Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 31 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 28.

Juhtus 1 inimkannatanuga liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Juhtimiselt kõrvaldati 9 joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
21. märtsil teatati, et Lasnamäel Punase tänava kortermajas tekkis konflikt, mille käigus 45-aastane naine tulistas 37-aastast meest jalga. Politsei pidas naise kinni. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Röövimine
21. märtsil teatati, et Lasnamäel sisenes seni tuvastamata mees juuksurisalongi ja võttis töötajalt 300 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

LÕUNA PREFEKTUUR

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politseisse pöördus Setomaa vallas elav mees, keda oli löönud tuttav 45-aastane mees. Vägivallajuhtumi asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
21. märtsil sai politsei teate, et Sillamäe linnas ründas 39-aastane mees oma endist abikaasat. Kiirabi viis naise haiglasse. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine ühel Venemaa kodanikul, sest tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

21. märtsil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel Venemaa kodanikku, kelle asjade hulgast leiti temale mittekuuluv Venemaa pass ja Eesti elamisloakaart. Elamisload võeti hoiule ning inimesel lubati jätkata teekonda Venemaale.

21. märtsil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel Venemaa kodanikku, kelle asjade hulgast leiti kolm lemmiklooma passi, mis olid vaid osaliselt täidetud. Passid võeti hoiule, et ennetada dokumentide edasist kasutamist ning inimesel lubati jätkata teekonda Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Vargus
Politsei sai teate, et 20. märtsil on Haapsalus Raudtee tänaval ehitusjärgsest korterist varastatud ehitustööriistu. Tekitatud kahju on üle 1260 euro.

Saaremaa

Kelmus
Politsei sai teate, et Kuressaares leidis kannatanu Facebooki vahendusel laenupakkumise. Peale avalduse täitmist sai ta kinnituse, et laenutaotlus 20 000 euro kohta on rahuldatud. Kannatanult nõuti erinevaid laenuga seotud tasude maksmist ülekannetena, kuid laenusummat üle kantud ei ole ja hetkel on tekitatud kahju üle 1000 euro.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.