Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 64 avaldust ja teadet kuritegudest, nende hulgas oli 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (neli eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 425.

Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu ning registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

4. aprillil teatati, et Lasnamäel Vikerlase tänava korteris toimus konflikt abikaasade vahel, mille käigus 34-aastane mees lõi 34-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni ja toimetasid ta politseijaoskonda.

Harjumaa

Vargused

4. aprillil teatati majja sisse murdmisest Kose alvikus. Varastati kaks saagi ning erinevaid autoosi. Kahju on 600 eurot.

4. aprillil tetati töökotta sisse murdmisest Kose alvikus. Varastati eirnevaid tööriistu ning autoosi. Kahju on umbes 5000 eurot.

Juhtum piiril

4. aprillil viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1973. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes. Mees viibis Schengeni riikide territooriumil 13 päeva seadusliku aluseta. Talle koostati lahkumisettekirjutus, sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

4. aprillil puhkes Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus kahe venna vahel tüli. Noorte meeste erimeelsus päädis rüselusega. Politsei toimetas mõlemad mehed asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

Vargused

4. aprillil teatati, et Kambja vallas Tõrvandi alevikus asuvast autopesulast varastati ehitustööriistu. Kahju on umbes 3000 eurot.

Politseile laekus teade, et 28. märtsil varastati Tartus Nõlvaku tänava kauplusest neli Play Stationi mängu. Kahju on 234 eurot.

Viljandimaa

Ähvardamine

4. aprillil teatati politseile, et endine elukaaslane ähvardab telefonitsi 32-aastast Viljandi vallas elavat naist vägivallaga. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Juhtumid piiril

4. aprilli varahommikul kella 6 paiku avastas Mustvee kordoni piirivalvur Lämmijärvelt mootorpaati, mille juht ei olnud piiriveekogule väljumist nõuetekohaselt registreerinud. Paadijuhi tähelepanu juhiti sellele, et piiriveekogule kaldast enam kui kilomeetri kaugusele minnes tuleb järvele minek registreerida. Seda saab teha veebirakenduses www.piiriveekogu.ee või lähimasse kordonisse helistades.

4. aprillil kella 13.30 ajal kontrollisid piirivalvurid Emajõel liikunud mootorpaati ning avastasid, et selle kapten on joobes. Lisaks puudus veesõidukil registreerimistunnistus ning selle juhil ka isikut tõendav dokument. Piirivalvurid võtsid kapteni oma alusele ning pukseerisid tema paadi lähedalasuvasse sadamasse. 55-aastane mees toimetati menetlustoiminguteks kordonisse, kus talle erinevate rikkumiste eest 200-eurone rahatrahv määrati.

4. aprillil kella 15.30 paiku kontrollisid piirivalvurid Emajõel liikunud väikelaeva ning tuvastasid, et veel liikunud alus polnud kantud vastavasse registrisse. Seaduse vastu eksinud väikelaeva kapten kutsuti menetlustoiminguteks piirivalvekordonisse, kus talle rikkumise eest 80-eurone rahatrahv määrati.

4. aprillil kella 11.30 paiku avastas piirivalve mootorpaaditoimkond Kargaja ja Koosa jõe ristumiskohas märgistamata nakkevõrgujada. Piirivalvurid eemaldasid veest nakkevõrgud ning toimetasid need keskkonnainspektsioonile üleandmiseks kaldale.

4. aprillil kella 22 paiku tõkestasid piirivalvurid Koidula maanteepiiripunktis Eestisse sisenemise kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed. Samuti puudusid isikutel asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isikud saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.


IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

4. aprillil teatati, et Vinni vallas lõi 19-aastane noormees korduvalt oma 32-aastast elukaaslast. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

4. aprillil teatati, et Narvas Rahu tänaval tungiti kallale 19-aastasele neiule.

Vargus

Ajavahemikul novembrist kuni 4. aprillini varastati Kohtla-Järvel Katse tänaval asuvast korterist televiisor. Kahju on 400 eurot.

Juhtumid piiril

4. aprillil saabus Narva piiripunkti riiki sisenevale suunale 1983. aastal sündinud Nigeeria Vabariigi kodanik. Dokumendikontrollis tuvastati, et mehe passis olnud Prantsuse Vabariigi Schengeni viisa oli võltsitud. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees suunati tagasi Venemaale.

4. aprillil avastasid Narva kordoni piirivalvuri soojuselektrijaama soojaveekanalist püügile asetatud nakkevõrgu, mis oli nõuetekohaselt tähistamata. Piirivalvurid eemaldasid võrgu püügilt.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
4. aprillil alustati kriminaalmenetlus selles, et eelmisel päeval lõi Haapsalus 44-aastane mees oma endist 37-aastast elukaaslast, põhjustades naisele füüsilist valu.

Pärnumaa

Ähvardamine ja kehaline väärkohtlemine
4. aprillil sai politsei teate, et Pärnus ähvardas ja lõi 32-aastane mees oma 57-aastast isa, põhjustades talle sellega tervisekahjustuse.