Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 159 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 44 vargust. Registreeriti 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 25 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 81, narkojoobes sõidukijuhte viis, narkootikumide omamisi või tarbimisi üks. Riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi registreeriti üks, samuti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
5. juunil teatati politseile, et Mustamäel Kadaka teel ründas 48-aastane mees 54-aastast naist. Politsei pidas mehe kinni ja toimetas ta kinnipidamiskeskusse.

5. juunil teatati politseile, et Mustamäel Kadaka teel tekitas seni tuvastamata mees füüsilist valu 31-aastasele mehele. Kiirabi vaatas kannatanu üle. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

5. juunil teatati politseile, et Kesklinnas Valli tänaval tungisid tuvastamata mehed kallale 30-aastasele mehele ja tekitasid talle füüsilist valu. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

6. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänaval asuvas majas tekkis konflikt endiste abikaasade, 33-aastase mehe ja 38-aastase naise vahel. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

6. juunil teatati, et Kesklinnas Tatari tänaval ründas seni tuvastamata mees 38-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

6. juunil teatati, et Lasnamäel Paasiku tänaval asuvas korteris toimus konflikt 35-aastase mehe ja 52-aastase mehe vahel. Kiirabi toimetas 52-aastase mehe haiglasse kontrolli.

6. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Karjamaa tänaval asuvas korteris ründas 42-aastane alkoholijoobes naine talle tuttavat 51-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse ja politseinikud pidasid ründaja kinni.

6. juunil teatati, et Kesklinnas Vene tänaval asuvas majas lõi 37-aastane naine 35-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

6. juunil teatati, et kesklinnas Pärnu maanteel asuvas korteris ründas 27-aastane mees talle tuttavat 38-aastast naist. Kiirabi toimetas naise tervisekontrolliks haiglasse.

7. juunil teatati, et Kesklinna linnaosas Viru tänaval asuvas toitlustusasutuses toimus kaklus kahe mehe vahel, mille käigus sai 32-aastane mees kehavigastusi. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

7. juunil teatati, et Lasnamäe linnaosas lõi 36-aastane mees endale tuttavat 34-aastast naist, tekitades kannatanule füüsilist valu. Politsei pidas mehe kinni.

7. juunil teatati, et Mustamäe linnaosas Sõpruse teel asuvas majas tekitas mees enda tuttavale 30-aastasele naisele kehalisi vigastusi ja füüsilist valu. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

7. juunil teatati, et Lasnamäe linnaosas Kärberi tänaval lõi 30-aastane mees endale tuttavat 66-aastast naist, tekitades talle füüsilist valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

7. juunil teatati, et Kesklinna linnaosas Liivamäe tänaval asuvas korteris tekitasid 84-aastane naine ja 56-aastane naine ühise joomingu käigus teineteisele kehavigastusi. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

Vargus
5. juunil teatati politseile, et Kesklinnas Valli tänaval asuvast meelelahutusasutusest varastati käekott, milles olid pangakaardid, sularaha, korterivõtmed ja mobiiltelefon. Kahju on hinnanguliselt 1150 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
6. juunil teatati, et Saku alevikus rünnati 20-aastast noormeest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Juhtumid piiril
5. juunil viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnik läbi illegaalimenetluse 1989. aastal sündinud Ukraina kodanikust mehe suhtes, kes 4. juunil pani toime varavastase süüteo. Mehe viisa tunnistati kehtetuks ja talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks. Lisaks määrati sissesõidukeeld kuueks kuuks. Väärteomenetlust ei alustatud.

5. juunil viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1981. aastal sündinud Soome elamisloaga mehe suhtes, kes 4. juunil juhtis alkoholijoobes olles mootorsõidukit. Mehe viibimisalus Eestis tühistati ja talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks. Lisaks kohaldati üheks aastaks sissesõidukeeld.


LÕUNA PREFEKTUUR

Põlvamaa

Kehalised väärkohtlemised
6.juuni pealelõunal puhkes Põlva vallas ühiselt pidutsenud meeste vahel tüli, mille 61-aastane mees lõi terava esemega 51-aastast meest. Meedikud viisid viga saanud mehe traumapunkti. Politsei pidas lööja kinni ning toimetas ta esmalt arestikambrisse kainenema.

Ööl vastu 5. juunit tungis 28-aastane joobes mees Räpina vallas sisse oma endise elukaaslase korterisse, kus lõi kolme korteris viibinut. Politsei pidas mehe kinni ning viis esmalt arestikambrisse kainenema. Juhutnu täpsemad asjaolud selgitatakse kriminaalmenetluses.

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
Ööl vastu 7. juunit sai politsei väljakutse Tartu valda Lähte alevikku, kus 50-aastane mees oli rünnanud 51-aastast elukaaslaset. Politsei pidas mehe kinni ning viis ta kainenema.

