Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 55 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 21. Registreeriti üks inimvigastusega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti.

Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, saadeti riigist välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
3. veebruaril teatati, et Haabersti linnaosas Paldiski maanteel korteris lõi 31-aastane mees enda elukaaslast, 31-aastast naist, mille tagajärjel tundis kannatanu valu. Politsei pidas mehe löömises kahtlustavana kinni.

Kelmus
1. veebruaril helistati Mustamäel elavale 26-aastasele naisele väidetavalt Google kasutajatoest. Naist teavitati, et tema kontosse on sisse häkitud. Turvariski tuvastamiseks paluti avaldajal oma telefoni ja arvutisse alla laadida rakendused AnyDesk ja Aeroadmin 4,8. Seejärel paluti avaldajal end autentida internetipangas, ettekäändel, et ka avaldaja pangakontol märgati kahtlaseid tehinguid. Tehingute peatamiseks pidi naine sisestama PIN-kalkulaatori koodid, mida avaldaja ka vastavalt juhistele tegi. Selle tagajärjel laekus naise kontole kiirlaen summas 5300 eurot, millest 4530 eurot kanti edasi võõrale kontole.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
3. veebruaril teatati, et Rae vallas lõi 23-aastane mees enda kolleegi, 44-aastast meest, mille tagajärjel sai kannatanu vigastada ja tundis füüsilist valu. Politsei pidas 23-aastase mehe kinni.

Piiriturvalisus
3. veebruaril saabus lennuga Harkivist Tallinnasse 1996. aastal sündinud Ukraina kodanik. Mehel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning samuti puudusid tal piisavad elatusvahendid. Mehele väljastati riiki sisenemise keeld ning ta toimetati kuni tagasilennuni kinnipidamiskeskusesse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
3. veebruaril sai politsei väljakutse Elvas Pikale tänavale, kus joobes 61-aastane mees lõi oma eakat ema. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning viis esmalt kainenema. Vanaprouale andsid meedikud esmaabi kohapeal. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
Politseile laekus teade, et jaanuarikuu lõpus varastati Tartus Riia tänava kauplusest tööriistakomplekt ja Makita akutrell. Kahju on 1129 eurot.

Piiriturvalisus
3. veebruaril koostati Lõuna prefektuuris lahkumisettekirjutus Moldova Vabariigi kodanikule, kes oli viibinud Eestis neli päeva seadusliku aluseta. Naisele kohaldati kuueks kuuks sissesõidukeeld.

3. veebruaril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud koos Tartu piirkonnapolitseinikega Tartu linna ehitusobjekte selgitamaks, kas inimesed töötavad seal seaduslikult. Kokku kontrolliti kümmet juriidilist ja enam kui pooltsada füüsilist isikut ning ühtegi rikkumist neil kontrollkäikudel ei tuvastatud.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
Politsei sai teate, et 3. veebruaril lõi 51-aastane naine Kiviõlis korteris oma elukaaslast. Politsei pidas naise kahtlustatavana kinni.

Politseile teatati, et 3. veebruaril lõi 42-aastane mees Kohtla-Järvel Uue tänava korteris oma elukaaslast, tekitades kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
3. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel viit Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.