Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli avaliku korra raske rikkumine ja 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 37 vargust. Lähisuhtevägivallast teatati 123 korral. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest, neist üks joobes juhi süül. Tabati 24 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, tabati üks riigis ebaseaduslikult viibiv isik.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
5. novembril teatati, et Lasnamäel Majaka tänava maja korteris lõi 49-aastane mees temale tuttavat 82-aastast naist ja põhjustas talle valu ning kehavigastuse. Politsei pidas mehe kinni.

5. novembril tuli teade, et Põhja-Tallinnas Lõime tänava majas ründas seni tuvastamata mees joobes 28-aastast naist, tekitades talle valu ja kehavigastusi.

5. novembril anti teada, et Põhja-Tallinnas Maleva põik tänava maja korteris ründas 57-aastane mees oma elukaaslast 61-aastast naist ja põhjustas talle valu. Politsei saabumise ajaks oli mees lahkunud.

5. novembril teatati, et Kristiines Tulika tänaval lõi 37-aastane mees 47-aastast meest näkku ja tekitas talle vigastuse. Kiirabi viis mehe haiglasse.

5. novembril laekus teade, et Lasnamäel Peterburi teel ründas 24-aastane mees 35-aastast meest noaga ja põhjustas talle valu ning kehavigastuse. Politsei pidas ründaja kinni, kiirabi toimetas kannatanu Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

5. novembril tuli teade, et Põhja-Tallinnas Kopli tänava maja korteris ründas seni tuvastamata mees joobes 26-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi.

6. novembril anti teada, et Lasnamäel Linnamäe tee maja korteris lõi joobes 41-aastane mees oma elukaaslast 34-aastast naist ja tekitas talle valu ning kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni. Konflikti juures viibis ka kolm alaealist last.

6. novembril teatati, et Mustamäel A. H. Tammsaare teel asuvas kaupluses viskas joobes 39-aastane mees kassapidajale 56-aastasele mehele kaardimakse terminaliga näkku, põhjustades talle valu ja kehavigastuse.

6. novembril laekus teade, et Põhja-Tallinnas Uus-Maleva tänava maja korteris lõi 39-aastane naine oma elukaaslast 38-aastast meest ja tekitas talle valu ning kehavigastusi.

6. novembril teatati, et Mustamäel Sõpruse puiesteel ründasid seni tuvastamata inimesed 19-aastast meest ja tekitasid talle valu ning kehavigastusi.

6. novembril anti teada, et Põhja-Tallinnas Sõle tänava maja trepikojas tekkis 46-aastase ja 30-aastase joobes mehe vahel füüsiline konflikt, mille tagajärjel said mõlemad osapooled kehavigastusi.

6. novembril laekus teade, et Põhja-Tallinnas Pelguranna tänava maja korteris ründas 44-aastane mees oma elukaaslast 31-aastast naist ja tekitas talle valu ning kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni, kiirabi viis naise haiglasse.

7. novembril teatati, et Kesklinnas Liivamäe tänava maja korteris lõi 54-aastane mees 86-aastast naist, mille tagajärjel naine kukkus, tundis valu ja sai kehavigastusi.

7. novembril anti teada, et Kesklinnas Lastekodu tänava maja korteris ründas 50-aastane mees oma elukaaslast 45-aastast naist ja tekitas talle valu ning kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

7. novembril laekus teade, et Lasnamäel K. Kärberi tänava maja korteris lõi 34-aastane mees temale tuttavat 33-aastast naist panniga vastu pead, mille tagajärjel naine tundis valu. Politsei saabudes oli mees lahkunud.

Vargus
5. novembril tuli teade, et Kristiinest Tulika tänava maja lukustatud rattahoidlast on öösel vastu 4. novembrit varastatud jalgratas Scott. Vargusega tekitatud kahju on 2000 eurot.

Kelmused
5. novembril laekus teade, et 4. novembril helistati Kristiines elavale 42-aastasele mehele, tutvustati end Swedbanki töötajana ja öeldi, et tema nimele võetakse laenu. Seejärel paluti mehel siseneda internetipanka selleks, et paigaldada pangakaardile kaitseprogramm. Mees tegi nagu palutud ja avastas hiljem, et tema kaardiga on võetud laen ning kontolt on kantud võõra inimese kontole ligi 2000 eurot.

