Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 55 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (eluruumidest kaks ja sõidukitest kaks), kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist 2, lähisuhtevägivallast teatati 26 korral. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 14. Piirilt saadeti tagasi kolm inimest ja registreeriti viis Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kelmused
22. novembril teatati, et 19. novembril helistati Haaberstis elavale 28-aastasele naisele, helistaja tutvustas end LHV Panga töötajana ja väitis, et keegi üritab varastada tema pangakontolt raha. Naisel paluti sisestada PIN-kood, et saaks kontole paigaldada kaitseprogrammi. Naine sisestaski koodi ja avastas hiljem, et tema kontolt on kadunud ligi 2400 eurot.

22. novembril tuli teade, et 18. novembril helistati Lasnamäel elavale 42-aastasele mehele, tutvustati end Swedbanki töötajana ja väideti, et keegi üritab varastada tema pangakontolt raha. Mehel paluti sisestada PIN-kood, et kontole saaks paigaldada kaitseprogrammi. Mees sisestaski koodi ja avastas hiljem, et tema kontolt on varastatud üle 500 euro.

22. novembril laekus teade, et 18. novembril helistati Lasnamäel elavale 67-aastasele naisele, tutvustati end Swedbanki töötajana ja teatati, et keegi üritab varastada tema pangakontolt raha. Naisel paluti sisestada PIN-kood, et kontole saaks paigaldada kaitseprogrammi. Naine tegi nagu palutud ja avastas hiljem, et tema kontolt on varastatud üle 600 euro.

22. novembril anti teada, et 10. novembril sai Lasnamäel elav 35-aastane mees telefonikõne, helistaja esitles end Swedbanki töötajana ja teatas, et mehe pangakontol toimuvad kahtlased tehingud. Nende peatamiseks küsiti mehelt tema isikukoodi ja internetipanga kasutajatunnust, mille ta ka andis. Seejärel paluti mehel internetipanga töö kontrollimiseks teha ligi 2000 euro suurune kontrollmakse tundmatule mehele, mida mees vastavalt juhistele ka tegi. Hiljem helistas mehele õige pangatöötaja ja selgus, et ta oli sattunud petukõne ohvriks. Panga abil õnnestus mehel tehingusumma siiski tagasi saada.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
22. novembril teatati, et Maardus Avara tänava korteris ründas 31-aastane mees temale tuttavat 32-aastast naist, põhjustades talle valu ja kehavigastusi.

Vargus
22. novembril tuli teade, et Kiili vallas Sausti külas on nädalavahetusel kahest ehitusjärgus eramajast varastatud terrassilaudu ja tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on 11 000 eurot.

Kelmus
22. novembril teatati, et 10. novembril helistas Kehras elavale naisele inimene, kes tutvustas end Swedbanki turvaosakonna töötajana ja selgitas, et kelmid üritavad tema arvelt võtta 5000 eurot. Seejärel ühendati naine finantsosakonnas töötava naisega, kellele avaldaja edastas oma isikukoodi ja kolmel korral Mobiil-ID PIN1- ja PIN2-koodi. Pärast kõne lõppu osutus pangakonto blokeerituks ja naise kontolt oli kantud võõra mehe pangaarvele üle 1400 euro.

Piiriturvalisus

22. novembril koostati lahkumisettekirjutus 30-aastasele Ukraina kodanikust mehele, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta 10 päeva. Mehele kehtestati kaheks kuuks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Valgamaa

Vargus
Ööl vastu 22. novembrit teatas turvafirmapatrull, et Valgas Jaama puiesteel murti sisse kauplusesse, kus varastati sularaha, dokumendid, autovõtmed ja kuldehe. Kahju on üle 7000 euro.

Piiriturvalisus

22. novembril koostati Lõuna prefektuuris lahkumisettekirjutus 29-aastasele Gruusia kodanikule, kes oli viibinud Eestis 12 päeva seadusliku aluseta. Kehtestati kolmeks aastaks sissesõidukeeld.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kelmused
Politseile teatati, et 10. novembril helistas Jõhvi vallas elavale 39-aastasele naisele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ja palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel sisestada internetipanga koodid. Kahju on kokku 400 eurot.

Politseile teatas Sillamäel elav 42-aastane mees, et 12. novembril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast Swedbanki töötajana ning paluti avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel sisestada Smart-ID koodid. Hiljem avastas mees, et tema nimele on vormistatud kiirlaen ja tema pangakontolt on teostatud ülekanded. Kahju on kokku 4390 eurot.

Piiriturvalisus

22. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel liinibussiga saabunud 1981. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

22. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1985. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

22. novembril viidi läbi illegaalimenetlus 1989. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kes viibis seadusliku aluseta Schengeni territooriumil 74 päeva. Mehele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kuueks kuuks.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kelmus
22. novembril alustati menetlust selles, et 18. novembril helistas 20-aastasele naisele esialgsetel andmetel vene keelt kõnelev naine, kes tutvustas ennast panga esindajana ja ütles, et naise nimele on tulnud laenutaotlus. Naine laenutaotlust esitanud ei olnud, helistaja pakkus võimalust laenutaotlusest loobumiseks. Selleks pidi naine vahetama oma panga kasutajatunnust ning kandma raha enda teisele pangakontole. Naine seda tegi ning telefonikõne käigus sisestas korduvalt enda PIN-koode. Sisenedes enda teisele kontole, avastas ta, et sealt on tundmatu inimese pangakontole tehtud ülekanne esialgsetel andmetel 731 euro väärtuses ning raha ei ole võimalik enam tagasi saada.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
23. novembril teatati, et Kehtna vallas pigistas 32-aastane mees korteris tuttavat 29-aastast naist kaelast, naine sai viga. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult.