Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 55 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 24 varavastast kuritegu, sh 13 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 24. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati üheksa.

Piiril väljastati 17 sisenemiskeeldu, registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, riigis tabati üks ebaseaduslikult viibiv isik.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
1. septembril sai politsei teate Põhja-Tallinna Soo tänavale, kus toimus konflikt kahe 18-aastase noormehe vahel.

Avaliku korra rikkumine
1. septembril teatati, et Kesklinnas Narva maanteel lõi 34-aastane mees 33-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni.

Kelmus
Augustikuu keskpaigas helistati 51-aastasekle naisele väidetavalt Swedbankist ja väideti, et naise internetipanka on tabanud häkkerite rünnak. Kontrolli eesmärgil ja kahtlaste tehingute peatamiseks pidi naine edastama enda isikuandmed, internetipanga kasutajatunnuse ning kinnitama toiminguid Smart-ID PIN-koodidega. Hiljem selgus, et avaldaja nimel võeti 1600 euro ulatuses laenu aga võeti ka avaldaja pangakontolt 6400 eurot.


LÕUNA PREFEKTUUR

Viljandimaa

Vargus
Ööl vastu 1. septembrit ärandati Viljandi vallas Toyota Corolla ja Toyota Rav4. Lisaks varastati arvuti, alkohoolseid jooke ning garaažis olnud esemeid. Autod leiti järgmisel päeval Järvamaalt Türi vallast üles ja teisaldati politsei parklasse. Tagasi on saadud ka arvuti ning võimalikud teo toimepanijad on politseile teada. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
1. septembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kahel Ukraina kodanikul, kel puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks. Isikutele väljastati sisenemiskeeld ning nad suundusid tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Ööl vastu 2. septembrit tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kahel Ukraina kodanikul, kel puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks. Isikutele väljastati sisenemiskeeld ning nad suundusid tagasi Venemaa Föderatsiooni.

1. septembril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud Tartu linna ja selle lähiümbruse kullerteenuseid pakkuvaid ettevõtteid selgitamaks, kas inimesed töötavad ettevõtetes seaduslikult. Kokku kontrolliti nelja juriidilist ja 13 füüsilist isikut ning avastati, et kolme välismaalase töötamine ei olnud registreeritud maksu- ja tolliameti töötamise registris. Lisaks tuvastasid ametnikud ühe Nepaali kodaniku, kel puudus nõuetekohane lühiajalise töötamise registreering. Sellele isikule määras politsei kiirmenetluses120-eurose rahatrahvi.

1. septembril tõkestati Luhamaa piiripunktis piiriületus Moldova numbrimärgiga liinibussil, mida juhtis Moldova kodanik. Piirivalvurid tuvastasid, et bussijuhil puudub rahvusvaheliseks sõitjate veo tarvilik liiniluba. Reisijatele anti võimalus edasi liikuda jalgsi, buss ühes juhtidega suunati tagasi Eesti Vabariiki.

1. septembril kell 16.20 kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 24 päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eestis. Isikule määrati rahatrahv, koostati lahkumisettekirjutus ja kehtestati üheks aastaks sissesõidukeeld.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Vargus
31. augustil sai politsei teate, et Narvas Rahu tänava maja juurest varastati posti külge lukustatud jalgratas Tunturi. Kahju on 481 eurot.

Piiriturvalisus
1. septembril tõkestati Narva-2 piiripunktis Eestisse sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mees oli juba eelnevalt samal päeval saadetud Narva-1 piiripunktis tagasi Venemaa Föderatsiooni. Talle väljastatud viisa tunnistati kehtetuks ja ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargus
1. septembril alustati kriminaalmenetlust selles, et 26. augustil varastati Pärnus Kuninga tänaval maja küljest Pärnu linna lipp koos lipuvardaga. Tekitatud kahju on ligi 550 eurot.

Saaremaa

Vargus
2. septembril alustati kriminaalmenetlust selles, et nädala jooksul varastati Saaremaal tulundusühistu maalt rullpressi kardaan. Vargusega tekitati varalist kahju ligi 1460 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.