Politseis registreeritud sündmused

23.-26. detsembrini registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 277 avaldust ja teadet kuritegudest. Lähisuhtevägivalla teateid laekus 209. Roolist tabati sel perioodil 131 alkoholi ja 7 narkootikumide tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Üle piiri tuli Eestisse sel perioodil 394 Ukraina kodanikku, kellest 202 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
23. detsembril teatati, et Kesklinnas Aia tänaval tündas 28-aastane joobes mees turvatöötajat.

23. detsembril teatati, et Mustamäel E. Vilde teel korteris lõi mees oma elukaaslast, 40-aastast naist. Konflikti juures viibis ka alaealine laps. Politseinikud pidasid mehe kinni.

23. detsembril teatati, et Lasnamäel Mahtra tänaval toimus konflikt kahe naise vahel, milles sai vigastada 19-aastane naine.

24. detsembril teatati, et Lasnamäel K. Kärberi tänaval korteris tekkis konflikt elukaaslaste, 32-aastane mehe ja 53-aastase naise vahel. Politseinike juuresolekul lahkus mees vabatahtlikult korterist.

24. detsembril teatati, et Kesklinnas Lastekodu tänaval korteris ründas 20-aastane mees oma elukaaslast, 19-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

24. detsembril teatati, et Kesklinnas Vana-Posti tänaval tekkis kaklus nelja mehe vahel, mille tagajärjel said kaks neist vigastada. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

24. detsembril teatati, et Kesklinnas Sadama tänaval lõi seni tuvastamata mees 61-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

25. detsembril teatas naaber, et Põhja-Tallinnas Sõle tänava korteris lõi 28-aastane alkoholi tarvitanud mees enda 67-aastast ema. Politsei pidas mehe kinni.

25. detsembril teatati, et Lasnamäel Paekaare tänava korteris tekkis konflikt joobes elukaaslaste vahel, mille käigus 42-aastane mees ja 32-aastane naine tekitasid teineteisele vigastusi.

25. detsembril teatati, et Kivimäe tänaval eramus lõi 33-aastane naine enda elukaaslast, 33-aastast meest. Juhtunu juures viibisid ka alaealised lapsed. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

25. detsembril teatati, et Pae tänaval ründas alkoholijoobes 34-aastane mees noaga 20-aastast meest. Kannatanu vigastused ei olnud eluohtlikud. Politsei pidas ründaja kinni.

26. detsembril teatati, et Haabersti linnaosas Päevalille tänaval lõi tekkinud konflikti käigus seni tundmatu mees 32-aastast meest ja 33-aastast naist. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

26. detsembril teatati, et Tallinnas Sõle tänava korteris tõukas ja lõi 67-aastane alkoholijoobes mees enda abikaasat, 62-aastast naist. Politsei pidas mehe kinni ning naine toimetati haiglasse.
Vargus
24. detsembril teatati, et Põhja-Tallinnas Tehnika tänaval on keldrist varastatud kuivatusmasin ja tööriistad. Vargusega tekitatud kahju on umbes 1000 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
25. detsembril teatati, et Rae vallas Vaskjala külas tekkis konflikt alkoholi tarvitanud abikaasade vahel, mille käigus 35-aastane mees lõi enda abikaasat ja tekitas sellega talle füüsilist valu ja vigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

25. detsembril teatati, et Harju maakonnas Haiba külas lõi 44-aastane alkoholijoobes mees enda elukaaslast. Juhtunu juures viibisid ka alaealised lapsed. Politsei pidas mehe kinni ning ühtlasi leiti mehelt relvataoline ese.

26. detsembril teatati, et Saku vallas lõi 41-aastane mees enda elukaaslast, 37-aastast naist. Politsei pidas mehe kinni.

Vargus
25. detsembril teatati, et Harju maakonnas Peetri alevikus on sisse murtud eramaja garaaži ning varastatud sealt ATV traktor, kompressor, auto veljed ja muid esemeid. Kokku tekitatud kahju üle 9500 euro.

Piiriturvalisus
22. detsembril kontrollis Ida-Harju politseipatrull Tallinna vanalinnas 1977. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikku, kes sõitis mootorsõidukiga keelumärgi alt läbi. Dokumentide kontrollimisel selgus, et mees töötas ebaseaduslikult taksojuhina, kuna tal puudus lühiajalise töötamise registreering PPA-s. 23. detsembril viis Põhja prefektuuri ametnik isiku suhtes läbi väärteomenetluse. Mehele määrati kiirmenetluse otsusega rahatrahv 300 eurot.

23. detsembril saabus Põhja prefektuuri piiripunkti Istanbulist 1998. aastal sündinud Ghana Vabariigi kodanik, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged, tal puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi ja rahalised vahendid. Mehel koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld, tema viisa tunnistati kehtetuks ja ta paigutati kinnipidamiskeskusesse ootama tagasilendu.

24. detsembril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1995. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodaniku suhtes, kes juhtis Tallinnas mootorsõidukit ja sattus avariisse. Avarii põhjustaja osas kokkuleppele ei jõutud ning kohale kutsuti avariigrupp. Avariigrupp tuvastas, et mees teostas rakenduse kaudu taksovedu, kuid tal puudus selleks lühiajalise töötamise registreering (LTR). Mehe sõnade kohasel sõidab ta taksot 2022. aasta juunist. Seoses Eestis töötamise tingimuste rikkumisega isiku viisavaba viibimisaeg lõpetati ennetähtaegselt. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati kolmeks aastaks Schengeni sissesõidukeeld. Alustati väärteomenetlus ning mehele määrati kiirmenetluse otsusega rahatrahv 75 trahviühikut, summas 300 eurot.