5. novembril teatati, et 28. oktoobril helistas Haaberstis elavale 21-aastasele naisele mees, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ja teatas, et naise pangakontol toimuvad ebaharilikud maksetaotlused. Seejärel anti kõne üle väidetavalt petujuhtumitega tegelevale töötajale. Enda tuvastamiseks ütles naine oma Smart-ID kasutajatunnuse ja isikukoodi ning seejärel tuli PIN-koodiga väidetav makse peatada. Seepeale saabus teade, et arvelt oli tundmatu inimese arvele üle kantud 1200 ja 1500 eurot. Kelmusega tekitatud kahju on 2700 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
7. novembril tuli teade, et Kehras Kose maantee maja korteris tekkis 44-aastase mehe ja 39-aastase naise vahel konflikt, mille käigus mees tõukas naist. Tõukamise tagajärjel naine kukkus, tundis valu ja sai vigastuse. Politsei pidas mehe kinni ja kiirabi toimetas naise haiglasse.

7. novembril teatati, et Paldiskis Pakri tänava maja korteris lõi 26-aastane mees 58-aastast meest, põhjustades talle valu ja kehavigastuse.

Vargus
7. novembril anti teada, et Harku vallas Vääna külas asuvast majast on öösel varastatud tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on ligi 2400 eurot.

Piiriturvalisus

5. novembril koostati lahkumisettekirjutus 51-aastasele Ukraina kodanikust mehele, kes oli viibinud Eestis 27 päeva seadusliku aluseta. Lisaks kehtestati talle kolmeks kuuks sissesõidukeeld.

5. novembril koostati lahkumisettekirjutus 45-aastasele Türkmenistani kodanikust mehele, kes oli viibinud Eestis kuus päeva seadusliku aluseta. Mehele kehtestati kolmeks kuuks sissesõidukeeld.

5. novembril kontrolliti Tallinna Vanasadamas Eestist lahkumisel Argentiina kodanikust meest, kelle passis oli viimane Schengeni alale sisenemistempel 2015. aastast ja tal ei olnud esitada elamisluba. Mehe sõnade kohaselt on ta esitanud Hispaanias elamisloataotluse. Mees peeti asjaolude selgumiseni kinni ja toimetati kinnipidamiskeskusesse.

6. novembril lõpetati Ukraina kodanikust mehe viisavaba viibimine Eestis, talle koostati vabatahtlik lahkumisettekirjutus ja määrati sissesõidukeeld kolmeks aastaks, sest ta pani toime öörahu rikkumise ja üritas hiljem politseipatrulli rünnata.

6. novembril viidi läbi illegaalimenetlus Valgevene kodanikust mehe suhtes, kes oli Eestis viibinud kaheksa päeva seadusliku aluseta. Mehele koostati vabatahtlik lahkumisettekirjutus seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld üheks kuuks.

6. novembril tõkestati Tallinna lennujaamas Eestisse sisenemine kahel Ukraina kodanikust mehel, kellel puudusid piisavad elatusvahendid ja asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehed paigutati riigist lahkumiseni lennujaama mitte-Schengeni alale.

7. novembril tõkestati Tallinna lennujaamas Eestisse sisenemine Ukraina kodaniku naisel, kellel puudusid piisavad elatusvahendid ja asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Naine paigutati riigist lahkumiseni kinnipidamiskeskusesse.

7. novembril koostati koheselt sundtäidetav ettekirjutus Eestist lahkumiseks Ukraina kodanikust mehele, kes oli viibinud seadusliku aluseta Schengeni viisaruumis 589 kalendripäeva. Mehele kehtestati viieks aastaks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
7. novembril sai politsei teate, et Tartus Vabaduse puiesteel lõi võõras joobetunnustega mees rattaga sõitnud 64-aastast naist. Naine kukkus ning sai viga. Politsei pidas raskes joobes mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning juhtumi täpsemaid üksikasju selgitatakse kriminaalmenetluses.

7. novembril sai politsei väljakutse Elva valda, kus 71-aastane mees oli ühise alkoholi tarvitamise käigus löönud oma naist. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus
Nädalavahetusel tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kolmel Venemaa Föderatsiooni ja kahel Valgevene kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused. Isikud suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
Politseile teatati, et 6. novembril lõi 24-aastane naine Rakveres elumajas talle tuttavat meest. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Politsei sai teate, et 5. novembril lõi nooruk Väike-Maarja vallas pargis16-aastast poissi ja tekitas talle kehavigastusi.

