Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 53 avaldust ja teadet kuritegudest. Varavastastest kuritegudest teatati 28 ja vargustest 22 korral. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milledes sai vigastada viis inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati viis, narkojoobes üks. Piirilt registreeriti seitse tagasisaadetud inimest, Schengeni viisaeeskirjade rikkumisi oli kaks ning Eestist saadeti välja kolm inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kelmus
20. oktoobril tuli teade, et 13. oktoobril helistati erinevatelt telefoninumbritelt 24-aastasele Haaberstis elavale mehele ja tutvustati end Swedbanki töötajatena. Mehele selgitati, et tema nimel üritatakse võtta väikelaenu ja anti juhiseid, kuidas taolistes olukordades tegutseda. Lisaks küsiti tema isikukoodi ning Swedbanki kasutajatunnuseid ja paroole, mille ta ka andis. Seejärel öeldi mehele, et tema nimel taheti võtta laenu Bondora AS-ist ja laenu tühistamiseks tuleb sisestada Smart-ID PIN2-kood. Sellele vaatamata laekus laen mehe pangaarvele, mispeale väideti, et see tagastatakse läbi kindlustuse. Lisaks oli mehe pangakontolt tehtud erinevaid ülekandeid, kuid pangal õnnestus osa raha mehele tagastada. Toimunu tulemusena sai mees kahju ligi 4700 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
20. oktoobril tuli teade, et 18. oktoobril ründas 29-aastane naine Kuusalu vallas Kiiu alevikus 38-aastast naist, põhjustas talle valu ja kehavigastusi.

Piiriturvalisus

20. oktoobril koostati Põhja prefektuuris lahkumisettekirjutused Ukraina kodanikust naisele ja mehele, kes olid viibinud Eestis seadusliku aluseta 52 päeva. Mõlemale inimesele kehtestati kuueks kuuks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Võrumaa

Vargus
Politseile laekus teade, et viimase paari kuu jooksul on Setomaa vallas Värska aleviku kauplusest varastatud erinevaid kaupu. Vargusega tekitatud kahju on 133 eurot.

Piiriturvalisus
20. oktoobril tõkestasid piirivalvurid Koidula piiripunktis piiriületuse Venemaa Föderatsiooni numbrimärgiga Daf veokil, sest avastasid sel ohtlikke vigu. Autorong suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni erakorralisele ülevaatusele.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
21. oktoobril teatati, et Viru-Nigula vallas toimus 70-aastase ja 93-aastase naise vahel konflikt, mille tagajärjel vajas vanem naine esmaabi. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
20. oktoobril teatati politseile, et Alutaguse vallas Iisaku alevikus toimus konflikt 73-aastase isa ja 43-aastase poja vahel, kes said mõlemad vigastada. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kelmus
Politseile teatati, et 20. oktoobril helistas Jõhvis elavale 47-aastasele naisele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end pangatöötajana ja palus avaldajal sisestada oma Mobiil-ID koodid, mida kannatanu ka tegi. Selle tagajärjel kanti kannatanu pangakontolt võõrale arvele ligikaudu 3000 eurot.

Vargus
Politseile teatati, et 20. oktoobril varastati Narvas Kangelaste tänava õppeasutuse hoone juurest jalgratas. Kahju on kokku ligikaudu 500 eurot.

Piiriturvalisus
20. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1977. aastal sündinud India Vabariigi kodanikku. Venemaa Föderatsioon ei võimaldanud isikul transiiti ning suunas ta tagasi Eestisse. Mees lubati Eestisse jätkamaks reisi koduriiki.

20. oktoobril saadeti Narva-1 piiripunktist tagasi kolm Venemaa Föderatsiooni kodanikku, sest nad ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Saaremaa

Arvutikelmus
20. oktoobril teatati politseile, et selle aasta jooksul on 63-aastase mehe pangakaardiga korduvalt omavoliliselt erinevaid tehinguid tehtud. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 375 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.