Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 25 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 15 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
1. oktoobril teatati politseile, et Lasnamäe linnaosas Kihnu tänaval toimus tüli naise ja mehe vahel, mille käigus 23-aastane mees tõukas 20-aastast naist. Politsei pidas teos kahtlustatavana kinni 23-aastase mehe.

1. oktoobril teatati politseile, et Põhja-Tallinna linnaosas Maleva tänaval lõi 42-aastane mees enda tuttavat 40-aastast naist rusikaga näkku ning jalaga keha piirkonda. Täpsemad asjaolud selgitatakse menetluses.
Kelmus
1. oktoobril teatati politseile, et Pirita linnaosas elavale 44-aastasele naisele helistati Swedbanki numbrilt ja väideti, et keegi üritab varastada tema pangakaardilt raha. Naisel paluti vale ülekande tegemise takistamiseks sisestada enda telefonis Smart-ID parool, mida ta ka tegi. Naine avastas hiljem, et tema kontolt on ära võetud 360 eurot.

Valeraha
1. oktoobril teatati politseile, et Kesklinna linnaosas Liivalaia tänaval avastati 50-eurone valerahatunnustega kupüür.

Harjumaa

Avaliku korra rikkumine
1. oktoobril teatati, et Keila linnas toimus konflikt joobes meeste vahel, mille käigus lõi 31-aastane mees rusikaga näkku 37-aastasele mehele, tekitades kannatanule vigastusi. Politsei pidas löömises kahtlustatavana kinni 37-aastase mehe.

Juhtumid piiril
1. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1975. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes. Naine pöördus PPA teenindusse, kus selgus, et ta on viibinud Schengeni viisaruumis ebaseaduslikult 90 päeva. Naisele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks. Sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

1. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1973. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes. Mees viibis Eestis ebaseaduslikult 29 päeva. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks. Sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

1. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1996. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodaniku suhtes. Mees viibis Schengeni viisaruumis ebaseaduslikult 64 päeva. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks. Sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Juhtumid piiril
1. oktoobril kontrollisid piiriametnikud Kanepi valla, Elva valla ja Valga valla erinevaid ettevõtteid selgitamaks, kas töötajatel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ja töötamiseks. Kokku kontrolliti ühte juriidilist ja viite füüsilist isikut ning rikkumisi neil käikudel ei tuvastatud.

1. oktoobri õhtul kella 19 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 1983. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudus riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus
1. oktoobril teatati politseile, et 24. septembril varastati Väike-Maarjas Pika tänava majast telgikate. Politsei selgitab välja kõik juhtumi asjaolud alustatud kriminaalmenetluse käigus.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
1. oktoobril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Pärna tänava korteris lõi 37-aastane mees ühise alkoholi tarvitamise käigus oma elukaaslast. Juhtumi täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

Vargused
1. oktoobril teatati politseile, et ajavahemikus 30. september- 1. oktoober varastati Narvas Kadastiku tänava kauplusest tööriistad. Ligikaudne kahju on 350 eurot.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.