Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti nädalavahetuse jooksul 133 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (neist neli eluruumidest ning üks sõidukist), kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Nädalavahetusel registreeriti 24 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 27 inimest. Tabati 77 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril registreeriti 14 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, kaks piirirežiimi rikkumist ning üks inimene saadeti Eestist välja.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
29. mail teatati, et Kesklinnas Vana-Lõuna tänaval tekkis rüselus 35-aastase mehe ja 41-aastase mehe vahel. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

29. mail teatati, et Kesklinnas Masina tänaval asuvas majas ründas 42-aastane mees talle tuttavat 35-aastast naist, põhjustades sellega kannatanule füüsilist valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

29. mail teatati, et Põhja-Tallinnas Pelguranna tänaval asuvas korteris ründas 27-aastane mees talle tuttavat 49-aastast naist, põhjustades sellega kannatanule füüsilist valu ja tervisekahjustusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

29. mail teatati, et Lasnamäel Arbu tänaval asuvas korteris ründas 35-aastane alkoholijoobes mees oma abikaasat, 32-aastast naist. Konflikti juures viibisid ka alaealised lapsed. Politseinikud pidasid mehe kinni.

30. mail teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Kolde puiesteel tungis tundmatu mees kallale 41-aastasele mehele ja tekitas talle kehavigastusi. Kiirabi vaatas mehe üle. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

30. mail teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänavas tungis 20-aastane mees kallale enda elukaaslasele, 18-aastasele naisele ja tekitas talle tervisekahjustusi. Politsei pidas 20-aastase mehe kahtlustatuna kinni.

30. mail teatati politseile, et Lasnamäel Lasnamäe tänaval tekitas 36-aastane mees kehavigastusi enda tuttavale 45-aastasele naisele ja tekitas talle tervisekahjustusi. Korteris viibis ka laps. Politsei pidas 36-aastase mehe kinni ja toimetas ta jaoskonda. Juhtunu asjaolud selgitab kriminaalmenetlust.

30. mail teatati politseile, et Kesklinnas Viru tänaval ründas 34-aastane mees 52-aastast meest ja tekitas talle füüsilist valu. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

31. mail teatati, et Kesklinnas Suur-Karja tänaval ründas 35-aastane mees 34-aastast meest. Kiirabi kontrollis kannatanu vigastused ja politseinikud pidasid ründaja kinni.

31. mail teatati, et Lasnamäel Liikuri tänaval asuvas korteris kägistas 28-aastane mees oma abikaasat, 29-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Ähvardamine
30. mail teatati politseile, et kaks tundmatut meest ähvardasid Kesklinnas Juhkentali tänaval 23-aastast meest ja tema sõpra. Juhtunu asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.

Vargused
30. mail teatati politseile, et Haaberstis Paldiski maanteel asuvast kauplusest varastati neli mobiiltelefoni. Tekitatud kahju on ligi 1600 eurot.

31. mail teatati, et Mustamäel Mustamäe teel asuva kortermaja keldriboksist on varastatud erinevaid ehitusesemeid. Esialgne kahju 500 eurot.

Harjumaa

Avaliku korra rikkumine
31. mail teatati, et Laagri alevikus nähti relvataolise esemega vehkivat meest. Politseinikud kontrollisid isikut ja selgus, et tegu oli mängupüstoliga.

Kehalised väärkohtlemised
29. mail teatati, et Haabneeme alevikus rünnati 44-aastast meest. Kannatanu toimetati haiglasse, juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

30. mail teatati politseile, et Maardu linnas Muuga tekitati mehele kehavigastusi. Politseinikud pidasid kahtlustatuna kinni 20-aastase mehe ja viisid ta jaoskonda. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

Juhtumid piiril
29. mail viisid Põhja prefektuuri ametnikud läbi illegaalimenetlused nelja Ukraina kodaniku suhtes: 1969. aastal sündinud mees; 1986. aastal sündinud mees; 1992. aastal sündinud mees ja 1974. aastal sündinud naine, kes ei lahkunud oma koduriiki ettenähtud aja jooksul ja viibisid seega Eestis seadusliku aluseta. Neile koostati ettekirjutused Eestist lahkumiseks 30 päeva jooksul.

29. mail saabusid reisilaevaga Tallinnasse seitse Soome, kaks Iirimaa, üks Moldova ja üks Venemaa Föderatsiooni kodanik, kel puudusid eriload Eesti Vabariiki sisenemiseks ning nad saadeti VV korralduse nr 169 alusel tagasi Soome.

30. mail saabus Helsingist Tallinna sadamasse 1978. aastal sündinud Eesti kodanikust mees, kes kasutas politseiametniku suhtes ebatsensuurseid väljendeid ja ei allunud korraldustele. Mees peeti kinni ja toimetati jaoskonda, kus talle koostati väärteoprotokoll.

30. mail saabus Helsingist Tallinna sadamasse 1998. aastal sündinud Soome kodanik, kel vastavalt valitsuse korraldusele puudus mõjuv põhjus riiki sisenemiseks ja ta saadeti tagasi Helsingisse.

