Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 62 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kaks avaliku korra rasket rikkumist, 30 varavastast kuritegu seal hulgas 20 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai viga kuus inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kolm ja narkojoobes juhte üks, narkootikumide omamisi või tarbimisi avastati kolmel korral. Registreeriti 335 väärtegu. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kolm inimene. Avastati üks Schengeni viisa eeskirja rikkumine ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

Ööl vastu 24. aprilli teatati, et 33-aastane mees lõi Kesklinnas Toompuiestee tänaval 63-aastast meest ja tekitas talle valu.

24. aprillil teatati, et Lasnamäel Pae tänaval löödi 42-aastast meest ja tekitati talle kehavigastusi.

24. aprillil teatati, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval asuvas meelelahutusasutuses löödi 40-aastast meest ja 45-aastast meest ning tekitati neile kehavigastusi.

Harjumaa

Vargus

24. aprillil teatati, et Põhja-Tallinnas Staapli tänaval asuvast majast varastati mobiiltelefon iPhone. Kahju on 1000 eurot.

Juhtumid piiril

24. aprillil saabusid Tallinna lennujaama neli Ukraina kodanikku, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Meestele väljastati sisenemiskeeld ja nad viibivad lennujaama kinnisel Non-Schengeni alal kuni tagasilennuni.

24. aprillil kontrollisid Tallinna kordoni ametnikud Tallinna Vanasadamas Poola Vabariigis registreeritud sõidukit Mercedes-Benz Sprinter, mida juhtis 34-aastane Rumeenia Vabariigi meeskodanik ja Soome Vabariigis registreeritud sõidukit Opel Vivaro, mida juhtis 34-aastane Ukraina meeskodanik. Ametnikud avastasid Mercedes-Benzist kuus ning Opelist ühe paadimootori, mis on varastatud Soomest ja Rootsist. Politseinikud pidasid mehed kinni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Avaliku korra raske rikkumine

24. aprillil sai politsei teate, et Pärnus Kuninga tänaval lõid kaks seni tuvastamata meesterahvast 38-aastast meest, põhjustades talle tervisekahjustusi.

Vargus

24. aprillil sai politsei teate, et Tori vallas varastati laohoonest mootorsaag. Vargusega tekitati kahju ligi 350 euro väärtuses.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Juhtum piiril

24. aprillil kella 16.30 paiku kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis 64-aastast Venemaa kodanikku, kel puudus seaduslik alus Eestisse sisenemiseks. Kuna naisel puudus viisa või elamisluba, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

23. aprillil tungis Kunda linnas Pargi tänaval korteris 22-aastasele naisele kallale tema 28-aastane abikaasa.

Ida-Virumaa

Ähvardamine

24. aprillil teatati, et Narvas. 1. Jõe tänaval ähvardas 46-aastast meest tema naaber. Politseinikud pidasid 55-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Kehaline väärkohtlemine

24. aprillil teatati, et Narvas 26. Juuli tänaval tungiti kallale 37-aastasele mehele.

Juhtum piiril

24. aprillil avastasid Narva kordoni piirivalvurid Narva veehoidlalt tähistamata nakkevõrgu. Võrk eemaldati püügilt.