Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 21 vargust. Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga 10 inimest. Joobes juhtide süül juhtus kaks liiklusõnnetust, milles said inimesed viga. Kokku tabati 19 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 296 väärtegu.

Piiril väljastati 18 sisenemiskeeldu ning avastati üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

2. septembril teatati, et Tallinnas Süda tänaval toimub kaklus, kus olid tülli läinud 35-aastane naine, 42-aastane mees ja 36-aastane mees. Politsei alustas kriminaalmenetlust.

2. septembril teatati, et Tallinnas Kärberi tänaval lõi 50-aastane mees oma 49-aastast abikaasat. Naine toimetati tervisekontrolliks haiglasse.

2. septembril teatati M. Härma tänaval toimunud peretülist, kus 31-aastane mees läks kallale 30-aastasele naisele.

Vargus

2. septembril teatati, et Tatari tänaval alajaamast on varastatud maandamisjuhtmeid. Kahju on umbes 2000 eurot.

Röövimine

2. septembril teatati, et Tallinnas Katusepapi tänaval rööviti 18-aastaselt noormehelt seljakott ja rahakott.

Juhtumid piiril

Viimase ööpäeva jooksul väljastati Tallinna piiripunktides kuus sisenemiskeeldu Ukraina ja Venemaa kodanikele. Põhjuseks puuduv elamisluba või viisa või puudulikud asjakohased reisi eesmärki ja tingimusi kirjeldavad dokumendid või finantsilised vahendid.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

2. septembril sai politsei teate, et Tartus Tähe tänaval löödi 27-aastast naist. Kannatanu pöördus esmaabiks traumapunkti ning seejärel asjaolude selgitamiseks politseisse.

Juhtumid piiril

2. septembril kella 17.10 paiku kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus seaduslik alus Eestisse sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud naise viisa oli kehtetu, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

2. septembril pidasid piirivalvurid Koidula piiripunktis Eestist lahkumisel kinni Venemaa Föderatsiooni kodaniku, 32-aastase mehe, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 12 kalendripäeva seadusliku aluseta, neist neli Eestis. Õigusrikkujale määrati 200-eurone rahatrahv ning ta saadeti Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargused

2. septembril teatati, et Kundas Rakvere maanteel tungiti sisse soojakusse ning varastati survepesur Kärcher ja perforaator Hilti. Kahju on 940 eurot.

2. septembril teatati, et Rakveres Laial tänaval tungiti sisse ettevõtte ruumidesse ja varastati mitmeid mobiiltelefone ja väärismetallist esemeid. Kahjusumma on 4917 eurot.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

2. septembril teatati, et Sillamäe linnas Tallinna maanteel löödi 20-aastast meest.

2. septembril teatati, et Narvas Võidu prospektil lõi 53-aastane mees oma 43-aastast elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Kelmus

2. septembril teatati, et internetiportaalis saksofoni müünud Narva elanikult, 42-aastaselt naiselt peteti välja 2450 eurot.

Juhtum piiril

2. septembril saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1983. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Avaliku korra raske rikkumine

1. septembril sai politsei teate, et Imavere vallas ründas 28-aastane mees toitlustusasutuses 30-aastast naist.