Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 37 vargust (üks eluruumist ja üks sõidukist). Lähisuhtevägivalla teateid oli 36. Registreeriti kaks liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati üheksa ning narkojoobes sõidukijuhte seitse.

Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja seitse inimest. Registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
9. novembril teatati, et Kesklinnas Pärnu maantee maja korteris lõi 21-aastane mees temale tuttavat 21-aastast naist näkku, tekitades talle valu ja kehavigastuse. Politsei saabumise ajaks oli mees lahkunud. Korteris viibis ka alaealine laps.

9. novembril anti teada, et Lasnamäel Vikerlase tänava maja korteris ründas seni tuvastamata mees joobes 64-aastast meest, tekitas talle valu ja kehavigastusi. Kiirabi toimetas mehe haiglasse.

Vargus
9. novembril laekus teade, et öö jooksul on Lasnamäel Võidujooksu tänaval sisse murtud sõiduautosse Chrysler ja varastatud spordikott koos sees olnud asjadega. Vargusega tekitatud kahju on 400 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
9. novembril tuli teade, et Laagri alevikus Redise tänava maja korteris lõi 32-aastane mees 55-aastast meest näkku, tekitades talle valu ja kehavigastuse.

Piiriturvalisus

9. novembril kella 14.25 ajal tõkestati Tallinna lennujaamas Eestisse sisenemine Ukraina kodanikest 55-aastasel naisel ja 36- ning 32-aastastel meestel, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed. Isikud lahkusid tagasi Kiievisse.

9. novembril koostati ettekirjutus Eestit lahkumiseks seitsme päeva jooksul Ukraina kodanikust mehele, kes vabanes eelvangistusest ja kellele väljastatud Schengeni Eesti viisa oli 6. oktoobril tunnistatud kehtetuks. Mehele määrati kaheks aastaks sissesõidukeeld.

9. novembril koostati ettekirjutus Eestit lahkumiseks seitsme päeva jooksul Ukraina kodanikust mehele, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 71 kalendripäeva seadusliku aluseta. Mehele määrati neljaks kuuks sissesõidukeeld.

9. novembril koostati ettekirjutus Eestit lahkumiseks Ukraina kodanikust mehele, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 42 kalendripäeva seadusliku aluseta. Mehele määrati üheks aastaks ja kuueks kuuks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kelmused
3. novembril sai Tartus elav naine telefonikõne väidetavalt pangatöötajalt, kes väitis, et naise arvelduskontol toimuvad kahtlased tehingud ning nende peatamiseks tuli naisel sisestada oma Smart ID-koodid. Naine seda ka tegi ning avastas siis, et tema kahelt kontolt oli kadunud 4000 eurot. Kelmusjuhtumit lahendab politsei kriminaalmenetluses.

5. novembril helistas väidetav Swedbanki töötaja Tartus elavale mehele ning teatas, et tema kontol toimuvad kahtlased tehingud, mille peatamiseks ning uue turvalise arvelduskonto loomiseks paluti mehel edastada oma autentimiskoodid. Mees jagas võõraga oma koode, teisi vajalikke andmeid ning kaotas oma kontolt seeläbi 1350 eurot.

Politsei poole pöördus Tartus elav naine, kes soovis Facebooki vahendusel omale robottolmuimejat soetada. Naine tasus müüjale mitmel korral ja erinevatel ettekäänetel ühtekokku 675 eurot, kuid tänaseni ei ole soetatud toodet kätte saanud. Ka ei ole müüja talle tagastanud raha.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
Politsei sai teate, et 9. novembril lõi 55-aastane mees Kohtla-Järvel Uue tänava korteris oma abikaasat. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Politsei sai teate, et 9. novembril löödi Kohtla-Järvel Kalevi tänaval 48-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politsei sai teate, et 7. novembril lõi tuttav mees Jõhvis Narva maanteel 42-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kelmus
Politseile teatas Narvas elav 46-aastane mees, et 8. novembril helistas talle vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end SEB panga töötajana ja palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel sisestada Smart-ID koodid. Hiljem avastas kannatanu, et tema pangakontolt on teostatud ülekanded summas 7010 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
9. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1978. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

9. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eesti Vabariiki sisenemisel 1974. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

9. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eesti Vabariiki sisenemisel 1986. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.