Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 97 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 40 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist). Lähisuhtevägivalla teateid oli 16. Ööpäeva jooksul juhtus kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga kolm inimest. Liikluses tabati seitse alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht.
Piirilt väljastati 22 sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
19. septembril teatati, et Mustamäel E. Vilde tee kortermajas lõi 29-aastane mees oma elukaaslast, 34-aastast naist.

Piiriturvalisus

Piiril väljastatud sisenemiskeelud
19. septembril saabusid Istanbulist Tallinna lennujaama kaks Keenia Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaks reisi eesmärki ja tingimusi. Naistele koostati sisenemiskeelud.

Riigis tabatud ebaseaduslikult viibivad isikud
19. septembril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks Aserbaidžaani Vabariigi kodanikule, kes viibis Schengeni riikides seadusliku aluseta. Samuti koostati mehele sissesõidukeeld kuueks kuuks.

19. septembril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks Moldova Vabariigi kodanikule, kes viibis Schengeni alal seadusliku aluseta. Mehele koostati ka kolmeks aastaks sissesõidukeeld ja määrati kiirmenetluse otsusega rahatrahv.

19. septembril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks Valgevene Vabariigi kodanikule, kes viibis Eestis seadusliku aluseta. Lisaks koostati mehele sissesõidukeeld kaheks aastaks ja määrati kiirmenetluse otsusega rahatrahv välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise eest.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
17. septembril teatati, et Tartu vallas Vahi alevikus varastati kahest masinast kütust ning ehitussoojakust tööriistu. Kahju ja täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
19. septembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Ukraina kodanikul, kel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. Talle väljastati sisenemiskeeld ning saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Vargus
19. septembril teatati politseile, et Jõhvis Lennuki tänavale pargitud veoautost varastati kütusepaagi korgi lõhkumise teel kütust. Kahju on 800 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
19. septembril avastasid piirivalvurid, et üks Narva jõele registreerunud paat ei ole õhtuks oma tagasitulekust teada andnud. Piirivalvurid võtsid mehega ühendust, kes tunnistas, et tal ei õnnestunud ennast telefoni teel piiriveekogult maha registreerida. Piirivalvurid selgitasid registreerimiskohustusi ja tegid mehele suulise hoiatuse.

19. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine 13 Venemaa Föderatsiooni kodanikul ja ühel Brunei Darussalami Riigi kodanikul. Tõkestatud isikutel puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks, sest nende reisi eesmärkide kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
19. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et ajavahemikul 6.-7. september varastati Türi vallas korrusmaja eest oranži värvi raamiga lukustamata jalgratas. Rattamark ja raaminumber on täpsustamisel. Jalgratta vargusega tekitatud varaline kahju on 600 eurot.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
19. septembril sai politsei teate, et Põhja-Pärnumaa vallas tekkis eakal naisel tüli tema koduhoovi tulnud tuttava ja naabriga, kes naise väitel lasid tüli käigus tema suunas õhkrelvast. Politsei reageeris sündmusele suurte jõududega ning pidas kohapeal kinni 34-aastase ja 25-aastase mehe. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.