Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 53 varavastast kuritegu, sh 35 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 29.

Eile toimus 4 liiklusõnnetust, milles sai viga 4 inimest ning hukkus üks inimene. Juhtimiselt kõrvaldati 4 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Eestisse saabus 117 Ukraina kodanikku, kellest 66 plaanivad esialgu Eestisse jääda.


PÕHJA PREFEKTUUR

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
7. septembril teatati, et Peetri alevikus Vägeva teel tekkis konflikt 47-aastase ja 39-aastase mehe vahel. Konflikti sekkumisel sai kergemalt viga ka politseiametnik. Politseinikud pidasid 47-aastase mehe kinni. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

7. septembril teatati, et Paldiski linnas lõi 36-aastane naine tooliga oma elukaaslast, 42-aastast meest. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Kiirabi andis kannatanule esmaabi, politseinikud pidasid ründaja kinni.

Ähvardamine
7. septembril teatati, et Luige alevikus ähvardas relvataolise esemega 49-aastane mees 20-aastast meest. Sündmusele reageerinud politseinikud pidasid mehe kinni ja tuvastasid, et tegu oli õhkrelvaga. Mees oli ka tugevas joobes.


Piiriturvalisus
7. septembril viis Põhja prefektuuri piirivalvebüroo teabegrupi ametnik läbi illegaalimenetluse 1995. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodaniku suhtes, kes viibis Eestis ebaseaduslikult alates 27.06.2023. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati 6 kuuks siseriiklik sissesõidukeeld.

7. septembril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 2000. aastal sündinud Gruusia kodaniku suhtes, kes viibis Schengeni alal (Eestis) ebaseaduslikult 10 päeva. Mehel koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks.

7. septembril viis Põhja prefektuuri piirivalvebüroo teabegrupi ametnik läbi illegaalimenetluse 1977. aastal sündinud Gruusia kodaniku suhtes, kes viibis Schengeni riikide territooriumil ebaseaduslikult 164 päeva. Samuti töötas isik Eestis ebaseaduslikult. Õigusrikkujale määrati kiirmenetluse otsusega riigis ebaseadusliku viibimise eest rahatrahv 600 eurot. Koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati kolmeks aastaks Schengeni sissesõidukeeld.

7. septembril viis Põhja prefektuuri piirivalvebüroo teabegrupi ametnik läbi illegaalimenetluse 1977. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodaniku suhtes, kelle ametlik töösuhe oli lõppenud ja töötas nüüd ebaseaduslikult osutades taksoteenust. Kuna isik töötas Eestis ebaseaduslikult, siis tunnistati ta Eesti Vabariigi viisa kehtetuks. Tuvastati, et isikule on Leedu Vabariigi poolt väljastanud tähtajaline elamisluba, millele ta pole veel jõudnud järele minna. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati kolmeks aastaks siseriiklik sissesõidukeeld.


LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
Politseile laekus teade, et Tartus Anne tänava maja eest varastati lukustatud maastikujalgratas Scott ASPECT 970 XX. Kahju on 550 eurot.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise ühel Moldova kodanikul. Tõkestamise põhjus seisnes selles, et inimesel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

7. septembril avastasid piirivalvurid, et Luhamaa piiripunktis esitas Ukraina kodanikust autojuht ametnikele võltsitud juhiloa. Mees maksis riigituludesse 500 eurot ning pärast menetlustoiminguid suunati masin kehtiva juhiloaga juhti ootama.


IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kelmused
7. septembril laekus politseile info, et Narvas elavale 40-aastasele naisele helistasid kelmid, kes tutvustasid ennast politseiametnike ja pangatöötajana ning suunasid naise alla laadima enda mobiiltelefonile tarkvara ja täitma laenutaotluse. Naine kandis saadud laenu edasi kelmidele. Kahju kokku 5000 eurot.

Avaliku korra raske rikkumine
7. septembril Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas lasi 36-aastane mees relvataolisest esemest avalikus kohas mitu lasku õhku, põhjustades sellega kannatanus hirmu. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning juhtunu täpsemad asjaolud selgitab kriminaalmenetlus.

Vargus
7. septembril varastati Narvas Tallinna maanteel asuva kortermaja keldrist kaks jalgratast maksumusega 500 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
7. septembril sai politsei väljakutse Kohtla-Järvel asuvale Uuele tänavale, kus 46-aastane mees lõi enda 77-aastast naabrinaist ning ähvardas teda kehavigastuste tekitamisega. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

7. septembril Narvas Võidu tänaval lõi tütar enda 61-aastast ema.

Lääne-Virumaa

Avaliku korra raske rikkumine
7. septembril Rakvere linnas asuvas Olerexi tanklas ähvardas noaga 24-aastane mees klienditeenindajaid. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning juhtunu täpsemad asjaolud selgitab kriminaalmenetlus.

Piiriturvalisus
7. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kolmel Ukraina, neljal Venemaa ja Moldova ja ühel Iisraeli kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

7.septembril saabus Narva-1 piiripunkti Venemaa kodanik, kes viibis Schengeni territooriumil ilma seadusliku aluseta 305 päeva ning veetnud neist kaks Eestis. Isikule kohaldati sissesõidukeeld ning määrati rahatrahv summas 300 eurot. Isik läks tagasi Venemaale.

7.septembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Venemaa kodanikku, kelle passist oli puudu Schengeni territooriumile siseneva suuna piiriületuse tempel. Isiku passi löödud tempel tagasiulatuva jõuga ning lubatud tagasi Venemaale.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Omavoliline sissetung
7. septembril alustati kriminaalmenetlust selles, et augusti lõpus lõhkusid Rapla vallas seni tuvastamata isikud korteriukse ja sisenesid korterisse. Ukse lõhkumisega tekitatud varaline kahju on 300 eurot. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
7. septembril sai politsei teate, et Kuressaares sotsiaalmajas lõi 47-aastane mees 64-aastast meest, kes sai viga ja viidi abi andmiseks haiglasse. Politsei pidas 47-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.


Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.