Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 64 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustus ja 39 varavastast kuritegu. Lähisuhtevägivalla teateid oli 22. Ööpäeva jooksul juhtus kolm inimvigastusega liiklusõnnetus, milles sai viga neli inimest. Liikluses tabati kuus alkoholijoobes juhti ja üks narkojoobes sõidukijuht.

Piiril väljastati 33 sisenemiskeeldu ja avastati kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.


27. septembril tuli üle piiri Eestisse 650 Ukraina kodanikku, kellest 190 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vargused
29. septembril teatati, et Kesklinnas Lüli tänaval on sisse murtud majja ja varastatud sularaha ja ehteid. Kahju suurus on selgitamisel.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Süütamine
29. septembri hilisõhtul sai häirekeskus teate, et Tartus Anne tänava kortermajas põleb ühe korteri uks. Tulekahju kustutati ning päästjad tõid korterist välja kaks inimest. Meedikud viisid nad tervisekontrolliks haiglasse, kust nad peale esmaabi koju lubati. Tulekahju tekkepõhjuseid selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kuuel Venemaa Föderatsiooni, kolmel Ukraina ja ühel Usbekistani kodanikul, kuna neil puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks, ka polnud nende ütlused reisi eesmärgi kohta usaldusväärsed, mistõttu väljastati neile sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Omastamine
29. septembril teatas politseile Väike-Maarjas elav naine, et andis oma vennale kasutada pangakaardi ning hiljem selgus, et kontolt oli tehtud väljavõtteid summas 1500 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
29. septembril teatati politseile, et Kiviõlis Keskpuiestee tänaval lõi 18-aastane mees 21-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab kriminaalmenetlus.

29. septembril teatati politseile, et Narvas Pähklimäe tänaval asuva meelelahutusasutuse juures lõi 29-aastane mees 47-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab kriminaalmenetlus.

Raske tervisekahjustuse tekitamine
29. septembril teatati politseile, et Narvas Sõpruse tänaval löödi ühisel koosviibimisel terava esemega 30-aastast meest. Meedikud toimetasid kannatada saanud mehe Narva haiglasse. Juhtunu täpsemad asjaolud, sealhulgas teo toimepanija, selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus

29. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine üheteistkümnel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, üheksal Ukraina kodanikul, kahel Ameerika Ühendriikide kodanikul, ühel, Kanada kodanikul, ja kolmel Moldova ja Gruusia kodanikul. Tõkestatud inimestel puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks, sest nende reisi eesmärkide kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Raske tervisekahjustuse tekitamine
29. septembri hommikul sai politsei teate, et Audru osavallas lõi 61-aastane mees ühisel koosviibimisel 42-aastast meest noaga. Mees sai raskelt viga ning viidi haiglasse. Politsei pidas 61-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Juhtunu kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel.