Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 18. Ööpäeva jooksul juhtus üks inimvigastusega liiklusõnnetus, milles sai viga kolm inimest ja hukkus üks inimene. Liikluses tabati kuus alkoholijoobes juhti.

Piiril väljastati 86 sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja neli inimest ja avastati kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

28. septembril tuli üle piiri Eestisse 812 Ukraina kodanikku, kellest 289 teatas, et plaanib Eestisse jääda.


PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Avaliku korra raske rikkumine
28. septembril teatati, et Kesklinnas Estonia puiesteel sooritas 40-aastane mees relvataolisest esemest lasu teise inimesese suunas. Kontrollimisel selgus, et tegu oli õhkrelvaga ja politseinikud pidasid mehe kinni.

Kehaline väärkohtlemine
28. septembril teatati, et Kesklinnas Keldrimäe tänaval korteris ründas 44-aastane mees teist 44-aastast meest noaga. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse, politseinikud pidasid ründaja kinni.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
26. septembril teatati, et Jõelähtme vallas asuvas majas ründas 18-aastast meest talle tuttav mees. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse kontrolli. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Varguskatse
Ööl vastu 28. septembrit püüti Tartus Ehitajate tänaval ärandada sõiduautot Lexus. Vargus jäi lõpule viimata kuivõrd masina omanik oli teinud endast kõik oleneva oma vara kaitsmiseks ning asetanud ööseks autovõtme metallkarpi, kust kurjategijatel ei õnnestunud signaali pikendada. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
26. septembril varastati Tartus Piiri tänavalt musta-punasekirju Scott jalgratas. Kahju on 300 eurot.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine viiel Venemaa Föderatsiooni, seitsmel Ukraina ja ühel Moldaavia kodanikul, kuna neil puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks, ka polnud nende ütlused reisi eesmärgi kohta usaldusväärsed, mistõttu väljastati neile sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
28. septembril teatati politseile, et Narvas Raekoja platsil löödi 46-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
28. septembril teatati politseile, et Narvas A. Puškini tänaval asuvalt ehitusobjektilt varastati tööriistu. Kahju on kokku 317.17 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

28. septembril teatati politseile, et Sillameäel I Pavlovi tänaval asuval asuvast keldrist varastati luku lõhkumise teel hüroskuuter. Kahju on kokku 230 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus

28. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine üheksateistkümnel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kahekümne üheksal Ukraina kodanikul ja neljal Moldova kodanikul, viiel Iisraeli kodanikul ning ühel Ameerika Ühendriikide ja Gruusia kodanikul. Tõkestatud isikud ei olnud sõjapõgenikud, neil puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks, sest nende reisi eesmärkide kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
28. septembril sai politsei teate, et Pärnus lõi 70-aastane mees korteris oma elukaaslase 42-aastast poega.

Vargus
28. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et septembri alguses varastati Pärnus garaažis seisnud sõidukist 240 eurot sularaha ja korterivõti.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.