Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, 25 varavastast kuritegu seal hulgas 19 vargust ja üks sõiduki omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga viis inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati viis ja narkootikumide omamisi või tarbimisi avastati kahel korral. Registreeriti 216 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja üks inimene. Avastati kaks Schengeni viisa eeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

25. aprillil teatati, et 44-aastane mees lõi Lasnamäel Punasel tänaval asuvas korteris oma endist abikaasat, 34-aastast naist ja tekitas talle valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

25. aprillil teatati, et Kesklinnas Estonia puiesteel löödi 25-aastast meest ja tekitati talle valu.

Vargus
25. aprillil teatati, et Kesklinnas Kesk-Ameerika tänaval varastati lukustatud keldrist lasermõõteriistad ning tööriistakohver. Kahju on kokku 3200 eurot.

25. aprillil teatati, et Kesklinnas Lembitu tänaval varastati keldriboksist survepesur ning kolm jalgratast Cube. Kahju on kokku 4000 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. aprillil teatati, et Viimsi vallas Rohuneeme külas asuvas majas toimus konflikt abikaasade, 48-aastase mehe ja 40-aastase naise vahel, kes tekitasid teineteisele valu. Konflikti ajal viibisid majas kaks alaealist last.

Vargus

25. aprillil teatati, et Viimsi vallas Miiduranna külas varastati maja eest 10 000 eurot väärt paat. Meresõiduk leiti hiljem lähedaselt kraavipervelt.

Juhtumid piiril

25. aprillil saabusid Kiievist Tallinna lennujaama kaks Ukraina kodanikku, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele ja naisele väljastati sisenemiskeeld ja nad viibivad lennujaama kinnisel Non-Schengeni alal kuni tagasilennuni.

25. aprillil saabus Moskvast lennujaama Venemaa Föderatsiooni kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele väljastati sisenemiskeeld ja ta viibib lennujaama kinnisel Non-Schengeni alal kuni tagasilennuni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine

26. aprillil sai politsei teate, et Haapsalus lõi 21-aastane naine noaga õlga oma 22-aastast endist elukaaslast, põhjustades talle tervisekahjustusi.

Raplamaa

Vargus
24. aprillil sai politsei teate, et Järvakandi alevikus varastas 41-aastane mees 38-aastase mehe rahakotist 250 eurot.

Omavoliline sissetung

25. aprillil sai politsei teate, et Raplamaal tungiti ukse kaudu sisse talumajja ja aita, kust varastati kaablirull. Uste lõhkumise ja vargusega tekitati varalist kahju ligi 258 euro väärtuses.

Kehaline väärkohtlemine

25. aprillil sai politsei teate, et Kehtna vallas kägistas 59-aastane mees 56-aastast naist, põhjustades talle füüsilist valu.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus

Ööl vastu 21. aprilli varastati Tartus Vabaduse puiesteel asuvast kohvikust katuseterrassile kinnitatud surfilaud. Vargusega tekitatud kahju on 400 eurot.

Valgamaa

Kehaline väärkohtlemine

25. aprilli hommikul puhkes Valgas Sepa tänava ettevõttes tüli kahe töötaja vahel, mille käigus lõi 56-aastane naine 59-aastast samast soost kolleegi. Kannatanu pöördus tervisekontrolliks ja vigastuste fikseerimiseks traumapunkti. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Juhtum piiril

25. aprillil kella 19 ajal peeti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel kinni 25-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 37 päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eesti Vabariigis. Mehele määrati kiirmenetluses rahatrahv ning ta saadeti riigist välja.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Ähvardamine

25. aprillil teatati, et Kohtla-Järvel ähvardas 49-aastast naisbussijuhti võõras mees.

Kehalised väärkohtlemised

25. aprillil teatati, et Kohtla-Järvel Põhja alleel korteris tungis 32-aastasele naisele kallale tema elukaaslane. Politseinikud pidasid 39-aastase mehe kinni.

25. aprillil teatati, et Kohtla-Järvel Mõisa tänaval löödi 45-aastast meest.

25. aprillil teatati, et Kohtla-Järvel Uus tänaval korteris lõi 32-aastane mees oma 36-aastast elukaaslast.

25. aprillil teatati, et Narvas P. Kerese tänaval löödi 26-aastast meest.

22. aprillil tungis Kohtla-Järvel Aia tänaval korteris 81-aastasele naisele kallale tema tütar. Politseinikud pidasid 47-aastase kahtlustatava kinni.

Juhtum piiril

24. aprillil kontrollisid Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud Väike-Maarja vallas ning Rakvere ja Tapa linnas töötavaid välismaalasi. Tuvastati, et kaheksa välismaalase töötamine ei olnud registreeritud või puudus töösuhe renditöö vahendajaga. Kolm välismaalast viibisid Eestis ebaseaduslikult. Kolmele Valgevene Vabariigi kodanikule ja neljale Ukraina kodanikule määrati ettekirjutused Schengeni territooriumilt hiljemalt 1. mail lahkuda ning neile väljastati sisenemiskeelud. 1981. aastal sündinud Ukraina kodanik, kellel puudus kehtiv tööleping kutsuti asjaolude selgitamiseks Rakvere politseijaoskonda.