6. juunil sai politsei väljakutse Tartus Vabaduse puiesteele, kus 39-aastane mees oli löönud 38-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Ööl vastu 6. juunit puhkes Tartu kesklinnas Emajõe lähistel kahe seltskonna vahel sõnavahetus, mis päädis rüselusega. Politsei toimetas kolm seltskonnas viibinud asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

Juhtum piiril
7. juunil kella 13.20 paiku tuvastasid piirivalvurid seiresüsteemidega ühe inimese liikumise Setomaa vallas Kostkova külas piiriribal. Sündmuskohale liikunud piirivalvepatrull leidis eest kolm jalgratturit, kellega vestlemisel ilmnes, et tegu on Põhja-Eestist pärit inimestega, kes püüdsid küll GPS-seadme abil piirkonnas liikuda, kuid pingutustest hoolimata ekslikult piirialale sattusid. Jalgratturitele tehti suuline hoiatus ning selgitati piiriäärsel alal liikumise nõudeid. Peale vestlust lubati ratturitel oma teed jätkata.


IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
6. juunil sai politsei teate, et Tapa linna kortermajas lõi 50-aastane mees 47-aastast naist. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

6. juunil teatati politseile, et Vinni valla korteris lõi vähetuttav mees 37-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
5. juunil teatati politseile, et Narva linna kortermajas lõi 37-aastane mees 65-aastast ja 33-aastast naist. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

6. juunil sai politsei teate, et Narva-Jõesuu linna hoones lõi 43-aastane mees 47-aastast naist. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

7. juunil teatati politseile, et Narva Rakvere tänava kortermajas lõi 30-aastane mees 60-aastast naist. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Vargused
6. juunil teatati politseile, et ajavahemikul 5. juuni- 6. juuni Kohtla-Järve Ahtme maanteel asuvast majast varastati murutraktor. Tekitatud kahju ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

7. juunil sai politsei teate, et Narva Haigla tänava hoonest varastati rahakott. Tekitatud kahju ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

Juhtum piiril
6. juunil avastas Narva kordoni motopatrull Narva veehoidlas kuus püügile asetatud nõuetekohaselt tähistamata püünist. Püünised eemaldati ja toimetati Narva kordonisse hoiule.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine
6. juunil sai politsei teate, et Türil Paide tänaval sisenes 37-aastane mees oma 39-aastase endise elukaaslase loata viimase korterisse. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
7. juunil sai politsei teate, et Läänemaal Tanska külas lõi seni tuvastamata mees 38-aastast meest.

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised
7. juunil sai politsei teate, et Põhja-Pärnumaa vallas ründas 44-aastane mees oma 41-aastast elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe juhtunus kahtlustatavana kinni.

6. juunil sai politsei teate, et Lääneranna vallas lõi 42-aastane mees ühise alkoholi tarvitamise käigus 53-aastast meest, kes sai viga. Politsei pidas 42-aastase mehe juhtunus kahtlustatavana kinni.

5. juunil sai politsei teate, et Pärnus Mai tänaval ründas 31-aastane mees ühise alkoholi tarvitamise käigus oma 47-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe juhtunus kahtlustatavana kinni.

Mõrv
6. juunil sai politsei teate, et Lääneranna vallas tulistas 32-aastane alkoholi tarvitanud mees 40- ja 58-aastast meest, 61-aastast naist ning 5- ja 3-aastast last. 40-aastane mees ja 61-aastane naine surid saadud vigastustesse. Politsei pidas 32-aastase mehe juhtunus kahtlustatavana kinni.

Avaliku korra raske rikkumine
6. juunil sai politsei teate, et Vändra alevis Tiigi tänaval ähvardas 21-aastane mees 27-aastast naist ja 22-aastane mees lõi 21-aastast meest, kes sai viga. Politsei pidas 21- ja 22- aastase mehe juhtunus kahtlustatavana kinni.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
7. juunil sai politsei teate, et Järlepa külas lõi 57-aastane mees 30-aastast meest, kes sai viga.

Avaliku korra raske rikkumine
7. juunil sai politsei teate, et Raplas Kauba tänaval lõid seni tuvastamata isikud 20-aastast meest, kes sai viga.

Vabaduse võtmine seadusliku aluseta
7. juunil sai politsei teate, et Kehtna alevikus panid 38-aastane mees ja 31-aastane naine 46-aastase mehe tema soovi vastaselt sõiduautosse Audi ja viisid teadmata kohta, kust teda lõid.

Looma julm kohtlemine
6. juunil sai politsei teate, et Kehtna vallas lõi alkoholi tarvitanud 52-aastane mees tuttava 66-aastase naise koera, mille tagajärjel loom suri. Politsei pidas mehe juhtunus kahtlustatavana kinni.