Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 15. Juhtimiselt kõrvaldati viis narko või alkoholi tarvitamistunnustega sõiduki juhti.

Üle piiri tuli Eestisse 105 Ukraina kodanikku, kellest 65 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR
Tallinn

Vargused
21. detsembril teatati, et Haaberstis Merirahu tänaval asuvast majast varastati 6000 eurot.

21. detsembril varastati Kesklinna Toom-Rüütli tänaval asuvast kontrist erinevaid esemeid. Kahju on 2500 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Vargus
21. detsembril avastati, et Jõgeva vallas on sisse murtud suvilasse, kust varastati järelhaagis, kummipaat ja murutraktor. Kahju on umbes 6000 eurot.

Piiriturvalisus
21. detsembril tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine ühel Ukraina ja kolmel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus seaduslik alus Schengeni territooriumile sisenemiseks. Neile väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

21. detsembril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud Tartu linna ja selle lähiümbruses kullerteenuseid pakkuvaid ettevõtteid selgitamaks, kas inimesed töötavad ettevõtetes seaduslikult. Kokku kontrolliti kahte juriidilist ja nelja füüsilist isikut ning avastati, et ühel välismaalasel puudus nõuetekohane lühiajalise töötamise registreering. Sellele isikule määrati kiirmenetluses120-eurone rahatrahv.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
21. detsembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Põhja-Allee tänava kortermajas lõi 34-aastane mees oma elukaaslast, 37-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
21. detsembril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Ameerika Ühendriikide kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

21. detsembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kuuel Ukraina, viiel Moldova ja neljal Venemaa kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kelmus
21. detsembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 6. detsembril ostis 32-aastane Paide elanik internetist eraisikult mängukonsooli koos pultide ja mängudega ning kandis selleks üle 350 eurot. Soovitud mängukonsooli ostjale ei saadetud, samuti pole ta tagasi saanud mängukonsooli eest makstud raha.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.