Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 46.

Juhtimiselt kõrvaldati seitse joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
24. jaanuaril teatati, Haaberstis Postitalu tänaval majas 52-aastane alkoholi joobes mees tungis kallale oma 56-aastasele elukaaslasele. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Kelmus
24. jaanuaril registreeriti teade, et 22. jaanuaril helistati 20-aastasele naisele ning esitleti ennast eesti.ee töötajana. Naisele teatati, et tema isikuandmed on petturite poolt varastatud ja nad üritavad tema nimel vormistada laenu ja raha välja võtta. Seejärel ühendati kõne väidetava pangatöötajaga, kes teatas, et raha üritati välja võtta naise organisatsiooni kontolt ning turvalisuse tagamiseks on vaja kogu organisatsiooni kontol olev summa kanda naise isiklikule kontole. Naine tegi seda ning seejärel võeti tema kontolt 4990€ sularahana välja.

Juhtumid piiril
24. jaanuaril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1983. aastal sündinud Usbekistani kodaniku suhtes. Mehe viisa tunnistati PPA poolt kehtetuks 15. jaanuaril. Samuti töötas mees Eestis seadusliku aluseta. Koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati Schengeni sissesõidukeeldu üks aasta.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
24. jaanuaril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kahel Moldova kodanikul, kuna neil puudusid asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
24. jaanuaril pöördus politseisse Kohtla-Järvel elav mees, kes andis teada, et Vahtra tänaval asuvas kortermajas lõi 41-aastane elukaaslane talle noa käepidemega vastu pead. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

24. jaanuaril sai politsei 29-aastaselt mehelt teate, et Narvas Uusküla tänaval asuva elumaja ees löödi teda korduvalt rusikaga näkku. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

24. jaanuaril pöördus politseisse 15-aastane noormees, kes andis teada, et Narva linnas asuvas korteris ründas teda 51-aastane alkoholijoobes isa noaga. Politseinikud pidasid 51-aastase mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Lääne-Virumaa

Kelmus
24. jaanuaril alustati kriminaalmenetlust, sest politseisse pöördus 42-aastane mees, kes soovis osta Saksamaa ettevõtte kodulehelt sõiduautot Volvo ning tasus ettemaksuna 25 000 eurot. Ettevõttega ei ole mees enam ühendust saanud ning samuti pole ta raha ega autot kätte saanud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine 11 Moldova ja kahel Gruusia kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks või nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

24. jaanuaril saabus Narva-1 piiripunkti Eestist väljuvale suunale sõiduauto Volkswagen, mida juhtis Venemaa kodanik. Dokumentide kontrollimisel selgus, et mehel oli ajutine Soome juhiluba, mis kehtib ainult Soome territooriumil. Mehele määrati rahatrahv 200 eurot ja tal paluti kutsuda teine autojuht, kellel on kehtiv juhtimisõigus. Pärast menetlustoiminguid lubati tal riigist lahkuda.

24. jaanuaril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel Venemaa kodaniku dokumente ja pagasit ning leiti inimesele mitte kuuluv Ukraina kodaniku pass. Ukraina pass võeti hoiule ja inimene suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.