Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäevaga registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 37 varavastast kuritegu, millest 28 vargust (neli eluruumidest, neli sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 14 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
25. veebruaril teatati politseile Ümera tänaval toimunu konfliktist, mille käigus 46-aastane mees lõi rusikaga näkku enda tuttavale 60-aastasele mehele. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

25. veebruaril teatati politseile, et Põhja-Tallinna linnaosas trammis löödi tekkinud konflikti käigus rusikaga näkku 44-aastasele mehele. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

25. veebruaril teatati politseile, et Lasnamäe linnaosas Kivila tänava kortermaja trepikojas ründas tundmatu naine 27-aastast meest terava esemega, tekitades sellega kannatanule füüsilist valu ja vigastusi. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Juhtumid piiril
25. veebruaril kontrolliti lennuga Minskist Tallinnasse saabunud 1990. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikku. Mehel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ning tema viisa tunnistati kehtetuks. Mees toimetati kinnipidamiskeskusesse.

25. veebruaril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks 1994. aastal sündinud Ukraina kodanikule. Mees viibis Eestis seadusliku aluseta 16 päeva.

25. veebruaril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks 1965. aastal sündinud Ukraina kodanikule. Mees viibis Eestis seadusliku aluseta 26 päeva.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. veebruaril alustati kriminaalmenetlust selles, et 23. veebruaril lõid Hiiumaal eramajas 33- ja 62-aastane mees 46-aastast meest, kes sai viga.
Läänemaa

Omavoliline sissetung
25. veebruaril alustati kriminaalmenetlust selles, et veebruarikuu jooksul on Haapsalus Pargi tänaval lõhutud korteriuks, korterisse sisenetud ja lõhutud televiisor. Esialgsel hinnangul on tekitatud varalist kahju 300 eurot.

Kelmus
23. veebruaril alustati kriminaalmenetlust selles, et eelmisel nädalal ostis Läänemaal elav mees Facebooki kaudu kuldsõrmuse ning kandis selle eest müüja arvelduskontole raha. Lubatud sõrmust ei ole mees saanud. Tekitatud varaline kahju on 240 eurot.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
24. veebruaril sai politsei teate, et Kuressaares korteris lõi 37-aastane mees tekkinud tüli käigus 36-aastast meest, kes sai viga.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Juhtum piiril
25. veebruaril tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused. Isikud suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Ähvardamine
25. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 14. veebruaril Kohtla-Järvel Lehola tänava kortermaja trepikojas ähvardas 36-aastane mees 37-aastast meest.

Juhtum piiril
25. veebruaril reageeris Vasknarva kordoni patrull sündmusele, kus 1979. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanik ja temaga kaasas olnud 1987. aastal sündinud Ukraina kodanik ületasid ajutiselt mootorsaaniga Eesti-Vene piiri ning suundusid tagasi Eesti territooriumile. Piirirežiimi rikkumise eest määrasid ametnikud mootorsaani juhile rahatrahvi. Tuletame meelde, et sõltumata ilmastikuoludest tuleb piirialal olla tähelepanelik ning kasutada navigatsiooniseadmeid, et ebaseaduslikke piiriületusi vältida.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.