Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäevas registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 56 varavastast kuritegu, sh 35 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 24. Ööpäeva jooksul juhtus viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga üheksa inimest. Liikluses tabati 24 alkoholijoobes sõidukijuhti, narkojoobes sõidukijuhte kaks.

Piiril väljastati 16 sisenemiskeeldu, tuvastati kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning Eestist saadeti välja kaks inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vargused
22. augustil alustati menetlust selles, et Lasnamäel Mahtra tänaval varastati korterist käekell ja ehted. Kogukahju on 10 000 eurot.

22. augustil alustati menetlust selles, et Kesklinnas Liivalaia tänaval varastati kauplusest alkoholi kogusummas üle 12 000 euro.

22. augustil alustati menetlust selles, et Lasnamäel Linnamäe teel lõhuti sõiduki aken ja varastati selle kaudu erinevaid tööriistu koguväärtusega 1300 eurot.

Kelmused
22. augustil alustati menetlust selles, et SEB panka meenutavale võltslingile https://seb-lukus.net klikkinud kannatanu sisestas väidetavate tehingute tühistamiseks oma Smart-ID PIN-koodid ning avastas hiljem, et tema kontolt on tundmatutele kontodele kantud kokku üle 6600 euro.

22. augustil alustati menetlust selles, et väidetavalt SEB pangast sõnumi saanud kannatanu sisestas väidetavate maksete tühistamiseks oma PIN-koodid ning avastas hiljem, et tema kontolt on tundmatutele kontodele kantud kokku üle 1500 euro.

22. augustil alustati menetlust selles, et väidetavalt SEB pangast sõnumi saanud kannatanu sisestas väidetavate maksete tühistamiseks oma mobiil-ID PIN-koodid ning avastas hiljem, et tema kontolt on tundmatutele kontodele kantud kokku üle 25 000 euro.

Arvutikelmus
22. augustil alustati menetlust selles, et väidetavalt SEB pangast sõnumi saanud kannatanu sisestas väidetavate maksete tühistamiseks oma PIN-koodid ning avastas hiljem, et tema kontole on kantud 20 000 eurot, mida kanti väiksemate summadena tundmatutele kontodele edasi.

IDA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Ida prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
22. augustil tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine kahel Venemaa kodanikul. Neile määrati rahatrahv, kohaldati riiki sisenemise keeld ning koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul.

22. augustil koostati Narva-1 piiripunktis üheksa ja Narva-2 piiripunktis üks riiki sisenemise keeld. Neist neli koostati Venemaa kodanikele ja kuus Ukraina kodanikele.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
Politseile teatati, et augustikuu algul varastati Tartus Liiva tänaval seisnud sõiduautolt Volvo katalüsaator. Vargusega tekitatud kahju on 900 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainformatsiooni prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunikult Kauri Sinkeviciuselt telefonil 5685 4058 või e-posti aadressil ...

Piiriturvalisus
22. augustil kella 19 ajal fikseeris Saatse kordoni radarivaatleja Pihkva järvel Võru maakonnas Setomaa vallas Rõsna küla juures ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse paadiga Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni. Alus koos kahe isikuga peeti Venemaa Föderatsiooni piirivalve poolt kinni.

22. augustil kella 9.20 ajal toimus Võru maakonnas Setomaa vallas Pattina küla juures ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületus ühe inimese poolt Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki. Kontrolljoont ületanud Venemaa Föderatsiooni kodanik peeti kinni ning toimetati menetlustoiminguteks Võru arestimajja.

22. augusti hilisõhtul tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kuna neil puudusid piiriületuseks vajalik viisad. Isikud saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Arvutikelmused
22. augustil alustati kriminaalmenetlust selles, et 10. augustil saadeti Pärnumaal elavale naisele SEB panga nimelt sõnum, milles olnud lingi kaudu logis naine pangakontole sisse. Seejärel kanti naise pangakontolt võõrale kontole ligi 2600 eurot.

22. augustil alustati kriminaalmenetlust selles, et 11. augustil saadeti Pärnumaal elavale naisele SEB panga nimelt sõnum, et tema pangakontolt on toimunud makse kahtlasele kontole ning pank blokeerib konto ja raha kaob kontolt, kui naine läbi saadetud lingi enda kontole sisse ei logi. Naine logis lingi kaudu sisse, misjärel kanti tema pangakontolt võõrale kontole ligi 1100 eurot.

Vargus

22. augustil alustati kriminaalmenetlust selles, et augusti alguses varastati Pärnus Savi tänaval ettevõtte ruumidest 60 alumiiniumvelge. Tekitatud kahju on ligi 2000 eurot.

Raplamaa

Vargus
22. augustil alustati kriminaalmenetlust selles, et ööl vastu 13. augustit varastati Kohila alevis kinnistult saematerjali. Tekitatud kahju on 1200 eurot.

Arvutikelmus
22. augustil alustati kriminaalmenetlust selles, et eelmise aasta jooksul võeti Raplamaal elava naise nimele tema teadmata kolmel korral laenu. Tekitatud kahju on kokku 5000 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.