Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 53 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 24 varavastast kuritegu, üheksa vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastusega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada üks inimene. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti ja kaks narkojoobes sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
22. oktoobril teatati, et Lasnamäe linnaosas Punane tänava korteris lõi 36-aastane joobes mees enda elukaaslast, 36-aastast naist näkku. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

22. oktoobril teatati, et Mustamäe linnaosas Sääse tänava korteris lõi 57-aastane mees rusikaga näkku korteris viibinud tuttavale naisele. Politsei pidas mehe löömises kahtlustatavana kinni.

Kelmus
21. oktoobril alustati menetlust selles, et 20. oktoobril helistati Lasnamäe linnaosas elavale 56-aastasele mehele väidetavalt Swedbankist. Helistaja sõnul oli teataja internetipanga kontolt sooritatud tema enda teadmata tehing. Kannatanul paluti edastada enda isikukood ning seejärel kinnitada telefonis pinkood. Kannatanu avastas hiljem, et tema kontolt oli tehtud mitu ülekannet kokku summas 2236,50€ eurot.
Harjumaa
Kehaline väärkohtlemine
22. oktoobril teatati, et Rae vallas elumajas lõi 49-aastane joobes mees enda elukaaslast, 40-aastast naist näkku, mille tagajärjel tundis kannatanu füüsilist valu ja sai vigastusi. Politsei pidas mehe löömises kahtlustatavana kinni.

Juhtumid piiril
21. oktoobril kontrolliti Tallinnas ehitusobjekti, kus viibis 1977. aastal sündinud Ukraina kodanik, kellel olid seljas määrdunud ja tolmused tööriided ning jalas töökingad. Mees peitis ennast politseinike eest. Hiljem selgitas, et ta läks objektile oma sõpru külastama ning süüa tegema, aga tööd ta ei teinud. Mees oli varasemalt esitanud PPA-le lühiajalise töötamise registreerimise taotluse, mis oli veel menetluses ja mille suhtes ei olnud veel otsust tehtud. 22. oktoobril lõpetati mehe viisaga viibimisaeg Eestis ja talle tehti ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul. Samuti kohaldati sissesõidukeeld kuueks kuuks.

22. oktoobril kontrolliti Tallinnas ehitusobjekti, kus viibis 1978. aastal sündinud Ukraina kodanik, kellel olid määrdunud ja tolmused tööriided seljas ning töökingad jalas. Kontrolli käigus selgus, et mees oli varasemalt esitanud PPA-le lühiajalise töötamise registreerimise taotluse, mis oli veel menetluses ja mille suhtes ei olnud veel otsust tehtud. Mehe viisaga lubatud viibimisaeg lõpetati ennetähtaegselt ja talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kuueks kuuks.

22. oktoobril kontrolliti Tallinnas ehitusobjekti, kus viibis 1982. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kellel olid määrdunud ja tolmused tööriided seljas ning töökingad jalas. Kontrolli käigus selgus, et mehe lühiajalise töötamise registreering oli varasemalt tunnistatud kehtetuks tööandja teavituse alusel. Mees ei olnud väidetavalt teadlik, et tema lühiajaline töötamine on kehtetuks tunnistatud. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kaheks aastaks.

22. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1972. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes. Jaanuari kuus teavitas mehe tööandja PPA-d töösuhte lõppemisest ning tema viisa tunnistati kehtetuks. Mees viibis Schengeni riikide territooriumil seadusliku aluseta alates 26. maist. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks kümne päeva jooksul, sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
Ööl vastu 22. oktoobrit murti Tartus Kaunase puiesteel sisse Opeli kaubikusse, kust varastati elektrilisi tööriistu. Esialgne kahju on 2000 eurot.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kelmused
22. oktoobril laekus Jõhvi politseijaoskonnale avaldus, et börsil kaubelda pakkunud kelmid petsid selle aasta veebruarist kuni oktoobrini 45-aastaselt mehelt välja raha pea 15 000 eurot. Politsei alustas asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust.

22. oktoobril alustas Narva politseijaoskond kriminaalmenetlust selles, et 8. septembril end Swedbanki töötajana esitlenud kelm pettis 47-aastaselt mehelt välja raha summas ligikaudu 3000 eurot.

22. oktoobril teatati Narva politseijaoskonnale, et end Swedbanki töötajana esitlenud kelm pettis 66-aastaselt mehelt välja raha summas ligi 1500 eurot. Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.

22. oktoobril laekus Narva politseijaoskonnale avaldus, et 51-aastasele naisele börsil kaubelda pakkunud kelm pettis kannatanult Anydesk rakenduse abil välja raha ligi 2800 eurot.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Saaremaa

Vargus
22. oktoobril sai politsei teate, et Saaremaa vallas siseneti suvemajja ja selle kõrvalhoonetesse ja varastati elektrilisi tööriistu ja elektroonikat. Vargusega tekitati kahju ligi 6700 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.