Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 26.

Juhtus kaks inimkannatanutega liiklusõnnetus. Juhtimiselt kõrvaldati kolm joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
14. veebruaril teatati, et Kesklinnas Uue Maailma tänava kortermajas tungis alkoholijoobes 41-aastane mees kallale oma 64-aastasele emale.

14. veebruaril teatati, et Põhja-Tallinnas Kungla tänava kortermajas tungis 47-aastane mees kallale oma 52-aastasele endisele elukaaslasele.

Piiriturvalisus
14. veebruaril saabusid Tallinna lennujaama 1986. aastal sündinud Kolumbia ja 1991. aastal sündinud Venetsueela kodanikud, kellel ei ole luba viibida Schengeni alal. Naised viidi väljasaatmise korraldamiseks kinnipidamiskeskusesse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
14. veebruaril sai politsei väljakutse Tartu valda, kus seltskonnas tekkis konflikt, mille käigus lõi 43-aastane mees rusikaga näkku 43-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine 10 Moldova, ühel Venemaa ja ühel Ukraina kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

14. veebruaril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsiooniametnikud Tartumaal, Võrumaal ja Põlvamaal nii juriidilisi kui füüsilisi isikuid, et teha kindlaks, kas nad viibivad ja töötavad Eestis seaduslikult. Kontrolliti 18 juriidilist ning 53 füüsilist isikut. Tuvastati kaheksa inimest, kelle töötamine oli maksu- ja tolliameti töötamise registrisse kandmata. Nendega tegeleb edasi maksu- ja tolliamet.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
14. veebruaril sai politsei väljakutse Narvas Energia tänavale, kus ühise alkoholitarvitamise käigus lõi 39-aastane naine enda elukaaslase isa. Politseinikud pidasid naise kinni. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine seitsmel Venemaa ja kahel Moldova kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
13. veebruaril sai politsei teate, et Lääneranna vallas Pagasi külas eramus läks 49-aastane alkoholi tarvitanud mees kallale oma emale. Politsei toimetas 49-aastase mehe kainenema.

15. veebruaril sai politsei teate, et Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas korteris läks 36-aastane mees kallale oma elukaaslasele ja tekitas talle valu. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargus
14. veebruaril alustati kriminaalmenetlust selles, et 7. veebruaril varastas 48-aastane mees Häädemeeste vallas Uulu külas tuttava naise juures külas viibides kaks Husqvarna mootorsaagi. Tekitatud kahju on üle 900 euro.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
14. veebruaril sai politsei teate, et Rapla vallas Järlepa külas korteris lõi 28-aastane alkoholi tarvitanud mees oma isa, mille tagajärjel viimane kukkus ja sai viga. Politsei pidas 28-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.