Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 42 varavastast kuritegu, sh 28 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 21. Juhtimiselt kõrvaldati viis joobetunnustega sõidukijuhti.

Üle piiri tuli Eestisse 60 Ukraina kodanikku, kellest 17 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
22. veebruaril teatati, et Lasnamäel Laagna teel liikunud bussis lõi seni tuvastamata inimene 39-aaastast naist.

22. veebruaril teatati, et Kesklinnas Vene tänaval toimus konflikt 28- ja 31-aastase mehe vahel.

22. veebruaril teatati, et Põhja-Tallinnas Kolde puiesteel lõi seni tuvastamata inimene terava esemega 18-aastast meest.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
22. veebruaril andis tähelepanelik inimene teada, et kuulis Tartus Siili tänava korterist konfliktile viitavat heli. Politsei reageeris väljakutsele ning tuvastas, et 43-aastane mees oli löönud oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni ning juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
22. veebruaril tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine Venemaa kodanikul, kel puudus kehtiv viisa. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

23. veebruaril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Kõrgõstani kodanikku, kes olid viibinud Schengeni territooriumil 23 päeva seadusliku aluseta ning veetnud neist kaks Eestis. Mehele koostati lahkumisettekirjutus ning kehtestati kolmeks kuuks sissesõidukeelud Schengeni territooriumile. Peale menetlustoiminguid lubati mehel Venemaale lahkuda.

IDA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Ida prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
22. veebruaril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine viiel Venemaa, kahel Ukraina ja ühel Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.