Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 21 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli neli varavastast kuritegu sealhulgas kaks vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 39. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai viga üks inimest. Tabati 18 alkoholijoobes sõidukijuht.

Piirilt saadeti tagasi üheksa inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
24. veebruaril teatati, et kesklinnas Vabaduse väljaku lähedal lõid seni tuvastamata inimesed 34-aastast meest.

24. veebruaril sai politsei väljakutse Mustamäele Akadeemia tee kortermajja, kus naaber lõi terava esemega 35-aastast meest.

Vargus
24. veebruaril teatati, et Haabrestis Volmre tänava ehitusobjektilt on varastatud tööriistu. Kahju on 1200 eurot.
Plahvatuse tekitamine
23. veebruaril sai politsei teate Lasnamäele Paekaare tänava kortermajja, kus oli toimunud plahvatus. Sündmuskohale reageerinud Päästeameti demineerijad tegid kindlaks, et tegemist oli plastikpudelisse pandud keemilise seguga, mis tekitas plahvatuse. Keegi plahvatuses kannatada ei saanud. Politseinikud pidasid kinni keemilise segu valmistanud 26-aastase mehe, kes toimetati raviasutusse.
Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
23. veebruaril teatati, et Saue vallas Riisipere alevikus lõi 48-aastane mees 42-aastast naist.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
24. veebruaril sai politsei väljakutse Tartus Turu tänava toidukohta, kus oli löödud 16-aastast noormeest. Kannatanu sai esmaabi traumapunktis, misjärel pöördus selgituste andmiseks jaoskonda. Juhtunu täpsemaid üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

24. veebruaril puhkes Luunja valla korteris tüli joobes abikaasade vahel. Tüli käigus sai viga 36-aastane naine. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Ähvardamine
24. veebruaril ähvardas 28-aastane mees Tartus Uue tänava kaupluses klienditeenindajat vägivallaga. Lisaks lükkas mees leti pealt maha seal olnud maiused. Politsei pidas mehe kinni. Juhtunu täpsemaid üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
Politseile teatati, et 23. veebruaril lõi 20-aastane mees Sillamäel Ranna tänava korteris oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Politsei sai teate, et 24. veebruaril lõi 30-aastane naine Sillamäel Kesk tänava korteris oma alaealist tütart.

Vargused
23. veebruaril teatati politseile, et Sillamäel tungiti akna lõhkumise teel sisse poodi, kust varastati alkoholi. Esialgne kahju on 211 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

23. veebruaril teatati politseile, et 22. veebruaril varastati Sillamäel ujula riietusruumist nutikell Huawei maksumusega 230 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot prokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallaselt ...).

Piiriturvalisus
23. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel liinibussiga piiripunkti saabunud 1949. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes viibis Schengeni riikides seadusliku aluseta 13 päeva, millest 1 päeva Eestis. Välismaalasele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul ja tal lubati lahkuda Venemaa Föderatsiooni.

23. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

23. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel viit Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle vaktsineerimistõendi kehtivusaeg oli lõppenud. Neile koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaale.

24. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1996. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Naisele kehtestati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Venemaale.

24. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kuut Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

24. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1983. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

24. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1981. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodanikku, kes juhtis mootorsõidukit VOLVO FH ja rikkus sõidu- ja puhkeaja nõudeid. Mehe viisa tunnistati kehtetuks, talle koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
25. veebruaril teatati, et Järva vallas lõi 51-aastane mees korteris enda elukaaslast, 50-aastast naist, kes sai viga.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
23. veebruaril sai politsei teate, et Tori vallas tõukas 37-aastane mees elumajas tugevalt enda elukaaslast, 34-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
24. veebruaril teatati, et Rapla vallas lõi ja tõukas 54-aastane mees elumajas enda abikaasat, 54-aastast naist, kes sai viga.

Ähvardamine
23. veebruaril saime teate, et Rapla vallas ähvardas 19-aastane mees korteris 18-aastast naist. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
23. veebruaril alustati menetlust selles, et 21. veebruaril lõi Kuressaares tundmatu mees tänaval 36-aastast meest, kes sai viga.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.