25. detsembril saabus lennuga Istanbulist Tallinnasse 2000. aastal sündinud Türgi Vabariigi kodanik, kel puudusid dokumendid ja piisavad elatusvahendid riiki sisenemiseks. Mehele koostati sisenemiskeeld ning ta toimetati kuni uue lennu saabumiseni kinnipidamiskeskusesse.


LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
23. detsembri öösel sai politsei väljakutse Tartu valda eramusse, kus mees ründas ühise alkoholitarvitamise käigus oma naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

23. detsembri õhtul sai politsei väljakutse Tartus Kastani tänaval korterisse, kus noor naine ründas oma ema, kes sai viga. Politsei pidas agressiivse naise kuriteos kahtlustatavana kinni.

24. detsembri õhtul sai politsei väljakutse Tartu valda eramusse, kus joobes mees ründas oma ema. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

25. detsembri päeval sai politsei väljakutse Tartu valda, kus joobes mees ründas oma kaht sugulast. Politsei pidas 42-aastase mehe kinni ja ta viidi esialgu kainenema.

26. detsembri õhtul sai politsei väljakutse Tartus Sõpruse puiesteel bussipeatusesse, kus joobes mees ründas vähemalt nelja inimest, kes said viga. Politsei pidas 34-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Vargus
23. detsembri hommikul avastati, et Tartus Märja alevikus maja trepikojast on varastatud punast värvi jalgratas Scott. Kahju on umbes 500 eurot.

Valgamaa

Kehalised väärkohtlemised
23. detsembri päeval sai politsei väljakutse Tõrva valda, kus mees ründas ühise alkoholitarvitamise järel talle tuttavat meest noaga. Kannatanu viidi haiglasse, kahtlustatav peeti kinni.

24. detsembri öösel sai politsei väljakutse Valga valda korterisse, kus joobes mees ründas talle tuttavat meest, kes sai viga. Politsei pidas ründaja kinni ning viis esialgu kainenema.

Võrumaa

Ähvardamine
23. detsembri õhtul sai politsei väljakutse Võru valda korterisse, kus joobes mees ähvardas noaga talle tuttavat meest. Keegi viga ei saanud, kuriteos kahtlustatav peeti kinni.

Looma julm kohtlemine
Politseile laekus avaldus, et novembris leiti Setomaalt eramust hooletusse jäetud koer, kes oli alatoidetud ega suutnud enam liikuda. Koer viidi kliinikusse, politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust.

Piiriturvalisus

23. detsembril kontrollisid migratsiooniametnikud Tartus ja selle lähiümbruses kullerteenust pakkuvaid ettevõtteid selgitamaks, kas nende töötajad viibivad ja töötavad Eestis seaduslikult. Kokku kontrolliti kolme ettevõtet ning tuvastati üks inimene, kelle töötamine ei olnud nõuetekohaselt registrisse kantud.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
24. detsembril sai politsei teate, et Rakveres Vabriku tänaval tõukas 34-aastane mees 42-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
23. detsembril sai politsei teate Kiviõli Soo tänavale, kus 34-aastane naine lõi oma abikaasat, 32-aastast meest. Politseinikud pidasid naise kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

24.detsembril sai politsei teate, et Ahtmes Estonia puiesteel lõi 22-aastane mees oma elukaaslast, 31-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

24. detsembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Järveküla teel kägistas 49-aastane mees oma elukaaslast, 37-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

24. detsembril sai politsei teate Narvas Rakvere tänavale, kus löödi 21-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

24. detsembril sai politsei teate Narvas Kangelaste prospektile, kus 31-aastane mees lõi oma elukaaslast, 35-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

24. detsembril sai politsei teate Narva A.Daumani tänavale, kus 38-aastast meest oli löödud terava esemega. Kiirabi viis kannatanu erakorralise meditsiini osakonda. Politseinikud pidasid 39-aastase mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

24. detsembril teatati politseile, et Narvas Rakvere tänaval asuvas meelelahutusasutuses lõi 38-aastane mees 32-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

24. detsembril teatati politseile, et Jõhvis Ploomi tänaval lõi 47-aastane mees 42-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

25. detsembril teatati politseile, et Narvas Puškini tänaval lõi 65-aastane mees oma elukaaslast, 70-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

25. detsembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Tuuslari tänaval löödi 44-aastast meest. Politseinikud pidasid 53-aastase mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

25. detsembril sai politsei teate, et Ahtmes Sõpruse puiestee kortermajas lõi 36-aastane mees 33-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.
26. detsembril teatati politseile, et Narvas 26.Juuli tänaval kägistas 35-aastane mees oma elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

26. detsembril sai politsei teate, et Narvas lõi 46-aastane naine 53-aastast meest. Politseinikud pidasid naise kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Nädalavahetusel tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine kolmel Venemaa Föderatsiooni kodanikul. Naistele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ning kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

Nädalavahetusel tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise kahekümne kolmel Venemaa, kaheksal Ukraina ja ühel Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargus
26. detsembril sai politsei teate, et sama päeva hommikul kella 9-10 vahel varastati Pärnus spordiklubis riidekapist sõiduauto võtmed ning seejärel sõiduautost rahakott ühes sularaha ja dokumentidega. Vargusega tekitatud kahju on umbes 3000 eurot.

Saaremaa

Kehalised väärkohtlemised
26. detsembril kella 14.45 paiku teatati politseile kaklusest Kuressaares kortermajas, kus 55-aastane mees vigastas 63-aastase mehe kätt. Politsei pidas 55-aastase mehe kinni ja alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust.

24. detsembril kella ühe aja öösel sai politsei teate, et 42-aastane mees vägivallatses kodus oma abikaasa, 44-aastase naise kallal. Politsei pidas 42-aastase mehe kinni ja alustas lähisuhtevägivalla juhtumi uurimiseks kriminaalmenetlust.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.