Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust, üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Lähisuhtevägivalla teateid oli 37.

Registreeriti kolm inimvigastatutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 3 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht.

Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu, tabati üks riigis ebaseaduslikult viibiv isik.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vargus
4. jaanuaril teatati, et öö jooksul on Kristiines Tuisu tänaval sisse murtud sõiduautosse Peugeot ja varastatud sülearvuti. Vargusega tekitatud kahju on umbes 1000 eurot.

Kelmus
4. jaanuaril anti teada, et 23. detsembril sai Lasnamäel elav 49-aastane mees telefonikõne, helistaja esitles end politseinikuna ja teatas, et keegi soovib mehe nimele võtta laenu. Probleemi lahendamiseks suunati kõne edasi väidetavale pangatöötajale, kes palus mehel asjaolude kontrollimiseks alla laadida rakenduse AnyDesk, siseneda mobiilipanka ja kinnitada kontrolltehing, mida avaldaja vastavalt juhistele ka tegi. Selle tulemusena tehti mehega seotud ettevõtte kontolt ligi 5700-eurone ülekanne tundmatu inimese kontole.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
4. jaanuaril tuli teade, et Kose vallas Ardus asuva maja korteris ründas 62-aastane mees oma elukaaslast 59-aastast naist, põhjustades talle valu ja kehavigastusi. Politsei saabumise ajaks oli mees lahkunud.

Kelmus
4. jaanuaril laekus teade, et 17. detsembril helistas Keilas elavale 75-aastasele naisele naine, kes teatas, soovis eaka naise kontolt raha välja võtta ja juhtumit uuritakse. Seejärel võttis avaldajaga ühendust väidetav uurija, kes palus asjaolude kontrollimiseks alla laadida rakendus AnyDesk. Kuna naisel oli see varasemalt installeeritud, võimaldas ta tuvastamata inimestel kaugjuurdepääsu enda arvutile ja seeläbi ka enda pangakontole. Selle tulemusena tehti naise kontolt tundmatule inimesele ülekandeid kogusummas ligi 4000 eurot.

Piiriturvalisus
4. jaanuaril lõpetati ennetähtaegselt Ukraina kodanikust 1987. aastal sündinud mehe viisavaba viibimine Eestis, sest ta juhtis Tallinnas mootorsõidukit, olles ise joobeseisundis. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kehtestati sissesõidukeeld viieks aastaks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Avaliku korra raske rikkumine
Ööl vastu 1. jaanuari tungisid tuttavad noormehed Tartus Tammelinnas kallale 17-aastasele noormehele, kes pöördus esmaabiks traumapunkti. Politseile on lööjate nimed teada ning juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
4. jaanuaril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud Põlva vallas asuvat ettevõtet selgitamaks, kas inimesed töötavad seal seaduslikult. Kokku kontrolliti viit Eesti ja ühte Ukraina kodanikku. Kontrollkäigul ühtegi rikkumist ei tuvastatud.

4. jaanuaril tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

4. jaanuaril kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis sõiduautot Audi ning avastasid, et seda juhtinud Venemaa Föderatsiooni kodanik esitas võltsitud juhiloa. Mees kõrvaldati juhtimiselt ning kuna ta oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamise maksega riigituludesse, siis kriminaalmenetlust ei alustatud. Peale menetlustoiminguid otsis Audi roolis olnud mees oma sõiduvahendile asendusjuhi, misjärel sai ta oma teekonda Venemaa Föderatsiooni suunas jätkata.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politseile teatati, et 4. jaanuaril lõi 38-aastane mees Rakveres Jaama puiestee korteris oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politsei sai teate, et 4. jaanuaril lõi 31-aastane mees Kohtla-Järvel Outokumpu tänava korteris oma ema. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
4. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1973. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Naise viisa tunnistati kehtetuks, talle koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaale.

4. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 2009. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle viisa ei ole veel ajaliselt kehtima hakanud ja seega puudus tal seaduslik alus riiki sisenemiseks. Naine saadeti tagasi Venemaale.

4. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1969. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud ning puudus alus teda Eestisse lubada. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

4. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1945. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus kehtiv viisa. Naisele kehtestati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Venemaale.

4. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kuut Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud ning puudus alus neid Eestisse lubada. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.