Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Lähisuhtevägivalla teateid oli 33. Avaliku korra raskeid rikkumisi oli üks. Varavastastest kuritegudest teatati 36 sh vargustest 21 korral. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11, narkojoobes kaks. Piirilt väljastati kaheksa sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Põhja prefektuuri ööpäevainfo

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
14. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Põhja puiesteel lõi 44-aastane mees 40-aastast meest. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

14. märtsil teatati, et Kesklinnas Veerenni tänaval ründasid 26-aastast meest talle tuttavad mehed. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

14. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Lõime tänaval korteris ründas 73-aastane mees oma abikaasat, 74-aastast naist. Kiirabi toimetas naise haiglasse.

14. märtsil teatati, et Lasnamäel Mahtra tänaval korteris ründas 19-aastane mees 69-aastast meest. Politseinikud pidasid ründaja kinni, kiirabi kontrollis kannatanu vigastused.

Piiriturvalisus
14. märtsil kontrolliti Tallinna lennujaamas 1988. aastal sündinud Ameerika Ühendriikide kodanikku, kes suundus väljuvale lennule Helsingisse. Lennujaama lennujulgestuse kontroll leidis mehe ära antavast pagasist 73 padrunit, mis olid kahes lahtises karbis. Mehel on relvaluba olemas ja tema sõnade kohaselt viibis ta Eestis laskesuusatamise eesmärgil.

14. märtsil koostas Põhja prefektuuri ametnik vabatahtliku lahkumisettekirjutuse lahkumiseks 10 päeva jooksul ja kohaldas kolmeks aastaks Schengeni sissesõidukeelu 1991. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodanikule, kes 13. märtsil juhtis Paldiskis mootorsõidukit, olles alkoholijoobes. Mehe viisa tunnistati kehtetuks ning tema Poola viisaga lubatud viibimisaeg lõpetati ennetähtaegselt.

LÕUNA PREFEKTUUR

Lõuna prefektuuri ööpäevainfo

Tartumaa

Avaliku korra raske rikkumine
Ööl vastu 15. märtsi puhkes Tartus Era tänava tanklas viibinute vahel sõnavahetus, mille käigus võttis 31-aastane mees noa ning vehkis sellega. Rüseluse järel vaatas kiirabi üle 31-aastase mehe ning teda takistada püüdnud noore mehe. Noaga vehkija toimetati kainenema ning juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
14. märtsi teatati, et Tartus Ringtee tänaval seisnud kahe veoki paagist on varastatud kütust. Kahju on selgitamisel.

IDA PREFEKTUUR

Ida prefektuuri ööpäevainfo

Ida-Virumaa

Vargus
14. märtsil sai politsei teate, et 13. märtsil varastati Sillamäel Kesk tänaval pargitud autost raadio. Kahju on 358 eurot.

Piiriturvalisus
14. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1977. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Lääne prefektuuri ööpäevainfo

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
14. märtsil teatati, et Lääne-Nigula vallas on löödud 65-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
14. märtsil saime teate, et Kohila vallas lõi 39-aastane naine korteris tuttavat 73-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas 39-aastase naise kuriteos kahtlustatavana kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.