Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 44 varavastast kuritegu. Lähisuhtevägivalla teateid oli 26. Ööpäeva jooksul juhtus seitse inimvigastusega liiklusõnnetus, milles sai viga üheksa inimest. Liikluses tabati kuus alkoholijoobes juhti ja üks sõidukijuht.

Piiril väljastati 88 sisenemiskeeldu.

27. septembril tuli üle piiri Eestisse 609 Ukraina kodanikku, kellest 160 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
27. septembril teatati, et Kesklinnas J. Köleri tänaval majas ründas 38-aastane mees oma elukaaslast, 37-aastast naist. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Politseinikud pidasid mehe kinni.

27. septembril teatati, et Lasnamäel Pae tänaval korteris toimus konflikt abikaasade vahel, mille käigus 43-aastane mees lõi 37-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

27. septembril teatati, et Põhja-Tallinnas Põhja puiesteel majas lõi 32-aastane mees oma elukaaslast, 39-aastast naist. Kiirabi toimetas naise kontrolliks haiglasse, politseinikud pidasid mehe kinni.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
27. septembril teatati, et Lääne-Harju vallas lõi 21-aastane naine oma elukaaslast, 29-aastast meest näkku. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

27. septembril teatati, et Maardus toimus konflikt alkoholijoobes elukaaslaste, 41-aastase mehe ja 43-aastase naise vahel, mille käigus mõlemad osapooled said vigastada.

Vargus
27. septembril teatati, et Laagri alevikus varastati garaažist tööriistu, sülearvuti, elektriline tõukeratas. Esialgne kahjusumma umbes 3000 eurot.

Piiriturvalisus
27. septembril saabus Tallinna lennujaama Istanbulist 1980. aastal sündinud Aserbaidžaani Vabariigi kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Talle koostati piiril sisenemiskeeld ning tema viisa tunnistati kehtetuks. Mees toimetati kinnipidamiskeskusesse, ootama tagasilennu võimalust.

LÕUNA PREFEKTUUR

Võrumaa

Kelmus
27. septembril varastati Võru vallas Parksepa aleviku kontoriruumidest rahakott, milles omaniku isiklikud dokumendid ning pangakaartide paroolid. Varastatud pangakaardiga võeti omaniku kontolt välja sularaha ning maksti ka rõivakaupluses soetatud toodete eest. Kelmusjuhtumi üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine viiel Venemaa Föderatsiooni ja ühel Ukraina kodanikul, kuna neil puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks, ka polnud nende ütlused reisi eesmärgi kohta usaldusväärsed, mistõttu väljastati neile sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Ida prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus

27. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kolmekümne ühel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kolmeteistkümnel Moldova kodanikul, ühel Brasiilia kodanikul, kahekümne ühel Ukraina kodanikul, kahel Kanada ning ühel Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Gruusia kodanikul. Tõkestatud isikud ei olnud sõjapõgenikud, neil puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks, sest nende reisi eesmärkide kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
26. septembril sai politsei teate, et Türi vallas tungiti korterisse ja varastati sularaha. Vargusega tekitatud kahju on 2100 eurot.

Läänemaa

Asja omavoliline kasutamine
27. septembril sai politsei teate, et Lääne-Nigula vallas võeti ebaseaduslikult 34-aastasele mehele kuuluv sõiduauto Renault ja sõideti sellega teise asulasse.

Raplamaa

Avaliku korra raske rikkumine
27. septembril sai politsei teate, et Märjamaa vallas lõi seni tuvastamata isik avalikus kohas 17-aastast noormeest.

Vargus
27. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust sellest, et septembri esimestel nädalatel varastati Märjamaa vallas korterist sularaha. Vargusega tekitatud kahju on 4210 eurot.