Politseis registreeritud sündmused

Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 36 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 16 varavastast kuritegu, seal hulgas 13 vargust ning kaks sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 6, narkootikumide omamisi või tarbimisi avastati viiel korral. Registreeriti 296 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vargused

16. aprillil teatati, et Lasnamäel Narva maanteel asuva firma kontori lauasahtlist on varastatud sularaha. Kahju on umbes 2500 eurot.

Juhtumid piiril

15. aprillil saabus Tallinna lennujaama Moskvast 1995. aastal sündinud Korea Vabariigi kodanik. Naisel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning piisavad elatusvahendid arvestades riigis viibimise kestust. Talle koostati piiril sisenemiskeeld ning 16. aprillil lendas naine tagasi Moskvasse.

16. aprillil saabus Tallinna lennujaama Helsingist kolme Austraalia politseiametniku saatel Austraaliast välja saadetud 1987. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanik. Mehe andmed kontrolliti ja ta lubati riiki.

16. aprillil viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1978. aastal sündinud Läti Vabariigi kodaniku suhtes. Mees peeti kinni Tallinnas Toompuiestee tänaval, kus ta oli alkoholijoobes ja magas pingil. Mehel on kehtiv sissesõidukeeld Eestisse kuni 10.12.2020. Talle koostati koheselt sundtäidetav protokoll ning ta paigutati Kesklinna politseijaoskonda

16. aprillil koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 1978. aastal sündinud Ukraina kodanikule. Mees saabus Schengeni alale 13.01.2019 Leedu Vabariigi kaudu. Eestis viibides taotles isik pikaajalist viisat ja sai 16. aprillil keelduva otsuse. Seega alates 16.04.2019 kaotas isik seadusliku aluse Schengeni alal viibimiseks. Sissesõidukeeldu talle ei kohaldatud.

16. aprillil esitas Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonnas rahvusvahelise kaitse taotluse 1972. aastal sündinud Saudi Araabia Kuningriigi kodanik.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

Politseile laekus teade, et ööl vastu 7. aprilli löödi Tartus Ööbiku tänaval 22-aastast meest. Politseile on lööja teada ning juhtunu täpsemaid üksikasju uuritakse kriminaalmenetluses.

Viljandimaa

Tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine

16. aprilli hilisõhtul teatasid keskkonnainspektorid politseile, et tabasid Viljandi vallas Sooviku küla metsast mehe, kes jahipüssiga seal ringi jalutas. Mehe kontrollimisel tuvastasid inspektorid, et mehel puudub relvaluba. Teatele reageerinud politseipatrull pidas 48-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetas asjaolude selgitamiseks jaoskonda. Politseimajja toimetati ka mehe käes olnud registreerimata jahipüss ning neli padrunit.

Võrumaa

Vargus

12. aprillil teatati politseile, et Võru vallas Kärgula küla metskonnast on omavoliliselt maha raiutud 17 kuuske ja üks männipuu. Tekitatud kahju on 242 eurot.

Juhtum piiril

16. aprilli pealelõunal kontrolliti Luhamaa piiripunktis riiki saabumisel Eesti registreerimismärkidega sõiduautot Chrysler, mida juhtis 39-aastane eestlane. Sõiduki täiendava kontrolli käigus avastas tolliameti teenistuskoer Tyson masinasse peidetuna 3100 maksumärkideta sigaretti. Maksu- ja tolliamet määras sõidukijuhile rikkumise eest rahatrahvi, tema autost avastatud sigaretid võeti ära ning seejärel lubati tal oma teekonda jätkata.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Asja omavoliline kasutamine

16. aprillil teatati, et Rakvere vallas Näpi alevikus tungiti sõidukisse Audi. Auto kahjustada ei saanud.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

16. aprillil teatati, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Jaaniku tänaval asuvas korteris lõi 63-aastast naist tema 58-aastane elukaaslane.

16. aprillil teatati, et Narvas Kreenholmi tänaval asuvas korteris viskas 17-aastane noormees oma 18-aastast õde taldrikuga. Neiu sai viga.

14. aprillil löödi Narvas Pähklimäe tänaval asuva meelelahutusasutuse juures 29-aastast turvatöötajat mobiiltelefoniga.

Vargus

16. aprillil teatati, et Narvas Kreenholmi tänaval asuva korterelamu keldrist varastati jalgratas Classic. Kahju on 400 eurot.

Juhtumid piiril

16. aprillil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1994. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld, viisa tunnistati kehtetuks ning mees saadeti tagasi Venemaale.

16. aprillil avastasid Vasknarva kordoni piirivalvurid Jaama küla kanalist ebaseaduslikult püügile asetatud nakkevõrgu. Võrk eemaldati püügilt.