Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 14. mai jooksul 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, 19 varavastast kuritegu, sealhulgas 12 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 331.

Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ning tuvastati kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Salakaubajuhtumeid oli kaks.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Avaliku korra raske rikkumine

14. mail teatati, et 30-aastane mees lõi Lasnamäel Majaka tänaval 32-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid 30-aastase mehe kinni.

Kehalised väärkohtlemised

14. mail teatati, et 30-aastane mees lõi Kesklinnas Pärnu maanteel 22-aastast meest ja tekitas talle valu.

14. mail teatati, et Põhja-Tallinnas Paldiski maanteel löödi 35-aastast naist.

14. mail teatati, et alkoholijoobes 40-aastane mees lükkas Põhja-Tallinnas Kari tänaval asuvas korteris oma ema, 66-aastast naist ja tekitas talle valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

14. mail teatati, et Lasnamäel Alvari tänaval asuvas korteris toimus konflikt elukaaslaste, 40-aastase mehe ja 43-aastase naise vahel.

Harjumaa

Avaliku korra raske rikkumine

14. mail teatati, et Keila linnas Jaama tänaval löödi 35-aastat naist.

Kehaline väärkohtlemine

14. mail teatati, et 45-aastane mees ründas Laagri alevikus oma isa, 68-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi.

Juhtumid piiril

14. mail saabusid Kiievist Tallinna lennujaama kolm Ukraina kodanikku, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Kolmele mehele väljastati sisenemiskeeld ja nad viibivad lennujaama kinnisel Non-Schengeni alal kuni tagasilennuni.

14. mail saabus Kiievist Tallinna lennujaama Ukraina kodanik, kellel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Naisele väljastati sisenemiskeeld ja ta lendas tagasi Kiievisse.

14. mail saabus Istanbulist Tallinna lennujaama Pakistani Islamivabariigi kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele väljastati sisenemiskeeld ja ta viibib lennujaama kinnisel Non-Schengeni alal kuni tagasilennuni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

14. mail teatati, et Tudulinna alevikus Kooli tänaval lõi 15-aastast neiut tema eakaaslane.

Vargus

14. mail teatati, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Sõpruse tänaval varastati jalgratas Kands Energy. Kahju on 255 eurot.

Juhtumid piiril

14. mail saabusid Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1975. aastal ja 1994. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanikud, kes viibisid Schengeni territooriumil seadusliku aluseta vastavalt 25 ja 35 päeva. Naistele määrati rahatrahvid ning nad lahkusid Venemaale.

14. mail saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale Moldova Vabariigi kodanik, kellel puudusid piisavad rahalised vahendid ja asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Omavoliline sissetung

14. mai pealelõunal sai politsei väljakutse Luunja valda Lohkva külla, kus noorukid olid omavoliliselt sisse tunginud võõrasse korterisse. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 16-aastase ja 14-aastase nooruki ning toimetas nad asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

Vargus

Politseile teatati, et 13. mai ennelõunal varastati Lohkva külas Aiandi tee korterist mündikogu ja sularaha. Vargusega tekitatud kahju on 1200 eurot.

Juhtumid piiril

14. mail kontrollisid piiriametnikud Tartu linna üht ehitusobjekti selgitamaks, kas töötajatel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ja töötamiseks. Kontrolliti kahte juriidilist ja viite füüsilist isikut ning avastati kaks Ukraina ja üks Moldova kodanik, kelle lühiajaline töötamine ei olnud nõuetekohaselt PPA-s registreeritud. Neile määrati väärteomenetluses rahatrahvid.

14. mail tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 35-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikul asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

14. mai pealelõunal kontrolliti Koidula maanteepiiripunktis Eestisse saabumisel Eesti registreerimismärkidega Pihkva-Narva liinibussi Scania, mida juhtis 59-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik. Tollikontrolli käigus leiti bussist musta kilekotti peidetud 2400 Venemaa Föderatsiooni maksumärkidega sigaretti. Bussijuht tunnistas sigaretid enda omaks, talle määrati rahatrahv ning sigaretid konfiskeeriti.

14. mai õhtul kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunkti saabunud Venemaa numbrimärgiga sõiduautot Mitsubishi, kust avastasid vedrujõul avaneva noa, mis on Eestis tsiviilkäibes keelatud. Autojuht ühes keelatud esemega anti menetlustoiminguteks üle tolliametnikele

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.