Politsei sai teate, et 5. novembril lõi 60-aastane mees Kadrina vallas korteris oma 59-aastast elukaaslast.
Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Vargus
Politsei sai teate, et viimastel päevadel varastati Tapa vallas abihoonest mootorratas KTM Freeride 350. Kahju on 3500 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
7. novembril teatati politseile, et Narvas Paemurru tänava majas tekitas 19-aastane mees oma 44-aastasele emale füüsilist valu ja vigastusi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Politsei sai teate, et 7. novembril lõi 42-aastane mees Kohtla-Järvel Altserva tänava korteris oma endist abikaasat. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Politseile teatati, et 7. novembril lõi 23-aastane mees Kohtla-Järvel Outokumpu tänava korteris oma elukaaslast. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Politsei sai teate, et 7. novembril lõi 48-aastane mees Kohtla-Järvel Ahtme maantee korteris oma 35-aastast abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

7. novembril sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Estonia puiestee korteris ründas 56-aastane naine noaga oma abikaasat. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

7. novembril teatati, et Narvas Tallinna maantee kortermaja juures läks tundmatu mees kallale 46-aastasele naisele, tekitades kannatanule füüsilist valu. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 22-aastase mehe. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

6. novembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Puru tee korteris tekitas 32-aastane mees oma elukaaslasele füüsilist valu. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Politseile teatati, et 5. novembril lõi 30-aastane mees Narvas 26. juuli tänava korteris oma elukaaslast. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Politsei sai teate, et 5. novembril lõi 47-aastane naine Narvas Võidu prospekti korteris talle tuttavat naist. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Ähvardamised
Politsei sai teate, et 6. novembril ähvardas 31-aastane mees Kiviõlis oma abikaasat füüsilise vägivallaga. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politseile teatas Narvas elav 44-aastane naine, et 7. novembril ähvardas tema 19-aastane poeg avaldajat telefoni teel tapmisega. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 19-aastase mehe.

Vargus
6. novembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel varastati korterist kuldehteid, sularaha ja pangakaart. Vargusega tekitatud kahju on 4150 eurot.

Asja omavoliline kasutamine
Politsei sai teate, et 7. novembril ärandati Narvas Tallinna maantee hoone juurest motoroller. Kahju on 400 eurot.

Piiriturvalisus
5. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kolme Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

5. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eesti Vabariiki sisenemisel 1990. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

5. novembril saadeti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktist tagasi kuus isikut, sest nad ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

6. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1988. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

6. novembril avastati Narva linna piirivööndis lendamas mehitamata õhusõiduk. Droonilennutaja ei olnud teadlik, et Eesti Vabariigis ei tohi ilma Transpordiametiga kooskõlastuseta ja PPA-d eelnevalt teavitamata piirivööndis mehitamata õhusõidukit lennutada. Isikule määrati rahatrahv 160 eurot.

6. novembril saadeti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktist tagasi kolm isikut, sest nad ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

7. novembril saadeti Narva-1 piiripunktist tagasi ühe isiku, sest ta ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Vargus
5. novembril teatati, et täpselt tuvastamata ajal siseneti Haapsalus eramajja ja varastati sealt kullast esemeid ligi 1600 euro väärtuses, täpne kahjusumma on selgitamisel.

Kelmus
5. novembril teatati, et 26. oktoobril kallutati 32-aastast naist telefoni teel seni kindlaks tegemata inimesele üle andma enda mobiiltelefoni kasutusõiguse AnyDesk rakenduse kaudu ja sõlmima internetis laenulepingu 2000 euro suuruses summas. Hiljem tegi naine 2000 eurose ülekande 33-aastase mehe arvelduskontole. Juhtumi täpsed asjaolud on selgitamisel.

Pärnumaa

Vargus
6. novembril teatati, et Põhja-Pärnumaa vallas siseneti täpselt tuvastamata ajal suvemajja ja kuuri ning varastati sealt kaevupumba süsteem, trimmer ning muid esemeid. Esialgsel hinnangul tekitati kahju ligi 650 eurot.

Raplamaa

Avaliku korra raske rikkumine
6. novembril teatati, et Rapla vallas lõi 36-aastane naine kortermaja trepikojas konflikti käigus 48-aastast naist ning 40-aastast meest, kes said viga. Politsei pidas naise kahtlustatavana kinni.

Kehaline väärkohtlemine
7. novembril teatati, et Märjamaa vallas lõi korteris 43-aastane mees 73-aastast meest, kes sai viga. Politsei pidas 43-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Vargused
5. novembril sai politsei teate, et Rapla vallas siseneti täpselt tuvastamata ajal spordihoone hoiuruumidesse, kust varastati välitelk, saalikõlar ning külmkapp. Esialgsel hinnangul tekitati kahju ligi 450 eurot.

6. novembril teatati politseile, et Kohila vallas siseneti täpselt tuvastamata ajal suvilakompleksi ning varastati sealt veepump, murutrimmer ning muid esemeid. Esialgsel hinnangul tekitati kahju ligi 650 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.