Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 33 varavastast kuritegu seal hulgas 16 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga seitse inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati viis, narkootikumide omamisi või tarbimisi avastati ühel korral. Registreeriti 391 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine

23. aprillil teatati, et 44-aastane mees tõukas Nõmmel Kaevu tänaval oma naabrit, 47-aastast naist ja tekitas talle valu.

Harjumaa

Vargused

23. aprillil teatati, et Lasnamäel Pallasti tänaval varastati kaupluse kassaaparaat, mille sees on umbes 1000 eurot. Tühi kassaaparaat leiti mõni aeg hiljem lähedusest.

23. aprillil teatati, et Viimsi vallas Miiduranna külas varastati paadi küljest mootor. Kahju on 6500 eurot.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine

23. aprillil sai politsei teate, et Haapsalus tungis 45-aastane mees kallale oma 43-aastasele abikaasale, põhjustades talle tervisekahjustusi.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine

23. aprillil sai politsei teate, et Pärnus tungis 35-aastane mees kallale oma 30-aastasele elukaaslasele, põhjustades talle tervisekahjustusi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Vargus

23. aprillil sai politsei teate, et Pärnus Tallinna maanteel varastati 22-aastase naise mobiiltelefon. Vargusega tekitati kahju ligi 612 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine

23. aprillil sai politsei teate, et Kodila külas tungis 34-aastane naine kallale 46-aastasele naisele, põhjustades talle tervisekahjustusi.

Vargus

23. aprillil sai politsei teate, et Vana-Vigala külas asuvalt ehitusplatsilt varastati 300 liitrit diiselkütust ja lõhuti objekti piirava tõkkepuu tabalukk. Vargusega tekitati kahju ligi 417 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus

Politseile laekus teade, et 22. aprillil varastati Tartu kesklinnas seisnud sõiduautost Škoda Lenovo sülearvuti. Vargusega tekitatud kahju on 1000 eurot.

Juhtum piiril

23. aprilli hommikul kella 7 tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 40-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Ähvardamine

22. aprillil teatati, et Olgina alevikus korteris ähvardati 64-aastast naist.

Arvutikelmus

23. aprillil teatas Kohtla-Järve elanik, et talle pakuti võimalust börsil investeerida ning 9. aprillil kandis ta üle 6100 eurot. Samuti paluti mehel saata oma isiklikud andmed, sealhulgas koopiad dokumentidest ja pangakaardi andmed. Seejärel nõuti mehelt veel raha, mille maksmisest ta keeldus. 23. aprillil avastas mees, et tema arveldusarvelt oli kadunud veel 15 850 eurot.

Juhtumid piiril

23. aprillil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1998. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kellel puudusid piisavad rahalised vahendid ja asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks ning kes andis ebaselgeit ütlusi oma reisi eesmärkide kohta. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

23. aprillil avastasid Narva kordoni piirivalvurid Narva veehoidlalt kaks tähistamata nakkevõrku. Võrgud eemaldati püügilt.