril

11. juulil saabusid Tallinna lennujaama Kiievist kolm Ukraina kodanikku: 1989. aastal sündinud mees, 1984. aastal sündinud mees ja 1984. aastal sündinud mees. Meeste reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged, neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi, samuti puudusid piisavad elatusvahendid. Piiril koostati neile sisenemiskeelud ning nad paigutati lennujaama Non-Schengeni alale kuni sobiva lennu väljumiseni.

11. juulil saabus Tallinna lennujaama Istanbulist 1983. aastal sündinud India Vabariigi kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehe viisa tunnistati kehtetuks, koostati talle piiril sisenemiskeeld ning ta paigutati lennujaama Non-Schengeni alale kuni sobiva lennu väljumiseni.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Süütamine

7. juulil sai häirekeskus teate põlengust Tartus J. Liivi tänaval majas. Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust, kuivõrd on alust kahtlustada, ei hoone süüdati. Kahju on selgitamisel.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine

11. juuli öösel pöördus politseisse mees, kes olevat Võrus Jüri tänaval baaris peksa saanud. Mehele anti traumapunktis esmaabi, arvatav lööja on politseile teada. Üksikasjad on selgitamisel.

Juhtum piiril

12. juulil kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Venemaa Föderatsiooni kodanikku, 22-aastast meest, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 43 kalendripäeva seadusliku aluseta, neist kaks päeva Eesti Vabariigis. Õigusrikkujat karistati rahatrahviga, talle kohaldati üheks aastaks ja kuueks kuuks sissesõidukeeld ning lubati riigist lahkuda.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

11. juulil teatati, et Narvas Kreenholmi tänaval lõi 73-aastane mees oma 42-aastast poega.

Vargused

11. juulil teatati, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Sõpruse tänaval varastati saematerjali. Kahju on 1200 eurot.

11. juulil teatati, et Narvas varastati aiandusühistus tahvelarvuti Samsung Galaxy. Kahju on 715 eurot.

Asja omavolilise kasutamise katsed

11. juulil teatati, et Kohtla-Järvel Outokumpu tänaval üritasid kolm seni tuvastamata noormeest ärandada sõiduauto VAZ. Sõiduki omanik sekkus ja mehed panid jooksu.

11. juulil teatati, et Narvas A. Puškini tänaval üritasid viis noorukit ärandada sõiduautot Lada. Noorukid panid jooksu, politsei tabas neist ühe, 14-aastase poisi, kes anti üle eestkostjale. Alustati kriminaalmenetlust.

Juhtum piiril

11. juulil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1963. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised

11. juulil sai politsei teate, et Audrus lõi 51-aastane mees oma 51-aastast abikaasat, kes sai viga.

11. juulil alustati kriminaalmenetlus selles, et Saarde vallas ründasid 46-aastane naine ja 42-aastane mees 41-aastast meest, kes sai viga.