Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 124 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 70 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 43 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 21.

Toimus viis liiklusõnnetust ja juhtimiselt kõrvaldati 11 joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
25. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Maleva tänava kortermajas tekkis konflikt, mille käigus 19-aastane mees tekitas oma 18-aastasele elukaaslasele kehavigastusi.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
21. märtsil sai politsei teate, et Tartus Tähe tänaval asuvas korterite lukustatud parklas olevast Audist varastati luku lõhkumise teel mitmeid tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on umbes 900 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
24. märtsil teatati politseile, et Nõo vallas ründas naine oma abikaasat. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kolmel Moldova kodanikul, sest inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks ja nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale

25. märtsil kontrolliti Koidula piiripunktis Eestist väljumisel Valgevene kodanikku, kelle asjade hulgast leiti temale mittekuuluv Leedu elamisloakaart. Elamisluba võeti hoiule ning inimesel lubati jätkata teekonda Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. märtsil sai politsei väljakutse Vinni valda, kus ühises seltskonnas viibinud alkoholijoobes meeste vahel toimus kähmlus. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
25. märtsil laekus politseile teade, et Rakveres asuvas ehitusjärgsest hoonest varastati tööriistu. Vargusega tekitatud kahju 1300 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
25. märtsil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Usbekistani ning ühel Ameerika, Venemaa ja Ukraina kodanikel. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
Politsei sai teate, et 25. märtsil tekkis Järva vallas Ambla alevikus Pikal tänaval konflikt, mille käigus sai viga 55aastane mees. Politsei pidas kahtlustatavatena kinni 25- ja 38aastase mehe. Sündmuse asjaolud on selgitamisel.

Pärnumaa

Vargus
Politsei sai teate, et ööl vastu 25. märtsi murti sisse Tori vallas Sauga alevikus Tiigi tänaval elamusse, kust varastati tööriistu. Tekitatud kahju on üle 9000 euro.

Raplamaa

Ähvardamine
Politseile teatati, et 25. märtsi hommikul tegi Kohila alevikus Posti tänaval kortermajas elav 38aastane mees pommiähvarduse, saates sellesisulise SMSi oma korteriomanikule. Sündmusele reageerisid nii politseipatrullid, päästjad, demineerijad kui ka kiirabi. Inimesed evakueeriti ning pommikahtlast eset ei tuvastatud. Sõnumi saatnud mees viibis korteris alkoholijoobes ja ta toimetati kinnipidamiseks politseijaoskonda.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.