31. mail viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse kuue Türkmenistani Vabariigi kodanikku suhtes: 1978. aastal sündinud mees; 1989. aastal sündinud mees; 1983. aastal sündinud mees; 1989. aastal sündinud mees; 1979. aastal sündinud mees ja 1989. aastal sündinud mees. Isikud saabusid Eestisse möödunud suvel Narva piiripunkti kaudu, kuid ei saanud Eesti Vabariigist lahkuda eriolukorra tõttu. Peale eriolukorra lõppu pidid isikud lahkuma 10 päeva jooksul, kuid ei leidnud selleks võimalust. Alates 29.maist viibisid mehed Eesti Vabariigis ebaseaduslikult kokku kolm päeva. Neile koostati ettekirjutused Eestist lahkumiseks 16 päeva jooksul.

31.mail viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1986. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kes juhtis veoautot, olles tugevas alkoholijoobes. PPA tunnistas mehe viisa kehtetuks ning lõpetas ennetähtaegselt isiku viisavabaduse. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 16 päeva jooksul ning kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks.


LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehalised väärkohtlemised
31. mail teatati politseile, et Jõgeva vallas puhkes endiste eluskaaslaste vahel rüselus. Viga keegi ei saanud. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ööl vastu 31. maid sai politsei väljakutse Jõgeva valda, kus ühise alkoholi tarvitamise käigus oli joobes 33-aastane mees löönud oma naabrinaist ja –meest. Kannatanud pöördusid tervisekontrolliks traumapunkti. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni.

Tartumaa

Varguskatse
31. mail peeti Tartus Nõlvaku tänaval kinni mees, kes varastas kauplusest erinevaid riidesemeid ja mänguasju. Poest võetud asjad tagastati rikkumata kujul kauplusele. 32-aastane mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetati jaoskonda.

Kehalised väärkohtlemised
31. mai hilisõhtul kutsuti politsei Katre valla kortermajja, kus joobes 29-aastane mees läks kallale oma 25-aastasele elukaaslasele. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning viis esmalt arestikambrisse kainenema. Naine meedikute abi ei vajanud. Juhtunu üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

Ööl vastu 30. maid teatati, et Tartus Küüni tänaval puhkes ühes seltskonnas viibinud isikute vahel kaklus. Sündmusele reageerinud politseinikud pidasid kinni 25-aastase mehe ning viisid ta esmalt arestikambrisse kainenema. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Tulekahju
29. mai varahommikul sai häirekeskus teate, et Peipsiääre vallas Kallastel põlevad garaažid, kuurid ning kahekorruselise elumaja katus. Politsei selgitab juhtunu asjaolusid.

Viljandimaa

Vargus
30. mail avastati, et Mulgi vallas on sisse murtud töökotta, kust varastati erinevaid tööriistu. Täpne kahju on veel selgitamisel. 20,2840,00184


IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
29. mail sai politsei teate, et Haljala valla kortermajas tekitas 27-aastane mees 25-aastasele naisele füüsilist valu. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

31. mail sai politsei väljakutse Viru-Nigula valla tallu, kus 45-aastane naine lõi 41-aastast meest. Täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
29. mail teatati politseile, et Narvas ühistranspordis tekitas tundmatu naine 54-aastasele naisele füüsilist valu. Täpsemad asjaolud selguvad alustatud kriminaalmenetluse käigus.

30. mail sai politsei väljakutse Narva Energia tänava korterisse, kus 59-aastane mees lõi 46-aastast naist. Täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

30. mail sai politsei väljakutse Narva-Jõesuu majja, kus 43-aastane naine tekitas 41-aastasele naisele füüsilist valu. Täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus.

31. mail sai politsei teate, et Kiviõli Viru tänava kortermajas lõi 36-aastane mees 39-aastast naist. Täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

Vargus
29. mail teatati politseile, et ajavahemikus 28.-29. mai varastati Toila valla eramajast tööriistu. Täpsemad asjaolud ja tekitatud kahju selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

Omastamine
30. mail sai politsei teate, et 26. mail Kohtla-Järve Põhja allee korteris omastas tuttav mees 34-aastase mehe telefoni. Täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

Juhtum piiril
31. mail avastas Narva kordoni autopatrull Mustajõel kalastava mehe, kellel puudus harrastuspüügiõigus. Mehele määrati rahatrahv.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
31. mail sai politsei teate, et Järvamaal Karinu külas siseneti lukustatud laohoonesse ja varastati taimekaitsevahendeid. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
31. mail sai politsei teate, et Sindis Piiri tänaval lõi 69-aastane naine tuttavat 33-aastast naist.

Vargused
31. mail sai politsei teate, et Pärnus Põdra tänaval asuvale kinnistule pargitud lukustamata sõidukist Škoda varastati muuhulgas tööriistu ja navigatsiooniseade. Vargusega tekitati kahju ligi 460 eurot.

30. mail sai politsei teate, et Sindis asuva elumaja hoovist varastati lukustamata sõiduauto Audi. Vargusega tekitati kahju ligi 500 eurot.