Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine ja 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 172 väärtegu.

Piiril väljastati üheksa sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja kaks inimest. Tuvastati kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Raske kehavigastuse tekitamine

21. novembril teatati, et Põhja-Tallinnas Volta tänaval löödi noaga rindu 58-aastast meest. Politseinikud pidasid kahtlustatavana kinni 35-aastase naise. Mees viidi haiglasse, kuhu ta jäeti ravile. Juhtumi kõik asjaolud on väljaselgitamisel.

Röövimine

22. novembril teatati, et väidetavalt tundmatu mees lõi Lasnamäel Kivila tänaval alkoholijoobes 26-aastast meest ja röövis temalt mobiiltelefoni Samsung. Kahju on 600 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

22. novembri õhtupoolikul sai politsei väljakutse Tartus Malmi tänavale, kus 46-aastane mees riivas mööda kõndides kõnniteel seisnud sõiduauto Jeep peeglit. Autojuht olevat seepeale masinast välja tulnud, jalakäijat löönud ning minema sõitnud. Kannatanule anti traumapunktis esmaabi, sõidukijuhti selgitab politsei.

Vargus

21. novembril avastati, et Tartus Aardla tänaval garaažide juurest on varastatud järelkäru registreerimisnumbriga PYF 148, mille lastiks oli plastikpaat LOHI 500. Kahju on umbes 1000 eurot.

Valgamaa

Kehaline väärkohtlemine

21. novembril sai politsei väljakutse Valga valda Kaagjärve külla, kus 18-aastane naine olevat tänaval löönud talle tuttavat 24-aastast naist.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine

22. novembril tegi 43-aastane mees Narvas avalduse selle kohta, et tundmatu isik vormistas avaldaja nimel isikuandmete kontrolli taotluse, kasutades avaldaja võltsitud allkirja.

Kehalised väärkohtlemised

22. novembril tungis Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Kasteheina tänaval asuvas meelelahutusasutuses tundmatu mees kallale 40-aastasele mehele ja lõi talle klaasanumaga vastu pead.

22. novembril lõi 33-aastane mees Jõhvis Keskväljakul asuvas söögikohas oma 30-aastast abikaasat. Mees on kahtlustavana kinni peetud.

Juhtumid piiril

22. novembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1963. aastal sündinud Eesti püsielanikust Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle suhtes oli määratud sundtoomine Narva politseijaoskonda. Naine anti üle Narva politseijaoskonna patrullile.

22. novembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel Moldova Vabariigi kodanikke, 1959. aastal sündinud meest ja 1988. aastal sündinud meest, kelle ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged ja kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Neile väljastati sisenemiskeeld ja mehed saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

22. novembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel Venemaa Föderatsiooni kodanikke, 1959. aastal sündinud meest ja 1991. aastal sündinud naist, kellel polnud kehtivat viisat või elamisluba. Välismaalastele väljastati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

22. novembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel Serbia Vabariigi kodanikku. Mehel puudusid rahalised vahendid ja asjakohased dokumendid ning reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged. Talle koostati sisenemiskeeld ja mees saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.